Spółdzielnie rolnicze | Interpretacje podatkowe

Spółdzielnie rolnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie rolnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2010r.), uzupełnionym w dniu 24 stycznia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy sprzedaż gruntu przeznaczonego pod zabudowę, zakupionego od rolników w roku 1974 przy sprzedaży - opodatkowany będzie podatkiem VAT w przypadku gdy nie jest to przedmiotem działalności Spółdzielni?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 póz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 10.08.2006 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w KKwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu rolnego przeznaczonego pod zabudowę. Spółdzielnia w roku 1974 zakupiła od rolników indywidualnych grunt rolny o powierzchni 2,75 ha w miejscowości XXX a na gruncie tym miało być wybudowane gospodarstwo szklarniowe. Jednak (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w informacjach PIT-11 należy wskazać kwotę składek zdrowotnych obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu, czy kwotę składek zdrowotnych pobranych w roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 28.02.2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) Rolnicza Spółdzielnia przedstawiła następujący stan faktyczny: W 2004 r. pobierała, jako płatnik, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zmniejszano o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego ustalono udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. oraz z 01 i 28.10.2004 r. z prośbą o interpretację przepisów podatkowych w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskanego w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni – Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia i informuje: Zapytanie dotyczy sytuacji gdzie sprzedany został budynek Spółdzielni, który według oświadczenia strony (pismo z 28.10.2004 r.) nie był wkładem członkowskim lecz stanowił własność Spółdzielni. Następnie w związku z rozpoczętą likwidacją spółdzielni nastąpił podział majątku likwidowanej spółdzielni pomiędzy jej członków (tj. osoby fizyczne) w tym również dochodu uzyskanego ze sprzedaży tego budynku. Zdaniem pytającego osiągnięty dochód byłby dwukrotnie opodatkowany tj. 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych i 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o (...)
2011
1
lut

Istota:
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z tyt. podziału majątku likwidowanej spółdzielni.
Fragment:
(...) Dnia 02.09.2003 r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęło zapytanie Jednostkidatowane na 21.08.2003 r. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wniesiono o potwierdzenie przedstawionego w ww. piśmie stanowiska, że kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku likwidowanej spółdzielni a przeznaczone do wypłaty członkom RSP podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem 19 % stawki podatkowej jako przychody określone w art. 17 pkt 6 ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem – tu: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutejszy organ zauważa, że podana przez Spółdzielnię podstawa prawna jest niekompletna i nie została uzupełniona mimo dwukrotnie skierowanego do Jednostki wezwania. W złożonym piśmie Spółdzielnia wskazuje, iż podstawą wypłaty przychodów, o których mowa we wniosku pozostają art. 26 § 2 i art. 125 § 5a i 5b Prawa Spółdzielczego oraz Uchwała Walnego Zgromadzenia (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.