Soczewka korekcyjna | Interpretacje podatkowe

Soczewka korekcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to soczewka korekcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej od dnia ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2011r. (data złożenia 12 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy sprzedaż soczewek optycznych - PKWiU 33.40.11,,Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów", soczewek kontaktowych -PKWiU 33.40.11 ,,Soczewki kontaktowe"; opraw optycznych -PKWiU 33.40.13 ,,Oprawki do okularów lub podobnych wyrobów"- pod warunkiem, że są wykorzystane do wykonania okularów korekcyjnych i nie stanowią przedmiotu samodzielnej sprzedaży, objęta jest 7 % stawką VAT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E a podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność handlowo-usługową polegającą na wprowadzeniu do obrotu m.in. następujących grup towarów: soczewek optycznych, soczewek kontaktowych, opraw optycznych, opraw okularowych słonecznych, okularów. Sprzedaż ww. wyrobów odbywa się w salonach optycznych. Zasadnicza działalność Strony polega na wykonaniu okularów korekcyjnych, do których produkcji niezbędne jest użycie opraw optycznych i soczewek optycznych. Do wniosku Strona (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy do opisanej sytuacji Prywatny Gabinet Okulistyczny stanie się podatnikiem podatku VAT po rozpoczęciu sprzedaży opodatkowanej, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotu 10.000 euro tyt. sprzedaż soczewek kontaktowych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 113 ust.11, art. 168 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko jest nieprawidłowe. W dniu 18.04.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 18.04.2005 r. ,które uzupełniono 10.06.2005r. wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy do wartości świadczonych przez podatnika usług w zakresie badania wzroku i doboru soczewek kontaktowych, zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, można wliczyć wartośc sprzedawanych przez tego podatnika soczewek ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1,3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2005 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, wyrażające się w twierdzeniu, iż do wartości świadczonych przez podatnika usług w zakresie badania wzroku i doboru soczewek kontaktowych, zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, może również wliczyć wartość sprzedawanych przez niego soczewek. U Z A S A D N I E N I E W dniu 30.11.2005 r. Pani X złożyła w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej sposobu opodatkowania podatkiem VAT sprzedawanych (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik pyta jaką powinien stosować stawkę podatku VAT na czynność sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych oraz soczewek korekcyjnych.
Fragment:
(...) W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny zgodnie z którym, po ukończeniu przez jednego ze wspólników w 2003 r. studiów podyplomowych w Akademii Medycznej - w zakresie optometrii oraz po nabyciu odpowiedniego sprzętu Spółka przystąpiła do świadczenia usług w zakresie optometrii polegających na usprawnianiu procesu widzenia, korygowaniu wad widzenia itp.W ramach tej działalności dokonywana jest sprzedaż oprawek do okularów (PKWiU 33.40.13) oraz części oprawek do okularów (PKWiU 33.40.13), a także soczewek do okularów korekcyjnych.Zdaniem podatnika sprzedaż ww. towarów winna być opodatkowana stawką 7%. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w poz. 103 i 106 załącznika Nr 3 do ustawy opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% tj. "Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów" oraz (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.