Solaria | Interpretacje podatkowe

Solaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to solaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
Fragment:
(...) o którym mowa powyżej traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług objętych symbolem PKWiU 93.04.10 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (solaria). Świadczone usługi są jednocześnie sprzedażą, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Obroty z tytułu tej działalności kształtowały się w poszczególnych latach następująco: w 2004r. – 1.120 zł, w 2005r. – 12.350 zł, w 2006r. – 9.950 zł a, w 2007r. (do 31 października) 7.930 zł. Mając na uwadze stan prawny obowiązujący w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na skutek nowelizacji przepisów dotyczących kas (...)
2011
1
maj

Istota:
Brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej (solarium) stanowi ponad 70% ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2007 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 31 października 2007 r. oraz 28 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione uslugi:1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych?.2. masaże lecznicze przez fizjoterapeutów?.3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe w części dot. punktu 2 i 3 i nieprawidłowe dot. punktu 1. UZASADNIENIE W dniu 7 września 2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie: jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione usługi: 1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych, 2. masaże lecznicze świadczone przez fizjoterapeutów, 3. odnowy biologicznej, obsługi (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy obroty uzyskane ze sprzedaży usług solarium powinny być ewidencjonowane za pośrednictwem kasy rejestrującej ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Sprzedaż towaru ewidencjonowana jest za pomocą kasy rejestrującej. Zdaniem podatnika "obroty uzyskane z tytułu solarium powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, gdyż nie podlegają one zwolnieniu." Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza: W myśl art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Usługi solarium o symbolu PKWiU 93.04.10-00 zostały zakwalifikowane do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej. Zgodnie z § 2 pkt 3 (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi solarium sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00 ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych, którą rozszerzono o usługi opalania-solarium, sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10.00. Zdaniem Pani usługi solarium opodatkowane są stawką podstawową 22%. Odpowiadając na powyższe organ podatkowy stwierdza, że świadczone usługi solarium podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki określonej w art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn.zm.), która wynosi 22%. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Solaria
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.