Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ”). Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółkach komandytowych, które są wspólnikami w spółce X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, również będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka z o.o. ”). Planowane jest przekształcenie Spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „ S.K.A. ”). W ramach przekształcenia Spółki z o.o. w S.K.A. (dalej: „ Przekształcenie ”) spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zostanie komplementariuszem S.K.A.
2018
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: S.K.A.). W ramach przekształcenia Wnioskodawcy w S.K.A. (dalej: Przekształcenie) obecni wspólnicy Wnioskodawcy staną się wspólnikami S.K.A. mającymi status komplementariusza lub akcjonariusza. Na moment Przekształcenia wspólnikami w Spółce będą m.in. spółki komandytowe. Z kolei wspólnikami spółek komandytowych są m.in. osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wspólnicy).
2018
13
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 6 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ”). Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółce komandytowej, która jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, również będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „ Spółka z o.o. ”). Planowane jest przekształcenie Spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: „ S.K.A. ”). W ramach przekształcenia Spółki z o.o. w S.K.A. (dalej: „ Przekształcenie ”) spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, zostanie akcjonariuszem S.K.A. Przekształcenie nie spowoduje zwiększenia majątku S.K.A.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczone na agio na kapitał zapasowy
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2017 r. (data wpływu 19 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczone na agio na kapitał zapasowy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zyski wypracowane przez jej poprzednika w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczone na agio na kapitał zapasowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „ O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” (dalej: Spółka). Wnioskodawca jest właścicielem 510 udziałów w Spółce. Spółka „ O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ”, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - Stanisława O. prowadzącego uprzednio działalność gospodarczą pod firmą P. "O" O.
2018
21
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie przez Wnioskodawcę udziałów oraz powstania przychodu od innych kwot, niż wartość niepodzielonych zysków wypracowanych przez samą Spółkę przekształconą w związku z przekształceniem Spółki przekształconej w Spółkę komandytową.
Fragment:
W opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Działalności gospodarczej Wnioskodawcy (Spółka przekształcona) zostanie przekształcona w Spółkę komandytową. Przekształcenie Spółki przekształconej w Spółkę komandytową spowoduje przeniesienie majątku Spółki przekształconej na Spółkę komandytową – nie będzie więc tożsame z jej likwidacją, ale w istocie będzie kontynuacją prowadzonej działalności gospodarczej w innej formie prawnej. Spółka przekształcona do chwili przekształcenia w Spółkę komandytową będzie prowadziła działalność gospodarczą, co może się wiązać z wypracowaniem przez Spółkę przekształconą określonych zysków. Ponadto może posiadać zyski pochodzące z okresu, w którym była prowadzona działalność Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Oprócz tego Spółka przekształcona może posiadać kapitał zapasowy, na który został odniesiony majątek Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w związku z przekształceniem w Spółkę przekształconą. Ustawa PIT przewiduje opodatkowanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobowa inną niż spółka komandytowo-akcyjna.
2017
27
paź

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Do końca 2014 r. Spółka, prowadząc działalność gospodarczą uzyskiwała zyski, które były z uwzględnieniem przepisów art. 191-197 oraz art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej „ K.s.h. ” lub „ Kodeks spółek handlowych ”) w drodze uchwały dzielone w ten sposób, że były przekazywane na kapitał zapasowy. Zgodnie z umową Spółki, zysk netto wynikający z rocznego bilansu zostaje wyłączony z podziału między wspólników zostaje przeznaczony na fundusz zapasowy, rezerwowy lub na cele inwestycyjne. Przy czym Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w całości lub w części do podziału miedzy wspólnikami.
2017
31
sie

Istota:
Powstanie przychodu podatkowego w związku z wypłatą środków przez spółkę z o.o. na rzecz udziałowca
Fragment:
Należy zauważyć, że przekształcenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza następstwo prawne podmiotów, a Spółka nie stanowi nowego podmiotu rozpoczynającego działalność, lecz stanowi kontynuację jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w zmienionej formie prawnej. Nie oznacza to jednak, że dochód wypracowany w trakcie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej staje się odpowiednio zyskiem Spółki. Dochód ten nadal pozostaje dochodem wypracowanym w czasie prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Spółki (tj. Wnioskodawcę). Ponadto, uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez Wnioskodawcę dochodu do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w Spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata tego dochodu, który został opodatkowany w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dokonanie przez Spółkę z o.o. (powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) na rzecz Wnioskodawcy – udziałowca tej spółki, wypłaty środków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiadających części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia poprzez obniżenie kapitału zapasowego tej Spółki nie będzie wiązało się z obowiązkiem opodatkowania uzyskanych środków podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
sie

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (....) założyła jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (....Sp. z o.o.), (Wnioskodawca), do której wniosła aportem nieruchomość oraz ruchomości i objęła w zamian za ten wkład niepieniężny jedyny udział w Spółce o wartości nominalnej 2 695 013,22 zł. Następnie likwidatorzy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - jedynego wspólnika Wnioskodawcy, w dniu 16 października 2001 r. podjęli uchwałę, na podstawie której postanowili podzielić majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji między jej wspólników w ten sposób, że jedyny udział w Spółce Wnioskodawcy o wartości nominalnej 2 695 013,22 zł podzielono między dotychczasowych wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Każdy ze wspólników objął część udziału w wysokości proporcjonalnej do przypadających mu udziałów w likwidowanej Spółce. W konsekwencji, jedyny udział w Spółce Wnioskodawcy nabyli dotychczasowi wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji do współwłasności w częściach ułamkowych. Tak więc, jedyny udział w Spółce Wnioskodawcy w likwidacji przysługuje współuprawnionym do udziału: .... w wysokości 40425/100000 części, .... w wysokości 40425/100000 części, .... w wysokości 11350/100000 części oraz ..... w wysokości 7800/100000.
2017
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały tej spółki
Fragment:
Reasumując, planowane przez Wnioskodawcę wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie stanowić źródła przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednakże planowane przez Wnioskodawcę objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci niezabudowanej nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę, nie będzie obojętne podatkowo, bowiem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnik jest obowiązany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), wykazać i w tym samym terminie zapłacić podatek od przedmiotowego przychodu. Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
4
lip

Istota:
Ustalenie momentu nabycia nieruchomości oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
W akcie notarialnym notariusz umieści informację, że: w dniu 17 lipca 2015 r. została założona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ..... W dniu 17 lipca 2015 r. na podstawie aktu notarialnego, tytułem zobowiązania do pokrycia aportu wynikającego z umowy spółki, Wnioskodawca przeniósł na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .... własność nieruchomości. Zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie przewidzianym w art. 169 KSH, w związku z czym umowa spółki uległa rozwiązaniu z mocy prawa. Na tej podstawie nastąpi przeniesienie własności na rzecz poprzedniego właściciela. Wnioskodawca wskazał, że w Kodeksie cywilnym nie ma innej możliwości do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę ..... Spółka nie może jej bowiem ani sprzedać, ani przekazać w jakiejkolwiek innej formie na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu poza formą wskazaną powyżej, tj. przeniesieniem zwrotnym na rzecz jedynego udziałowca. Spółka bowiem uległa rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 17 stycznia 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Pan .... z tytułu wniesienia nieruchomości ..... do spółki .... w organizacji uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu (...)
2017
30
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.