Spłata odsetek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spłata odsetek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
paź

Istota:

Do wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wlicza się kwot naliczonych odsetek spłacanych w dniu, na który wylicza się wartość tego zadłużenia tj. w dniu spłaty odsetek (dotyczy weksli wystawionych w 2014 roku) albo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek (dotyczy weksli wystawionych w 2015 roku), ponieważ zapłacone kwoty nie stanowią już zobowiązania na dzień, na który wylicza się wartość zadłużenia Spółki. Zapłata kwot naliczonych odsetek (podobnie jak kwot głównych weksla) powoduje bowiem uregulowanie zobowiązania (wygaśnięcie długu) Wnioskodawcy z tego tytułu.

Fragment:

Może zdarzyć się, iż za okres pomiędzy momentem spłaty kwoty głównej a momentem spłatę odsetek zostaną przez Remitenta naliczone dodatkowe odsetki, które zostaną spłacone wraz z odsetkami od kwoty głównej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2014, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop do wartości zadłużenia określanej na dzień spłaty odsetek, wlicza się sumę wekslową (kwotę główną) spłaconą przed zapłatą odsetek ... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2014, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określanej na dzień spłaty odsetek, wlicza się kwotę odsetek naliczonych od sumy wekslowej (kwoty głównej) ... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2015, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek, wlicza się sumę wekslową (kwotę główną) spłaconą przed tym ostatnim dniem miesiąca... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2015, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek, wlicza się kwotę odsetek od sumy Wekslowej (kwoty głównej) podlegających spłacie w kolejnym miesiącu...

2015
22
paź

Istota:

Do wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wlicza się kwot naliczonych odsetek spłacanych w dniu, na który wylicza się wartość tego zadłużenia tj. w dniu spłaty odsetek (dotyczy weksli wystawionych w 2014 roku) albo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek (dotyczy weksli wystawionych w 2015 roku), ponieważ zapłacone kwoty nie stanowią już zobowiązania na dzień, na który wylicza się wartość zadłużenia Spółki. Zapłata kwot naliczonych odsetek (podobnie jak kwot głównych weksla) powoduje bowiem uregulowanie zobowiązania (wygaśnięcie długu) Wnioskodawcy z tego tytułu.

Fragment:

Może zdarzyć się, iż za okres pomiędzy momentem spłaty kwoty głównej a momentem spłatę odsetek zostaną przez Remitenta naliczone dodatkowe odsetki, które zostaną spłacone wraz z odsetkami od kwoty głównej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2014, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop do wartości zadłużenia określanej na dzień spłaty odsetek, wlicza się sumę wekslową (kwotę główną) spłaconą przed zapłatą odsetek ... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2014, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określanej na dzień spłaty odsetek, wlicza się kwotę odsetek naliczonych od sumy wekslowej (kwoty głównej) ... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2015, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek, wlicza się sumę wekslową (kwotę główną) spłaconą przed tym ostatnim dniem miesiąca... Czy, przy spłacie odsetek z tytułu weksli wystawionych w roku 2015, dla celów art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o pdop, do wartości zadłużenia określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek, wlicza się kwotę odsetek od sumy Wekslowej (kwoty głównej) podlegających spłacie w kolejnym miesiącu...