Skuteczność doręczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skuteczność doręczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Kogo należy rozumieć pod pojęciem "podatnik VAT czynny"i kiedy następuje skuteczne zawiadomienie?

Fragment:

(...) Spółka zamierza skorzystać z art.89a ustawy o podatku od towarów i usług i skorygować podatek należny z tytułu wykonanej i niezapłaconej usługi, która miała miejsce w lutym i marcu 2003r. Kontrahentem (dłużnikiem) jest spółka z o.o., w stosunku do której została bezskutecznie przeprowadzona egzekucja komornicza. Obecnie Spółka nie posiada informacji czy dłużnik jest nadal zarejestrowany jako podatnik VAT oraz nie zna aktualnej faktycznej siedziby dłużnika a wszelka korespondencja kierowana do dłużnika listami poleconymi cofa się z adnotacją "dłużnik się wyprowadził". Podatnik we wniosku z dnia 17.06.2005r. zwraca się o wyjaśnienie pojęcia "czynny podatnik VAT" w świetle art.89a ust.2.1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób dokonywać skutecznie zawiadomienia o którym mowa w art.89a pkt 2.6 tej ustawy. Zdaniem Spółki "podatnik VAT czynny" to taki, który nie wyrejestrował się z ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT (...)