Służba zdrowia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba zdrowia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy szpital ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu związanego ze sprzedażą posiłków, wydawanych na specjalne życzenie pacjenta?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) wyjaśnia, co następuje: Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkichpodatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.),czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzeczosób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją w formieindywidualnych gospodarstw rolnych.W ust. 3 pkt 2 tego artykułu minister właściwy do spraw finansów publicznych otrzymał delegacjędo zwolnienia na czas określony niektórych podatników oraz niektórych czynności (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy szpital podlega rejestracji jako podatnik VAT UE i jaką stawkęnależy stosować przy świadczeniu usług medycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14a§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2004r.(data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.09.04 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje iż – w przedstawionym przez stronę stanem faktycznym nie zachodzą okoliczności powodujące obowiązek dokonania rejestracji jako podatnika VAT-UE . Bowiem na mocy art. 97 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr54, poz.535) obowiązkowi temu podlegają podatnicy VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług. Strona dokonuje świadczenia usług medycznych, które zawierają się w definicji określonej w art.8 ust.1 ustawy o VAT, z którego wynika , iż za świadczenie usług uważa się każde świadczenie na rzecz osoby (...)