Soczewka korekcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to soczewka korekcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej od dnia ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data złożenia 12 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż soczewek optycznych - PKWiU 33.40.11,,Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów", soczewek kontaktowych -PKWiU 33.40.11 ,,Soczewki kontaktowe"; opraw optycznych -PKWiU 33.40.13 ,,Oprawki do okularów lub podobnych wyrobów"- pod warunkiem, że są wykorzystane do wykonania okularów korekcyjnych i nie stanowią przedmiotu samodzielnej sprzedaży, objęta jest 7 % stawką VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E a podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność handlowo-usługową polegającą na wprowadzeniu do obrotu m.in. następujących grup towarów: soczewek optycznych, soczewek kontaktowych, opraw optycznych, opraw okularowych słonecznych, okularów. Sprzedaż ww. wyrobów odbywa się w salonach optycznych. Zasadnicza działalność Strony polega na wykonaniu okularów korekcyjnych, do których produkcji niezbędne jest użycie opraw optycznych i soczewek optycznych. Do wniosku Strona (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do opisanej sytuacji Prywatny Gabinet Okulistyczny stanie się podatnikiem podatku VAT po rozpoczęciu sprzedaży opodatkowanej, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotu 10.000 euro tyt. sprzedaż soczewek kontaktowych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 113 ust.11, art. 168 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko jest nieprawidłowe. W dniu 18.04.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 18.04.2005 r. ,które uzupełniono 10.06.2005r. wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy do wartości świadczonych przez podatnika usług w zakresie badania wzroku i doboru soczewek kontaktowych, zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, można wliczyć wartośc sprzedawanych przez tego podatnika soczewek ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1,3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2005 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, wyrażające się w twierdzeniu, iż do wartości świadczonych przez podatnika usług w zakresie badania wzroku i doboru soczewek kontaktowych, zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, może również wliczyć wartość sprzedawanych przez niego soczewek. U Z A S A D N I E N I E W dniu 30.11.2005 r. Pani X złożyła w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik pyta jaką powinien stosować stawkę podatku VAT na czynność sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych oraz soczewek korekcyjnych.

Fragment:

(...) W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny zgodnie z którym, po ukończeniu przez jednego ze wspólników w 2003 r. studiów podyplomowych w Akademii Medycznej - w zakresie optometrii oraz po nabyciu odpowiedniego sprzętu Spółka przystąpiła do świadczenia usług w zakresie optometrii polegających na usprawnianiu procesu widzenia, korygowaniu wad widzenia itp.W ramach tej działalności dokonywana jest sprzedaż oprawek do okularów (PKWiU 33.40.13) oraz części oprawek do okularów (PKWiU 33.40.13), a także soczewek do okularów korekcyjnych.Zdaniem podatnika sprzedaż ww. towarów winna być opodatkowana stawką 7%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w poz. 103 i 106 załącznika Nr 3 do ustawy opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% tj. "Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów" oraz (...)