Skrzynka pocztowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skrzynka pocztowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
20
lis

Istota:

Stawka podatku dla usług naprawy skrzynek pocztowych oraz ich wymiany na nowe.

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca wykonał naprawę skrzynek pocztowych, polegającą na wymianie drzwiczek i zamków do skrzynek pocztowych oraz wymianę całkowicie zniszczonych skrzynek pocztowych na nowe. Wszystkie skrzynki pocztowe znajdują się na klatkach schodowych bloków mieszkalnych. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 17 września 2013 r. Wnioskodawca poinformował, że wykonywane usługi naprawy skrzynek pocztowych oraz wymiany na całkowicie nowe skrzynki, w zależności od potrzeb zamawiającego, polegają na wymianie uszkodzonych i zniszczonych zamków w skrzynkach pocztowych poprzez naprostowanie elementów metalowych skrzynki i montaż nowego zamka lub wymianie całych drzwiczek z zamkami, prace konserwacyjne, w ramach § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Są to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części. Skrzynki pocztowe nie są montowane poza bryłą budynku, tym samym nie są elementem wolnostojącym lecz ściśle związanym z budynkiem mieszkalnym miejscem montażu skrzynek pocztowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego jest zawsze ściana, czyli trwały element obiektu mieszkaniowego.

2011
1
cze

Istota:

Stawki podatku na dostawę wraz z montażem skrzynek pocztowych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 22 września 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę wraz z montażem skrzynek pocztowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe . Spółdzielnia zamierza wykonywać usługi montażu i dostawy wykonanych przez siebie skrzynek pocztowych. Wskazane usługi będą wykonywane na podstawie zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów w budynkach mieszkalnych - sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Ustalona cena usługi będzie obejmować wykonanie skrzynek pocztowych wraz z montażem w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto Spółdzielnia wskazuje, że usługa montażu dotycząca instalacji skrzynek pocztowych mieści się w grupowaniu 45.42.12 „Roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej” i będzie wykonywana dla lokali mieszkalnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie . Jaką zastosować stawkę podatku przy wykonaniu i instalacji skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowej oraz dla osób indywidualnych... Zdaniem Wnioskodawcy właściwa stawka podatku dla usługi dostawy oraz montażu skrzynek pocztowych w budynkach wielomieszkaniowych - sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 - wynosi 7%.