Spółka użyteczności publicznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka użyteczności publicznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie Spółce przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji środków trwałych, w formie darowizny, wykorzystywanych przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Odnosząc powyższe unormowanie do analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie, świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Z opisu zdarzenia przyszłego, wynika, iż Wnioskodawca otrzyma od Związku Komunalnego Gmin środki trwałe (sieci wodociągowo-kanalizacyjne) w formie darowizny (a zatem nabędzie prawo własności tych składników). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż skoro Spółka otrzyma środki trwałe na własność to nie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) w nieodpłatny zarząd lub używanie. Odnosząc powyższe unormowanie do analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego, jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie, świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Wypełnienie większości tych warunków wynika wprost z opisu stanu faktycznego zawartego w treści wniosku: świadczenie zostanie otrzymane od Gminy, jest ono związane z używaniem sieci kanalizacyjnych oddanych w nieodpłatne używanie na podstawie umowy użyczenia, świadczeniobiorcą jest Spółka z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Kwestia uznania Wnioskodawcy za spółkę (...)