Spółka w upadłości | Interpretacje podatkowe

Spółka w upadłości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka w upadłości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w toku prowadzenia postępowania upadłosciowego spółka akcyjna może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować wynajmowane lub wydzierżawiane środki trwałe ?
Fragment:
(...) przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi”. Z regulacji zawartych w wyż. cyt. art. 16f ust. 1 oraz 16a ust. 1 – w odniesieniu do sytuacji podatnika – wynikają 2 warunki, których spełnienie jest niezbędne dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych: 1. spółka w upadłości musi prowadzić działalność gospodarczą; 2. amortyzacji mogą podlegać środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez „U...” S.A. wynika, że Spółka wypełnia w całości ww. warunki, ponieważ jak rozstrzygnięto – wynajmując lub wydzierżawiając składniki majątkowe – prowadzi (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy spółka akcyjna w upadłości może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować używane na potrzeby upadłości środki trwałe ?
Fragment:
(...) przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi”. Z regulacji zawartych w wyż. cyt. art. 16f ust. 1 oraz 16a ust. 1 – w odniesieniu do sytuacji podatnika – wynikają 2 warunki, których spełnienie jest niezbędne dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych: 1. spółka w upadłości musi prowadzić działalność gospodarczą; 2. amortyzacji mogą podlegać środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez „U...” S.A. wynika, że Spółka wypełnia w całości warunek wymieniony w pkt 1, ponieważ jak rozstrzygnięto – wynajmując lub wydzierżawiając składniki majątkowe (...)
2011
1
maj

Istota:
Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki. Ze sprzedaży majątku pozostała nadwyżka likwidacyjna, która przypadnie jedynemu udziałowcowi Spółki. Kwota ta jest znacznie niższa od kwoty pieniężnej wniesionej przez udziałowca na pokrycie udziałów.
Czy w opisanej we wniosku sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 marca 2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego – 23 marca 2007 r.), następnie uzupełnionego pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego – 27 kwietnia 2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że X Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.