Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z podwyższeniem wkładów przez wspólnika w spółce komandytowej
Fragment:
Jak wynika z powyższego wkłady wniesione do spółki przekształcanej zostały „ zaliczone ” jako wkłady wniesione do przekształconej spółki komandytowej. Wspólnicy uczestniczą zatem w zyskach i w stratach spółki komandytowej w następujący sposób: .... będzie uczestniczyć w 98% całości zysków i strat Spółki Przekształconej, .... będzie uczestniczyć w 1% całości zysków i strat Spółki Przekształconej, ..... Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w 1% całości zysków i strat Spółki Przekształconej. W przyszłości Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki komandytowej dodatkowy wkład pieniężny w wysokości 4 850 zł. W związku dokonaniem dodatkowych wkładów, wynikająca z umowy spółki suma wkładów w spółce komandytowej będzie wynosić 9 900 zł (4 950 zł –...., 4.900 zł – ...., 50 zł – ..... Sp. z o.o.). W związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę dodatkowego wkładu zgodnie z umową spółki wspólnicy uczestniczyliby w zyskach i w stratach spółki komandytowej w następujący sposób: .... będzie uczestniczyć w 50% całości zysków i strat, .... będzie uczestniczyć w 49 % całości zysków i strat, .... Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w 1 % całości zysków i strat Spółki. Spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz .... Sp. z o.o., skład osobowy zarządu jedynego komplementariusza – spółki ....
2017
4
sie

Istota:
W zakresie uznania komandytariusza za podatnika z tytułu prowadzenia spraw spółki komandytowej w zakresie świadczonych przez nią usług na rzecz podmiotów niepowiązanych oraz uznania tych czynności za odpłatne świadczenie usług
Fragment:
Wspólnicy uczestniczą w zysku i stratach Spółki Komandytowej proporcjonalnie do ich wkładów rzeczywiście wniesionych do Spółki Komandytowej. Komplementariusz reprezentuje Spółkę Komandytową samodzielnie. Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki Komandytowej. Za prowadzenie spraw Spółki Komplementariusz otrzymuje wynagrodzenie. Z umowy Spółki Komandytowej wynika, że Wnioskodawca, jako Komandytariusz może prowadzić sprawy Spółki Komandytowej, w szczególności w zakresie świadczenia przez Spółkę Komandytową usług doradczych. Spółka Komandytowa będzie świadczyć usługi doradcze na rzecz podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą. Wiedzę (know-how) w zakresie usług doradczych, które będzie świadczyć Spółka Komandytowa posiada Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie prowadził sprawy Spółki Komandytowej w zakresie usług doradczych świadczonych na rzecz podmiotów niepowiązanych (podmiotów,z którymi Spółka Komandytowa będzie miała zawarte umowy o świadczenie usług doradczych) w imieniu i na rzecz Spółki Komandytowej, jako jej wspólnik. Spółkę Komandytową i Wnioskodawcę łączył będzie wyłącznie stosunek spółki komandytowej. Spółka Komandytowa i Wnioskodawca nie zamierzają zawierać odrębnych umów, takich jak umowa o pracę, czy umowa o świadczenie usług.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia sp. z o. o. w spółkę komandytową oraz związanych z tym „niepodzielonych zysków”.
Fragment:
Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie konsekwencji podatkowych przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową oraz związanych z tym „ niepodzielonych zysków ” wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, której udziałowcami są: spółka z o.o. oraz trzy osoby fizyczne, jest w trakcie przekształcenia w spółkę osobową tj. spółkę komandytową. Spółka przekształcana posiada zgromadzone na funduszu zapasowym środki pochodzące z podziału zysków z lat poprzednich w kwocie 6 mln PLN oraz zysk roku bieżącego w kwocie ok. 2 mln PLN. Kapitał spółki komandytowej (spółki przekształconej) zostanie utworzony z wartości netto majątku spółki przekształcanej wynikającej z planu przekształcenia. Dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej obejmą kapitały udziałowe w spółce komandytowej (spółce przekształconej) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym tj. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową, Spółka przekształcona będzie (...)
2017
3
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólnika spółki komandytowej
Fragment:
Wspólnicy uczestniczą w zysku i stratach Spółki Komandytowej proporcjonalnie do ich wkładów rzeczywiście wniesionych do Spółki Komandytowej. Komplementariusz reprezentuje Spółkę Komandytową samodzielnie. Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki Komandytowej. Za prowadzenie spraw Spółki Komplementariusz otrzymuje wynagrodzenie. Z umowy Spółki Komandytowej wynika, że Wnioskodawca, jako Komandytariusz może prowadzić sprawy Spółki Komandytowej, w szczególności w zakresie świadczenia przez Spółkę Komandytową usług doradczych. Spółka Komandytowa będzie świadczyć usługi doradcze na rzecz podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą. Wiedzę (know-how) w zakresie usług doradczych, które będzie świadczyć Spółka Komandytowa posiada Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie prowadził sprawy Spółki Komandytowej w zakresie usług doradczych świadczonych na rzecz podmiotów niepowiązanych (podmiotów, z którymi Spółka Komandytowa będzie miała zawarte umowy o świadczenie usług doradczych) w imieniu i na rzecz Spółki Komandytowej, jako jej wspólnik. Spółkę Komandytową i Wnioskodawcę łączył będzie wyłącznie stosunek spółki komandytowej. Spółka Komandytowa i Wnioskodawca nie zamierzają zawierać odrębnych umów, takich jak umowa o pracę, czy umowa o świadczenie usług.
2017
20
lip

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.
Fragment:
Spółka jawna w spółkę komandytową, pod firmą M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza wystąpić ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W związku z wystąpieniem Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powstanie wierzytelność po stronie M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa względem I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wypłatę wartości udziału. Aktualna treść umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej
Fragment:
Spółka jawna w spółkę komandytową, pod firmą „ M ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka „ M ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza wystąpić ze Spółki „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka „ M ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia Spółki „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W związku z wystąpieniem Spółki „ M ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Spółki „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powstanie wierzytelność po stronie „ M ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa względem „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wypłatę wartości udziału. Aktualna treść umowy Spółki „ I ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.
Fragment:
Spółka jawna w spółkę komandytową, pod firmą M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza wystąpić ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W związku z wystąpieniem Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powstanie wierzytelność po stronie M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa względem I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wypłatę wartości udziału. Aktualna treść umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.
Fragment:
Spółka jawna w spółkę komandytową, pod firmą M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza wystąpić ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W związku z wystąpieniem Spółki M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ze Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa powstanie wierzytelność po stronie M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa względem I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o wypłatę wartości udziału. Aktualna treść umowy Spółki I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przewiduje, że w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze Spółki.
2017
18
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) w spółkę komandytową (spółkę przekształconą), która powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ponieważ spółdzielnie rolnicze prawa greckiego nie spełniają pierwszej przesłanki, nie są one w związku z tym spółką kapitałową w rozumieniu lit. c). ” W przypadku natomiast spółki komandytowej, na mocy art. 10 w zw. z art. 103 Kodeksu spółek handlowych do przeniesienia praw i obowiązków wszystkich wspólników stosuje się przepisy o spółce jawnej, z wynikającymi z nich ograniczeniami co do swobody przenoszenia udziałów spółce. Mając na uwadze konstrukcję spółki komandytowej, nie można jej uznać za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) i lit. c) dyrektywy 2008/7/WE. Należy podkreślić, że odmienna kwalifikacja prawnopodatkowa spółki komandytowej w świetle przepisów dyrektywy prowadziłaby do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednego rodzaju spółek osobowych, jakim jest spółka komandytowa, względem wszystkich pozostałych. Mając natomiast na względzie regulacje zawarte w art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/7/WE, w świetle których za spółki kapitałowe uważa się również wszelkie spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność nakierowaną na zysk, należy stwierdzić, że w tak szeroko określonej grupie znajdą się między innymi wszystkie spółki osobowe, w tym spółka komandytowa. Jednakże art. 9 cyt. dyrektywy pozostawia państwom członkowskim możliwość wyłączenia z zakresu obowiązywania dyrektywy, podmioty określone w art. 2 ust. 2 powołanej dyrektywy.
2017
14
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym dochód z tytułu odpłatnego upoważnienia Spółki Komandytowej, w której wspólnikiem jest Spółki S.,której to z kolei Spółki Wnioskodawca czerpie zyski - do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin, zakwalifikować należy jako zyski z zakładu w rozumieniu art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami i opodatkować go należy w Polsce zgodnie z art. 30c ustawy o PIT 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
Wynagrodzenie to wypłacane jest obok udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki Komandytowej. Dochody uzyskiwane przez Spółkę Komandytową z tytułu dystrybuowania nasion odmian roślin, do których Spółka S. i innym wspólnikom przysługują wyłączne prawa ochronne, są dzielone pomiędzy wspólników Spółki Komandytowej według wskazanego w umowie spółki klucza i wypłacane na ich rzecz w formie zysku i zaliczek na poczet zysku. Spółka Komandytowa może osiągać przychody i prowadzić działalność polegającą na dystrybuowaniu nasion odmian roślin, do których Spółce S. i innym wspólnikom przysługują wyłączne prawa ochronne, tylko dzięki przyznanemu jej odpłatnie przez wspólników, w tym spółce S. upoważnieniu do korzystania z przysługującego jej prawa ochronnego na odmiany roślin. Spółka S. nie udzieliłaby Spółce Komandytowej tego upoważnienia, gdyby nie była jej wspólnikiem. W konsekwencji tylko dzięki statusowi wspólnika Spółki Komandytowej uzyskuje ona wynagrodzenie za upoważnienie Spółki Komandytowej do korzystania z wyłącznego prawa do odmian roślin. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym dochód z tytułu odpłatnego upoważnienia Spółki Komandytowej, (...)
2017
12
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym dochód z tytułu odpłatnego upoważnienia Spółki Komandytowej, w której wspólnikiem jest Spółka S. - z której to z kolei Spółki Wnioskodawca czerpie zyski - do korzystania z wyłącznego prawa ochronnego do odmian roślin, zakwalifikować należy jako zyski z zakładu w rozumieniu art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Francją i opodatkować go należy w Polsce zgodnie z art. 30c ustawy o PIT 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
Wynagrodzenie to wypłacane jest obok udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki Komandytowej. Dochody uzyskiwane przez Spółkę Komandytową z tytułu dystrybuowania nasion odmian roślin, do których Spółce S. i innym wspólnikom przysługują wyłączne prawa ochronne, są dzielone pomiędzy wspólników Spółki Komandytowej według wskazanego w umowie spółki klucza i wypłacane na ich rzecz w formie zysku i zaliczek na poczet zysku. Spółka Komandytowa może osiągać przychody i prowadzić działalność polegającą na dystrybuowaniu nasion odmian roślin, do których S. i innym wspólnikom przysługują wyłączne prawa ochronne, tylko dzięki przyznanemu jej odpłatnie przez wspólników, w tym S. upoważnieniu do korzystania z przysługującego jej prawa ochronnego na odmiany roślin. S. nie udzieliłaby Spółce Komandytowej tego upoważnienia, gdyby nie była jej wspólnikiem. W konsekwencji tylko dzięki statusowi wspólnika Spółki Komandytowej uzyskuje ona wynagrodzenie za upoważnienie Spółki Komandytowej do korzystania z wyłącznego prawa do odmian roślin. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym dochód z tytułu odpłatnego upoważnienia Spółki Komandytowej, w której wspólnikiem (...)
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.