Służba | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy wypłata (oprócz świadczenia głównego) dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz premii przysługujących poborowemu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy rodzi obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2004 roku (wpływ do Urzędu 26 stycznia 2004 roku) nr GB 0724- VI/3/AT/04, uzupełnione pismem z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, wyjaśnia się co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż poborowemu odbywającemu służbę zastępczą przysługuje świadczenie w wysokości 640,00 zł. Świadczenie to zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 15 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnione z podatku dochodowego. W związku z powyższym w złożonym piśmie zawarto pytanie następującej treści: - czy wypłata (oprócz świadczenia głównego) dodatku za pracę w godzinach nocnych oraz premii przysługujących poborowemu na podstawie przepisów Kodeksu Pracy rodzi obowiązek naliczenia i odprowadzenia (...)