Spółka macierzysta | Interpretacje podatkowe

Spółka macierzysta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka macierzysta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wydatki ponoszone przez Oddział związane z finansowaniem „relocation package" oraz pozostałe wskazane w stanie faktycznym koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracownika-obcokrajowca takie jak:- koszty uzyskania pozwolenia na pracę,- koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia,- koszty ubezpieczenia społecznego - część Pracodawcy należna w Polsce stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy stanowią koszt uzyskania przychodów Oddziału wydatki ponoszone przez Spółkę macierzystą ponoszone w związku z działalnością Oddziału, w tym w szczególności:- koszty administracyjne i ogólnego zarządu- inne koszty poniesione bezpośrednio w związku z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, które zostały ekonomicznie poniesione przez Spółkę macierzystą?3. Jaki kurs winien być zastosowany do przeliczenia wydatków, o których mowa w punkcie 2 na walutę polska w celu ich ujęcia jako kosztów podatkowych Oddziału?4. Czy w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółkę macierzystą, a dotyczącą kosztów bezpośrednio bądź pośrednio związanych z działalnością Oddziału (o których mowa w zapytaniu 2) ma zastosowanie regulacja w zakresie obowiązku korekty kosztów zgodnie z art. 15b ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT") ?
Fragment:
Oznacza to, że działalność gospodarczą zakładu zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce (Oddział B. w Polsce) obciążają zwykłe koszty związane z jego działalnością jak również część kosztów, ponoszonych przez Spółkę macierzystą, związanych stricte z działalnością zakładu w Polsce. Przykładowo, zakład obciążany jest kosztami usług obcych (doradztwa), czy też kosztami podróży - koszty te, ujmowane są w księgach rachunkowych Oddziału na podstawie not obciążeniowych wystawianych cyklicznie przez Spółkę macierzystą. Spółka macierzysta i Oddział to pod względem prawnym ten sam podmiot gospodarczy, w związku z czym obciążenie częścią kosztów administracyjnych i ogólnego zarządu Spółki macierzystej (tzw. management fee) oraz kosztami poniesionymi przez Spółkę macierzystą bezpośrednio z działalnością Oddziału, nie wiążą się żadne przepływy pieniężne. W ocenie Wnioskodawcy kosztów poniesione przez Spółkę macierzystą przypisane do działalności zakładu w Polsce na podstawie odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w związku z brakiem rzeczywistych przepływów pieniężnych, nie podlegają regulacjom dotyczącym obowiązkowej korekty kosztów, zawartych w art. 15b ustawy CIT. Wydatki poniesione przez Spółkę macierzystą, związane z działalnością Oddziału i kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów oddziału na podstawie art. 7 ust. 3 umowy DTT, na podstawie noty księgowej.
2015
27
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.