Śmierć strony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to śmierć strony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Spółka zwraca się z zapytaniem czy może klientowi zwrócić podatek VAT, a jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione aby jej postępowanie było prawidłowe w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Spółki ponieważ opisana sprzedaż spełnia wymogi sprzedaży eksportowej: towar został wywieziony poza granice RP a Spółka jest eksporterem tego towaru, co potwierdza dokument SAD – sprzedaż ta powinna zostać opodatkowana stawką VAT 0%.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Klient będący zagraniczną osobą fizyczną zakupił od Zapytującej Spółki towar, na co otrzymał fakturę ze stawką podatku VAT 22%. Zgodnie z dokumentem odprawy celnej - gdzie w pozycji „eksporter” widnieje Zapytująca Spółka – Spółka ta wyeksportowała przedmiotowy towar, przy czym odprawy na granicy w imieniu Spółki dokonała agencja celna działająca na jej rzecz. Przy dokonywaniu powyższej czynności uczestniczył klient, który po kilku dniach zwrócił się do Spółki z prośbą o zwrot podatku VAT naliczonego w fakturze zakupu. Ocena prawna stanu faktycznego Przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego – art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwanej dalej ustawą. Przepisy art. 18 ust. 4-7 ustawy stanowią, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku w eksporcie (...)