IPPB2/436-198/08-4/AS | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego?2. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku od sprzedanego spadku?
IPPB2/436-198/08-4/ASinterpretacja indywidualna
  1. spadek
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego w ww. podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego w ww. podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 10.12.1989 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni Włodzimierz S.. Dnia 17.09.2002 r, Wnioskodawczyni nabyła spadek po ojcu Włodzimierzu S. W dniu 24.09.2003 r. zmarła matka Wnioskodawczyni Maria S.. Dnia 27.01.2004 r. Wnioskodawczyni nabyła spadek po matce. Wnioskodawczyni nadmienia, że po otrzymanym spadku po rodzicach, rozliczyła się z Urzędem Skarbowym i otrzymała decyzję, że podatek nie należy się. Dnia 04.04.2005 r. Aktem notarialnym Nr 1275/2005r. o zniesienie współwłasności nieruchomości ziemi rolnej dz. 1328 o pow. 0,8720 ha całość, 1/2 należała się jako spadek Wnioskodawczyni po rodzicach, a 1/2 należała do Pana Wojciecha N., którą otrzymał za dochowanie Pani Marii C, konkubiny ojca Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni nadmienia, że koszta geodezyjne i notarialne Pio 1200 zł na osobę ponieśli wspólnie przy zniesieniu współwłasności. Dnia 04.09.2007 r. Aktem notarialnym. Wnioskodawczyni sprzedała otrzymany spadek po rodzicach ziemię rolną o pow. 0,8553 ha oraz ziemię rolna o pow. 4360 ha po zniesieniu współwłasności z dz. 1328.

Dnia 10.09.2007 r. Wnioskodawczyni była w Urzędzie Skarbowym w sprawie zeznania podatkowego od sprzedanego spadku po ojcu i matce, oświadczono ustnie, że Wnioskodawczyni nie płaci żadnego podatku od sprzedanego spadku i nie musi składać zeznania podatkowego. Wnioskodawczyni złożyła dokumenty sprzedaży spadku, dokumenty zwrócono, ale odpowiedzi pisemnej Wnioskodawczyni nie otrzymała i skierowano ja do BKIP w Płocku.

W dniu 08.01.2008r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek do wyżej wymienionego Biura Podatkowego w Płocku, otrzymała odpowiedź bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia 03 lipca 2008 r. Nr IPPB2/436-198/08-2/AS wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie:

  • czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona w zakresie podatku od spadków i darowizn, czy też w zakresie innych podatków. W złożonym wniosku zakreśliła Pani w części D. 2 poz. 38 – Podatek dochodowy od osób fizycznych i poz. 42 – Podatek od spadków i darowizn i uiściła kwotę opłaty w wysokości 150,00 zł.
  • pytań i przyporządkowanie ich do konkretnego rodzaju podatku oraz powiązanie ze stanem faktycznym,
  • określenie własnego stanowiska dotyczącego oceny prawnej w powiązaniu z rodzajem podatku.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego...
  2. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacenia podatku od sprzedanego spadku...

Odpowiedź odnośnie pytania 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawcy:

Podatek od sprzedanego spadku nie należy się.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spadek
IPPB2/436-276/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.