Spedycja międzynarodowa | Interpretacje podatkowe

Spedycja międzynarodowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spedycja międzynarodowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług spedycji międzynarodowej w sytuacji, gdy transport odbywa się na dwóch odcinkach tj. Korea-port rozładunku w Gdyni oraz Gdynia-miasto w Polsce będące miejscem dostawy towarów importowanych, a drugi odcinek trasy zlecany jest polskiemu podwykonawcy. Spółka nie posiada dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia świadczonej usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 05.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 10.04.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 31.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi spedycji związane z międzynarodowym transportem towarów importowanych. Zadaniem Spółki jest organizacja i nadzór przewozów dla koreańskiego zleceniodawcy, które zaczynają się w Republice Korei, a kończą w wybranych miastach na terenie Polski. Trasa transportu składa się z dwóch odcinków: 1. Korea - port rozładunku w Gdyni, 2. Gdynia - (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała od polskiego podatnika zlecenie zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego (USA) do Wielkiej Brytanii. Towar ten jest w Londynie wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Spółka nie ma możliwości, uzyskania kserokopii dokumentu poświadczonego przez urząd celny, z którego będzie jednoznacznie wynikał fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu, zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie Wnioskodawcy:Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana opisana usługa?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku AAA, z dnia 09.05.2005r (data wpływu do tut. urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 83 ust. 3 pkt 1, art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka jest firmą spedycyjną, która otrzymała od polskiego podatnika zlecenie zorganizowania transportu lotniczego towarów z kraju trzeciego (USA) do Wielkiej Brytanii. Towar ten jest w Londynie wprowadzony do składu celnego, a jego odprawa ostateczna odbywać się będzie partiami, przez nieznany Spółce okres czasu. Spółka nie ma możliwości, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług spedycji międzynarodowej. Jedną z takich usług była usługa spedycji związana z importem towaru z Chorwacji (miejsce załadunku) poprzez Węgry i Słowację do Polski. Usługa świadczona była na zlecenie kontrahenta polskiego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie posiada Pani dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towaru..Wątpliwości Pani dotyczą wysokości stawki podatku VAT jaką należy zastosować w odniesieniu do poszczególnych odcinków trasy. Pani zdaniem od miejsca załadunku w Chorwacji do granicy Polski usługa spedycji nie powinna podlegać opodatkowaniu natomiast na odcinku krajowym właściwą stawką podatku VAT powinna być stawka 22 %.
Fragment:
(...) W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.