IPTPB2/4511-531/15-7/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży działki w części nabytej w drodze spadku i działu spadku
IPTPB2/4511-531/15-7/PKinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. działki
 3. nabycie
 4. spadek
 5. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) i pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki w części nabytej w drodze spadku i działu spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki w części nabytej w drodze spadku i działu spadku.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr IBPB-2-2/4511-462/15/MM na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), powyższy wniosek został przekazany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.).

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 6 listopada 2015 r., Nr IPTPB2/4511-531/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 6 listopada 2015 r. (skutecznie doręczono dnia 12 listopada 2015 r.), zaś w dniu 20 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 18 listopada 2015 r.).

Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek także pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.), oraz pismem z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni nabyła udział w spadku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w ... z dnia 22 października 2003 r., sygn. akt ... po ojcu zmarłym w dniu 6 października 1993 r., w wysokości 1/12 części, a w gospodarstwie rolnym udział 3/32 części. Następnie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w ... z dnia 13 maja 2004 r., sygn. akt ..., po zmarłej H (cioci, która zmarła w dniu 12 stycznia 1996 r.) Wnioskodawczyni nabyła udział w spadku w 3/32 części, a następnie po zmarłej H udział 2/36 części w gospodarstwie rolnym (Postanowienie Sądu Rejonowego w ..., sygn. akt ... o uzupełnienie Postanowienia ...).

W dniu 27 grudnia 2010 r. została sporządzona w Kancelarii Notarialnej ... w ... umowa nieodpłatnego działu spadku. Na mocy tej umowy spadkobiercy uregulowali stan własności poprzez odłączenie z dotychczasowej księgi wieczystej i założenie nowej księgi wieczystej dla działek, które były następnie przedmiotem zniesienia współwłasności, oraz dokonany został wpis prawa własności na rzecz spadkobierców (10 osób) w udziale do 1/10 części każdy, w tym Wnioskodawczyni także w 1/10 części.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. przed Notariuszem ... w Kancelarii Notarialnej w ... wszyscy spadkobiercy, w tym Wnioskodawczyni darowali spadkobiercy matce Z swoje udziały w wysokości po 1/10 w działkach i dotychczasowego składu nieruchomości objętych księgą wieczystą nr ... będących przedmiotem spadku w wymienionych w tym akcie działkach, zaś obdarowana również spadkobierczyni Z – matka darowała swoim dzieciom – spadkobiercom swoje udziały w wysokości po 1/10 czyli udział w wysokości 1/90 części spadku, w określonych w tym akcie działkach objętych księgą wieczystą nr ....

Zatem udział spadkowy Wnioskodawczyni w majątku spadkowym nie uległ zwiększeniu, czyli nie przekroczył pierwotnego udziału.

W dniu 16 lutego 2015 r. zostaje zawarta umowa zniesienia współwłasności, bez spłat, dopłat i wzajemnych roszczeń, w której spadkobiercy stosownie do swoich udziałów spadkowych otrzymują niezabudowane działki. Wnioskodawczyni otrzymuje działki nr 5523/11, nr 5523/20 i nr 5523/24 o łącznej powierzchni 0,3350 ha, ze składu nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ....

Następnie w dniu 7 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała niezabudowaną działkę nr 5523/11 na podstawie umowy sprzedaży zawartej w Kancelarii Notarialne ... w ....

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni dodała, że postanowienie Sądu Rejonowego w ... z dnia 22 października 2003 r., sygn. akt .... uprawomocniło się w dniu 13 listopada 2003 r.

Zgodnie z tym postanowieniem Wnioskodawczyni nabyła spadek po L, ojcu zmarłym w dniu 6 października 1993 r. (wraz z rodzeństwem po 1/12 każdy, oraz żona Z w 3/12 częściach, a wchodzący w skład spadku udział w gospodarstwie rolnym żona w 8/32 częściach, oraz dzieci, w tym Wnioskodawczyni po 3/32 każdy (9 dzieci).

Postanowienie Sądu Rejonowego w ...z dnia 13 maja 2004 r., sygn. akt ..., uprawomocniło się 3 czerwca 2004 r.

Na podstawie tego postanowienia spadek po H zmarłej w dniu 12 stycznia 1996 r. nabyli bratankowie i bratanice po zmarłym L tj. dzieci L po 2/36, w tym Wnioskodawczyni oraz siostrzenice A i J po 9/36.

Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt .... stało się prawomocne z dniem 11 stycznia 2005 r. Postanowienie o uzupełnienie Postanowienia, sygn. akt ... po zmarłej H o wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne - Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem nabyli po 2/36 części każdy, oraz siostrzenice po 9/36 każdy.

Postanowienie Sądu Rejonowego w ... zostało wydane w dniu 20 grudnia 2004 r., sygn. akt ....

Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu L zmarłym w dniu 6 października 1993 r. w wysokości po 1/12 części, a wchodzący w skład spadku po ojcu gospodarstwo rolne w wysokości 3/32.

Po H zmarłej w dniu 6 października 1993 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek w wysokości 2/36 części, a wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne w udziale 2/36 części.

Miejscem położenia tych nieruchomości są ...; są to nieruchomości wg stanu na dzień 27 grudnia 2010 r. (częściowego działu spadku):

 • działka nr 5272 o pow. 0,1320 ha, oznaczona symbolem B-RIVb, użytki rolne zabudowane;
 • działka nr 2044/3 o pow. 0,3844 ha, oznaczona jest symbolem RIVa, grunty orne;
 • działka nr 2044/4 o pow. 2,1058 ha, oznaczona jest symbolem RIVa, grunty orne;
 • działka nr 177 o pow. 0,0140 ha, oznaczona jest symbolem PsIII, pastwiska trwałe;
 • działka nr 178/1 o pow. 0,2898 ha, oznaczona jest symbolem RIVa, grunty orne;
 • działka nr 178/2 o pow. 0,0367, oznaczona jest symbolem dr, drogi;
 • działka nr 178/3 o pow. 0,0547 ha, oznaczona jest symbolem RIVa, grunty orne;
 • działka nr 178/4 o pow. 0,0680 ha, oznaczona jest symbolem PsIV, pastwiska trwałe;
 • działka nr 178/5 o pow. 0,0370 ha, oznaczona jest symbolem PsIV, pastwiska trwałe;
 • działka nr 179 o pow. 0,0313 ha, oznaczona jest symbolem RIVb, grunty orne;
 • działka nr 180 o pow. 0,2600 ha, oznaczona jest symbolami RIVa, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • działka nr 181 o pow. 0,0557 ha, oznaczona jest symbolem PsIV, pastwiska trwałe;
 • działka nr 2050 o pow. 0,0126, oznaczona jest symbolem RIVa, grunty orne;
 • działka nr 2051 o pow. 0,2154 ha, oznaczona jest symbolem PsV, pastwiska trwałe i Ws, grunty pod wodami, pow. stojący;
 • działka nr 2052 o pow. 0,0349, oznaczona jest symbolem Ws, grunty pod wodami, pow. stojące;
 • działka nr 2053 o pow. 0,4204 ha, oznaczona jest symbolem LsIV, lasy;
 • działka nr 2054 o pow. 0,0579 ha, oznaczona jest symbolem PsIV, pastwiska trwałe;
 • działka nr 2059 o pow. 2,4641 ha, oznaczona jest symbolem RIIIb, grunty orne i PsIII, pastwiska trwałe;
 • działka nr 2060 o pow. 0,4517 ha, oznaczona jest symbolem PsIII, pastwiska trwałe;
 • działka nr 2061 o pow. 0,7147 ha oznaczona jest symbolem PsIII, pastwiska;
 • działka nr 2062 o pow. 0,1306, oznaczona jest symbolem PsV, pastwiska trwałe;
 • działka nr 4724/1 o pow. 0,0824 ha, oznaczona jest symbolem dr, drogi;
 • działka nr 4725 o pow. 0,0169 ha, oznaczona jest symbolem Ws, grunty pod wodami, pow. stojące

o łącznej pow. 8,0710, przy czym na działce nr 5272 posadowiony jest budynek nadający się całkowicie do rozbiórki, natomiast pozostałe działki są niezabudowane.

Jak wskazano we wniosku aktem notarialnym w dniu 27 grudnia 2010 r. strony (spadkobiercy) zawarły nieodpłatną umowę o dział spadku na podstawie, której działki nr 178/1, 178/2, 179, nabywają na wyłączną własność A, a działki nr 2044/4 i 4724/1 J i te działki zostały wyłączone ze składu nieruchomości na wyłączną własność ww. spadkobierców. Pozostałe działki nr 177, 178/3, 178/4, 178/5, 180, 181, 2044/3, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2059, 2060, 2061, 2062, 4725, 5272 ze składu nieruchomości w udziałach po 1/10 nabywa Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem i matką we współwłasności.

Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami podarowała w dniu 7 kwietnia 2011 r. Z udziały w wysokości po 1/10 w działkach nr 177, 178/3, 178/4, 178/5, 180, 181 i 5272 ze składu nieruchomości objętej kw ..., a Z darowała Wnioskodawczyni i pozostałym spadkobiercom udziały w wysokości 1/10 części, czyli każdemu z obdarowanych po 1/90 części w działkach nr 2044/3, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2059, 2060, 2061, 2062 i 4725, ze składu nieruchomości objętej kw ....

Wartość nieruchomości, których dotyczyła umowa zniesienia współwłasności na dzień zniesienia współwłasności została określona w akcie notarialnym na kwotę 871 740 zł, w tym wartość rynkowa działek, które otrzymała na wyłączną własność Wnioskodawczyni na kwotę 100 500 zł (sto tysięcy pięćset, 9 spadkobierców, w tym Wnioskodawczyni).

W wyniku decyzji Burmistrza ... z dnia 7 stycznia 2015 r. zatwierdzającej podział nieruchomości (działki nr 177, 178/3, 178, 178/5, 180, 181, 2044/3, 2050, 2051 2052, 2053, 2054, 2059, 2060, 2061, 2062, 4725, 5272 o łącznej pow. 5,5250 ha stanowiące współwłasność Wnioskodawczyni objętej kw nr ... otrzymały oznaczenie jako numer 5523/2 i zostały wydzielone następujące działki nr: 5523/3 o pow. 0,1208 ha, 5523/21 o pow. 0,1035 ha, 5523/22 o pow.0,1080 ha, 5523/23 o pow. 0,1131 ha, 5523/24 o pow. 0,1193 ha, 5523/25 o pow.0,1135 ha, 5523/26 o pow. 0,1082 ha, 5523/27 o pow. 0,1073 ha, 5523/28 o pow. 0,1035 ha, oznaczone symbolami RIIIb, grunty orne i PsIV, pastwiska trwałe.

Natomiast działki nr: 5523/4 o pow. 0,1007 ha, 5523/5 o pow. 0,1003 ha, 5523/6 o pow. 0,1180 ha, 5523/7 o pow. 0,1058 ha, 5523/8 o pow. 0,1061 ha, 5523/9 o pow. 0,1055 ha, 5523/10 o pow. 0,1047 ha, 5523/11 o pow. 0,1051 ha, 5523/12 o pow. 0,1056 ha, 5523/13 o pow. 0,1116 ha, 5523/14 o pow. 0,1052 ha, 5523/15 o pow. 0,1058 ha, 5523/16 o pow. 0,1059 ha, 5523/17 o pow. 0,1057 ha, 5523/18 o pow. 0,1061 ha, 5523/19 o pow. 1065, 5523/20 o pow. 0,1106 ha, 5523/29 o pow. 0,090ha, 5523/300 o pow. 0,1184 ha, 5523/31 o pow. 0,1371 ha, 5523/32 o pow. 0,1125 ha, 5523/33 o pow. 0,2327 ha, oznaczone symbolem RIIIb, grunty orne.

Działka nr 5523/34 o pow. 1,3807 ha oznaczona jest symbolem RIIIb i RIVa, grunty orne; PsIV i PsV, pastwiska trwałe; Ws, grunty pod wodami.

Przedmiotem umowy częściowego zniesienia współwłasności w dniu 16 lutego 2015 r. były ww. działki oznaczone nr: 5523/10, 5523/17, 5523/30, 5523/11, 5523/20, 5523/24, 5523/3, 5523/21,5523/22, 5523/12, 5523/19, 5523/26, 5523/13, 5523/18, 5523/25, 5523/7, 5523/14, 5523/27, 5523/8, 5523/15, 5523/29, 5523/4, 5523/5, 5523/23, 5523/9, 5523/16, 5523/23.

Pozostałe działki pozostały we współwłasności.

W księdze wieczystej nr ... wpisany jest na rzecz Wnioskodawczyni ... udział do 9/90 części na podstawie umowy działu spadku z dnia 27 grudnia 2010 r., oraz udział do 1/90 na podstawie umowy darowizn z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Wskutek działu spadku Wnioskodawczyni nie uzyskała składników majątkowych ponad wartość Jej udziału spadkowego.

Wartość działek gruntu nabytych przez Wnioskodawczynię w wyniku zniesienia współwłasności nie powinna wzrosnąć.

Sprzedaż niezabudowanej działki nr 5523/11 nie została dokonana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że działka nr 5523/2, która decyzją ostateczną Burmistrza z dnia 7 stycznia 2015 r. zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej nr ... z obrębu ... - pozycja rejestru gruntów ... zapisanej w KW..., polegający na wydzieleniu działek wymienionych w piśmie, obejmowała obszar 4,8868 ha.

Przedmiotem zniesienia współwłasności z dnia 16 lutego 2015 r. są działki wymienione w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r., z tym, że Wnioskodawczyni uzupełnia oznaczenia działek poprzez podanie ich powierzchni i oznaczenia geodezyjne, oraz prostuje - wpisano w piśmie dwa razy działkę 5523/23,prawidłowo winno być 5523/28.

Wykaz działek będący przedmiotem zniesienia współwłasności w dniu 16 lutego 2015 r.:

 • 5523/10 o pow. 0,1047 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/17 o pow. 0,1057 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/30 o pow. 0,1184 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/11 o pow. 0,1051 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/20 o pow. 0,1106 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/24 o pow. 0,1193 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/3 o pow. 0,1208 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/21 o pow. 0,1035ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/22 o pow. 0,1080 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/12 o pow. 0,1056 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/19 o pow. 0,1065 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/26 o pow. 0,1082 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/13o pow. 0,1116 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/18 o pow. 0,1051 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/25 o pow. 0,1135 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/7 o pow. 0,1058 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/14 o pow. 0,1052 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/27 o pow. 0,1073 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/8 o pow. 0,1061 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/15 o pow. 0,1058 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/29 o pow. 0,090 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/4 o pow. 0,1007 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/5 o pow. 0,1003 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/23 o pow. 0,1131 ha, symbol RIIIb, grunty orne i PsIV pastwiska trwałe;
 • 5523/9 o pow. 0,1055 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/16 o pow. 0,1050 ha, symbol RIIIb, grunty orne;
 • 5523/28 o pow. 0,1035 ha, symbol RIIIb i PsIV grunty orne, pastwiska trwałe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania i w wyniku działu spadku nie będzie stanowił źródła przychodu w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek w 1993 r. i w 1996 r. - data śmierci spadkodawców.

W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do ich udziałów przechodzą na nich. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku. Nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w wyniku działu spadku bez nabycia spadku.

Dział spadku polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie. Na skutek podziału spadku następuje konkretyzacja składników przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wartość nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku nie uległa powiększeniu.

Gdy w wyniku działu spadku (wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt II PSK1207/14) i zniesienia współwłasności udział spadkobiercy ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jego majątku osobistego.

Dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego jest formą nabycia tylko wówczas, gdy w ich wyniku podatnik otrzymuje udział w nieruchomości, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki podatnikowi pierwotnie przysługiwał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia działki istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia działki i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniach opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła udział w spadku po zmarłym w dniu 6 października 1993 r. ojcu, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 22 października 2003 r. w wysokości 1/12 części, a w gospodarstwie rolnym 3/32 części. Następnie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 13 maja 2004 r. po zmarłej w dniu 12 stycznia 1996 r. cioci Wnioskodawczyni nabyła udział w spadku w 3/32 części, a w gospodarstwie rolnym 2/36 części. W wyniku dokonanego w dniu 27 grudnia 2010 r. działu spadku Wnioskodawczyni uzyskała udział wynoszący ostatecznie 9/90 we współwłasności nieruchomości. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wskutek działu spadku Wnioskodawczyni nie uzyskała składników majątkowych ponad wartość Jej udziału spadkowego. Ponadto na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 7 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła udział 1/90 w ww. współwłasności nieruchomości. Na podstawie umowy zniesienia współwłasności zawartej w 2015 r., bez spłat, dopłat i wzajemnych roszczeń, Wnioskodawczyni stosownie do swojego udziału nabyła działki nr 5523/11, nr 5523/20 i nr 5523/24 o łącznej powierzchni 0,3350 ha. Następnie w dniu 7 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała niezabudowaną działkę nr 5523/11 na podstawie umowy sprzedaży.

W związku z tym należy wskazać, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i 925 ww. ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 Kodeksu cywilnego, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Konkludując, spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom na wyłączną własność lub współwłasność. Tak więc na skutek działu spadku następuje „konkretyzacja” składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności. Jednakże nabycie nieruchomości w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy (nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie) stanowi nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad nieruchomością i zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli w wyniku działu spadku, przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział dotychczas posiadany to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności. Zatem nabycie w wyniku działu spadku części majątku, który należał do innych spadkobierców, co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, jak i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż działki w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni nabytemu w drodze spadku po ojcu i cioci, oraz działu spadku, w wyniku którego Wnioskodawczyni nie uzyskała przysporzenia majątkowego, gdyż nie uzyskała składników majątkowych ponad wartość Jej udziału spadkowego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż za datę nabycia ww. części działki będącej przedmiotem sprzedaży należy uznać datę śmierci spadkodawców tj. 1993 r. i 1996 r. Sprzedaż nastąpiła w 2015 r., zatem upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziału.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy kwestii opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania, natomiast nie rozstrzyga kwestii dotyczących opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny i zniesienia współwłasności, gdyż zagadnienia te nie były przedmiotem sformułowanego we wniosku pytania i stanowiska Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.