Spółka z udziałem zagranicznym | Interpretacje podatkowe

Spółka z udziałem zagranicznym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z udziałem zagranicznym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle opisanego zdarzenia wnioskodawca, jako spółka otrzymująca dywidendę spełnia warunek przewidziany art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji może wydać spółce zależnej oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy potwierdzające ten fakt?
Fragment:
Wnioskodawca przeoczył jednak, że ustawa Ordynacja podatkowa nie obowiązywała w czasie, kiedy uchwalona była ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym ani kiedy Minister Finansów wydał dla wnioskodawcy decyzję z dnia 22 marca 1996 r. W tamtym okresie obowiązywała ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 26 ust. 1 zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę podatku, przedawnienie lub umorzenie, a w myśl ust. 2 tego przepisu szczególnymi sposobami zapłaty podatku są potrącenie i przejęcie majątku na własność Skarbu Państwa. Powyższe oznacza, że ustawa o zobowiązaniach podatkowych, do której prawidłowo należało się odwołać w ogóle nie traktowała zaniechania poboru jako formy wygaśnięcia zobowiązania. Rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne z treścią art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym i wydaną na jego podstawie decyzją Ministra Finansów, które zastosowaną wobec wnioskodawcy ulgę podatkową traktują jako zwolnienie z podatku. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że zaniechanie, na które powołuje się wnioskodawca jest formą zwolnienia z podatku, wbrew temu co wnioskodawca twierdzi. Wynika to zarówno z art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym jak i z wydanej na jego podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r.
2013
25
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.