Skup walut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skup walut. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy działalność gospodarcza osoby fizycznej (prowadzona w formie handlowej spółki osobowej zarejestrowanej w Polsce) polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem uprawnionej do tego rodzaju działalności instytucji finansowej) może być opodatkowana 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W związku z pismem z dnia 9 czerwca 2004 r. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w sprawie możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna uprzejmie informuje: Stosownie do przepisów art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. (...)