Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
maj

Istota:

Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości powstanie u Pani obowiązek podatkowy?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej prowadziła Pani od 15 maja 1991 r. W roku 1995 wraz z mężem kupiła Pani działkę ze sklepem. W akcie notarialnym zawarty jest wpis, że działka zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym stanowiącym własność nabywców. Z datą tą wraz z mężem działkę z budynkiem przekazała Pani na cele działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Przekazanie nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy użyczenia. Z tytułu użyczenia nie uzyskuje Pani żadnych przychodów. W dniu 5 grudnia 1995 r. wraz ze wspólnikiem zakupiła Pani drugi lokal użytkowy z przynależnymi do niego prawami oraz wyposażeniem. Nieruchomość nabyta została na własność w równych częściach, do majątków odrębnych wspólników. Nieruchomość nabyta została dla prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

2018
29
maj

Istota:

Czy czynności realizowane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 marca 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, w ramach grupy kapitałowej, w skład w której wchodzi (dalej: „ Grupa ”), uczestniczy w wewnątrzgrupowym, scentralizowanym systemie zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling; dalej: „ System ”). Poza Wnioskodawcą w Systemie uczestniczą: inne podmioty wchodzące w skład Grupy: spółki włoskie (będące włoskimi rezydentami podatkowymi), francuskie (będące francuskimi rezydentami podatkowymi), spółka niemiecka (będąca niemieckim rezydentem podatkowym), rumuńska (będąca rumuńskim rezydentem podatkowym) i słowacka (będąca słowackim rezydentem podatkowym) (...)

2018
25
maj

Istota:

Czy czynności realizowane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 marca 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych czynności realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, w ramach grupy kapitałowej, w skład w której wchodzi (dalej: „ Grupa ”), uczestniczy w wewnątrzgrupowym, scentralizowanym systemie zarządzania płynnością finansową (Zero Balancing Cash Pooling; dalej: „ System ”). Poza Wnioskodawcą w Systemie uczestniczą: inne podmioty wchodzące w skład Grupy: spółki włoskie (będące włoskimi rezydentami podatkowymi), francuskie (będące francuskimi rezydentami podatkowymi), spółka niemiecka (będąca niemieckim rezydentem podatkowym), rumuńska (będąca rumuńskim rezydentem podatkowym) i słowacka (będąca słowackim rezydentem podatkowym) (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 21 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 8 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2017 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.69.2017.1.AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 31 maja 2017 r., natomiast w dniu 8 czerwca 2017 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 czerwca 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w dniu 5 sierpnia 2016 r. umową poświadczoną przez Notariusza przekazała prawa do ogródka działkowego ROD. Powodem tej decyzji był wiek Wnioskodawczyni 80 lat, zły stan i chęć podreperowania zdrowia. Rodzinny ogródek Wnioskodawczyni nabyła ponad 30 lat temu w celu uprawy warzyw, a ostatnio tylko odpoczywała.

2018
15
lut

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2017 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2001 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie o powierzchni 77 m 2 . W 2006 r. odkupił od wspólnoty mieszkaniowej 11 m 2 powierzchni strychowej za kwotę 5265 zł, cena została zapłacona. Zakup ten został potwierdzony notarialną umową przedwstępną. Dodatkowa powierzchnia została wówczas ujawniona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie przygotowywania dokumentów w celu zawarcia ze wspólnotą ostatecznej umowy notarialnej nabycia powierzchni strychowej pod nazwą pomieszczenie gospodarcze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży całego mieszkania o łącznej powierzchni 87 m 2 Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa notarialna z 2006 r. i zapłacona w 2006 i 2007 r. cena upoważniają Go do zwolnienia od podatku w związku z upływem 5 lat od nabycia nieruchomości.

2018
17
sty

Istota:

Czy po sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, z wynajmowanymi dwoma lokalami mieszkalnymi podatek dochodowy należy rozliczyć zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 30e tej ustawy, czy też, wobec użytkowania tego budynku w latach 2012-2016 i częściowo 2017 jako budynek handlowo-usługowy, rozliczyć podatek dochodowy od łącznego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej jak zadeklarował Pan w formie podatku liniowego tj. według art. 14 ust. 2 pkt 1a ustawy?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zderzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu w wyspecjalizowanych sklepach i usługową w zakresie wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe, która jest opodatkowana podatkiem liniowym. W dniu 16 stycznia 2011 r. wraz z małżonką zakupił Pan aktem notarialnym nieruchomość zabudowaną trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 77,66m2, 112m2 oraz 22m2, położonymi na działce gruntu o powierzchni 467 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni 22m2, na podstawie pozwolenia na rozbiórkę, został rozebrany, natomiast pozostałe dwa budynki gospodarcze, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostały przebudowane na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny (dwa lokale handlowe znajdujące się na parterze, lokal mieszkalny znajdujący się na poddaszu).

2017
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Fragment:

(...) skutków podatkowych sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2017 r. (data wpływu 21 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miejska uchwaliła gminny program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach programu organizowane są szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy nie są członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2017
24
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko ‒ przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytań nr 1 i 2 dotyczących skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć całość lub większościowy pakiet (pow. 50% praw głosu) udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Unii Europejskiej (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie miała jedną z form prawnych wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o CIT. Możliwe jest także, że Spółka będzie miała siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udziały/akcje w Spółce zostaną nabyte w drodze aportu (wkładu niepieniężnego). W zamian za nabyte w drodze aportu udziały/akcje Spółki, Wnioskodawca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki własne udziały. Wnioskodawca rozważa odpłatne zbycie w przyszłości całości lub części udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia.

2017
18
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 3 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. B. Sp. z o.o. SKA (dalej jako „ Wnioskodawca ”) w przeszłości wystawiała i zamierza w przyszłości wystawiać weksle własne, to jest takie, z których wynika obowiązek zapłaty przez wystawcę weksla określonej kwoty pieniężnej. Wspomniane weksle charakteryzują się następującymi cechami: suma wekslowa podlega oprocentowaniu, weksle wydawane są podmiotom bezpośrednio lub pośrednio powiązanym kapitałowo z Wnioskodawcą w związku z otrzymaniem weksli, ich odbiorcy dokonują przelewu na rachunek bankowy wystawcy weksli (Wnioskodawcy) kwot równym sumie wekslowej, po pewnym czasie (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”, „ Spółka polska ”) wchodzi w skład międzynarodowego holdingu D., w którym podmiotem wiodącym jest spółka prawa brytyjskiego D. Plc. („ Spółka matka ”). Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Według wiedzy Spółki, Spółka matka podjęła decyzję o przyjęciu grupowego planu akcyjnego (dalej: „ Plan ” lub „ Program ”). Zasady działania Planu, w tym przyznawania akcji na jego podstawie, określa specjalny dokument przyjęty przez Spółkę matkę (D. 2013 International Sharesave Plan). Zgodnie z Planem, uczestnikiem Programu może być pracownik zatrudniony w Spółce.