Spółdzielnie socjalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie socjalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Aby dochód korzystał z przedmiotowego zwolnienia (art. 17 ust. 1 pkt 43 updop) musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem.

Fragment:

(...) Zmiana Interpretacji Indywidualnej Na podstawie art. 14e i art. 14o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu tzw. milczącą interpretację indywidualną w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko (…) Spółdzielni Socjalnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zwolnienia dochodu z opodatkowania - jest nieprawidłowe. Uzasadnienie We wniosku z dnia 12 września 2008 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, (...) Spółdzielnia Socjalna zadała pytanie, jak należy rozumieć zapis art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący zwolnienia dochodu spółdzielni socjalnej - czy zwolnieniu od podatku dochodowego będzie podlegał dochód wydatkowany w roku podatkowym w (...)