Spółka pracownicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka pracownicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy nowemu podmiotowi jakim jest powstała spółka pracownicza, która przejmie przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania zostanie nadany nowy numer NIP?
Czy w przypadku konieczności wymiany kas fiskalnych, bedzie przysługiwała nowemu podmiotowi gospodarczemu ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych?

Fragment:

(...) przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na podstawie umowy prawa cywilnego zawartej pomiędzy dwoma podmiotami, z których jednym będzie nowo powstała spółka pracownicza. Nie dojdzie więc w Państwa przypadku do przekształcenia przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a więc podmiotu w którym wszystkie akcje lub udziały będą należały do Skarbu Państwa. Mając powyższe na uwadze, nie dojdzie do sukcesji numeru NIP, a spółka pracownicza przejmująca przedsiębiorstwo X do odpłatnego korzystania otrzyma decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej po złożeniu zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 wraz z załącznikami, o których mowa w art. 5 ust. 4 a i 4 b lub art. 5 a cyt. ustawy o NIP. W rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, przekształcone przedsiębiorstwo będzie nowym podmiotem, rozpoczynającym wykonywanie czynności opodatkowanych. Zgodnie z §5 pkt2 rozporządzenia z dnia 23 (...)