Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Fragment:
Na dzień przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała trzech wspólników: osobę fizyczną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia dotychczasowi wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stali się jednocześnie wspólnikami Spółki Komandytowej. W trakcie prowadzonej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działalności gospodarczej zyski bieżące na podstawie uchwał podlegały dzieleniu w następujący sposób: uchwałą z 2009 roku cały wypracowany w 2008 rok zysk przekazany został na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; uchwałą z 2010 roku cały wypracowany w 2009 rok zysk przekazany został na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; uchwałą z 2011 roku cały wypracowany w 2010 rok zysk przekazany został na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; uchwałą z 2012 roku cały wypracowany w 2011 rok zysk przekazany został na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; uchwałą z 2013 roku cały wypracowany w 2012 roku zysk przekazany został na kapitał rezerwowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; uchwałą z 2014 roku wypracowany w 2013 roku zysk został podzielony w następujący sposób: część wypłacono wspólnikom w postaci dywidendy proporcjonalnie do posiadanych udziałów, a część przekazano na kapitał rezerwowy.
2017
19
maj

Istota:
Opodatkowanie zwracanej w naturze części majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwracanej w naturze części majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 20 października 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.679.2016.1.KJ (doręczonym w dniu 27 października 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 8 listopada 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 3 listopada 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Dnia 27 grudnia 1993 r. ..... złożyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2017
18
maj

Istota:
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawca stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawcy przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.
2017
16
maj

Istota:
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawczynię zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawczyni stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawczyni przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.
2017
16
maj

Istota:
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawca stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawcy przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.
2017
16
maj

Istota:
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawca stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawcy przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę akcyjną
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjnej przez spółkę akcyjną. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą prawną, spółką akcyjną, mającą siedzibę oraz miejsce efektywnego zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „ SA ”). Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej - T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę i miejsce efektywnego zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „ SP ZOO ”). SP ZOO posiada 100% w kapitale akcyjnym S. sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „ SKA ”), która posiada w Polsce siedzibę oraz miejsce efektywnego zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i z tego względu podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Komplementariuszem SKA jest inna spółka kapitałowa - S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie stanie się nowym wspólnikiem SA (również ten podmiot posiada siedzibę i miejsce efektywnego zarządu w Polsce, więc podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu; dalej „ Komplementariusz ”).
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, Spółka z o.o. (obecnie w likwidacji) została założona Spółdzielnię Pracy Twórczej, która to Spółdzielnia na pokrycie kapitału zakładowego wniosła do spółki nieruchomości. Pierwotnie kapitał zakładowy Spółki wynosił 200.000 zł i był podzielony na 1000 udziałów o wartości 200 zł każdy. Następnie, w 1999 r. kapitał zakładowy spółki został powiększony o 250.000 zł poprzez utworzenie nowych 1250 udziałów o wartości 200 zł każdy. Spółdzielnia objęła przedmiotowe udziały w zamian za aport w postaci nieruchomości. W następnych latach Spółdzielnia sprzedawała za pieniądze udziały w Spółce z o.o. osobom fizycznym: pierwotnie po cenie nominalnej udziału tj. 200 zł, a później za kwotę 250 zł za jeden udział.
2017
11
maj

Istota:
Czy u Wnioskodawcy, który otrzyma od Spółki przychód (kwota zwolniona z kapitału zakładowego Spółki), wynikający z obniżenia kapitału zakładowego tej Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów, stanowiący zwrot części dokonanych wcześniej przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie tych udziałów, wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy zaznaczyć, że osoba prawna jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym podmiotem od wspólników tej spółki. Z tym wiąże się również całkowita odrębność majątków. Oznacza to, że wspólnik otrzymuje z majątku innego podmiotu pieniądze lub wartość pieniężną odpowiadającą wysokości kwoty zwrotu. Okoliczność, że jest to zwrot wcześniej wniesionych przez wspólników wkładów nie powoduje, że otrzymane kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Otrzymaną wartość pieniężną odpowiadającą wysokości kwoty zwrotu wspólnicy uzyskają bowiem od odrębnego podmiotu z tytułu posiadanych udziałów. Wobec tego otrzymana wartość pieniężna odpowiadająca wysokości kwoty zwrotu stanowi przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako płatnik, będzie obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie powstania przychodów z tytułu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej Komplementariusza spółki przekształcanej jak również amortyzacji Znaku towarowego przez spółkę przekształconą
Fragment:
W uzupełnieniu do wniosku udzielono następujących odpowiedzi: Czy na skutek przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki komandytowej zostaną przeniesione w dniu przekształcenia w tożsamej wysokości na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na skutek przekształcenia spółki X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („ Spółka ”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wszystkie środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki zostaną przeniesione w dniu planowanego przekształcenia w tożsamej wysokości na kapitał zapasowy spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Kapitał zapasowy Spółki wynosi na chwilę obecną 360,02zł. Czy wartość obejmowanych udziałów na skutek przekształcenia będzie równa wartości udziału w spółce osobowej (czy zachowana jest ekwiwalentność udziałów)? Wspólnicy Spółki obejmą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziały, których wartość będzie odpowiadać wartości ich udziału w Spółce na moment przekształcenia (będzie zachowana ekwiwalentność udziałów). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.