Spółka użyteczności publicznej | Interpretacje podatkowe

Spółka użyteczności publicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka użyteczności publicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie Spółce przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji środków trwałych, w formie darowizny, wykorzystywanych przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Odnosząc powyższe unormowanie do analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie, świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Z opisu zdarzenia przyszłego, wynika, iż Wnioskodawca otrzyma od Związku Komunalnego Gmin środki trwałe (sieci wodociągowo-kanalizacyjne) w formie darowizny (a zatem nabędzie prawo własności tych składników). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż skoro Spółka otrzyma środki trwałe na własność to nie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) w nieodpłatny zarząd lub używanie. Odnosząc powyższe unormowanie do analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego, jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie, świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Wypełnienie większości tych warunków wynika wprost z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku: świadczenie zostanie otrzymane od Gminy, jest ono związane z używaniem sieci kanalizacyjnych oddanych w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia, świadczeniobiorcą jest Spółka z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Kwestia uznania Wnioskodawcy za spółkę (...)
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.