Służba zdrowia | Interpretacje podatkowe

Służba zdrowia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba zdrowia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy szpital ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących obrotu związanego ze sprzedażą posiłków, wydawanych na specjalne życzenie pacjenta?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2003 r. z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) wyjaśnia, co następuje: Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkichpodatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.),czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzeczosób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją w formieindywidualnych gospodarstw rolnych.W ust. 3 pkt 2 tego artykułu minister właściwy do spraw finansów publicznych otrzymał delegacjędo zwolnienia na czas określony niektórych podatników oraz niektórych czynności (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy szpital podlega rejestracji jako podatnik VAT UE i jaką stawkęnależy stosować przy świadczeniu usług medycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art.14a§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2004r.(data wpływu do tut. Urzędu 26.08.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.09.04 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje iż – w przedstawionym przez stronę stanem faktycznym nie zachodzą okoliczności powodujące obowiązek dokonania rejestracji jako podatnika VAT-UE . Bowiem na mocy art. 97 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr54, poz.535) obowiązkowi temu podlegają podatnicy VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług. Strona dokonuje świadczenia usług medycznych, które zawierają się w definicji określonej w art.8 ust.1 ustawy o VAT, z którego wynika , iż za świadczenie usług uważa się każde świadczenie na rzecz osoby (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.