Spółka z udziałem zagranicznym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z udziałem zagranicznym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
25
sie

Istota:

Czy w świetle opisanego zdarzenia wnioskodawca, jako spółka otrzymująca dywidendę spełnia warunek przewidziany art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji może wydać spółce zależnej oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy potwierdzające ten fakt?

Fragment:

Wnioskodawca przeoczył jednak, że ustawa Ordynacja podatkowa nie obowiązywała w czasie, kiedy uchwalona była ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym ani kiedy Minister Finansów wydał dla wnioskodawcy decyzję z dnia 22 marca 1996 r. W tamtym okresie obowiązywała ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 26 ust. 1 zobowiązanie podatkowe wygasa przez zapłatę podatku, przedawnienie lub umorzenie, a w myśl ust. 2 tego przepisu szczególnymi sposobami zapłaty podatku są potrącenie i przejęcie majątku na własność Skarbu Państwa. Powyższe oznacza, że ustawa o zobowiązaniach podatkowych, do której prawidłowo należało się odwołać w ogóle nie traktowała zaniechania poboru jako formy wygaśnięcia zobowiązania. Rozwiązanie to jest w pełni kompatybilne z treścią art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym i wydaną na jego podstawie decyzją Ministra Finansów, które zastosowaną wobec wnioskodawcy ulgę podatkową traktują jako zwolnienie z podatku. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że zaniechanie, na które powołuje się wnioskodawca jest formą zwolnienia z podatku, wbrew temu co wnioskodawca twierdzi. Wynika to zarówno z art. 23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym jak i z wydanej na jego podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r.