IPPB3/4510-390/15-4/DP | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe otrzymania majątku w wyniku przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej
IPPB3/4510-390/15-4/DPinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. połączenie
 3. przejęcie
 4. przychód
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce. Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2014 roku, powstała wcześniej. Wnioskodawczyni została komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej w momencie zawiązania spółki w zamian za wkład pieniężny. Wówczas spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawczyni planuje przejąć spółkę komandytową-akcyjną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Dotychczasowi akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej otrzymają udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawczyni. W odpowiedzi na wezwanie organu pełnomocnik Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśnił, że cała wartość majątku spółki przejmowanej będzie alokowana na kapitał zakładowy lub zapasowy Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wykazania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawczynię spółki komandytowo-akcyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku połączenia przez przejęcie opisanego w art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą wkładów na kapitał zakładowy ani zapasowy Wnioskodawczyni w zamian za otrzymane udziały Wnioskodawczyni. W związku z tym w sprawie nie ma zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w sprawie mają zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11, z których wynika, że do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się kwot przekazanych na kapitał zakładowy i zapasowy.

Stanowisko Wnioskodawczyni znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 7 listopada 2012 roku, sygn. IPPB3/423-573/12-4/AG,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 października 2012 roku, sygn. IPPB3/423-526/12-2/DP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2012 roku, sygn. IPPB3/423-339/12-2/DP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2011 roku, sygn. IBPBI/423-372/11/MO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.