Skuteczność czynności cywilnoprawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skuteczność czynności cywilnoprawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. S.A. w R. z dnia 12.10.2005 r.(…) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku spółki Z. S.A. stanu faktycznego wynika, iż na mocy umowy z dnia 31.08.2005 r. dokonała ona sprzedaży posiadanych akcji w spółce akcyjnej „I.” z siedzibą w I. (Federacja Rosyjska) o wartości nominalnej 451.800,17 zł za kwotę 1 $ amerykańskiego. Decyzja o sprzedaży za cenę możliwą do uzyskania była podyktowana brakiem możliwości (...)