Skrytka pocztowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skrytka pocztowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką opodatkowane jest świadczenia usług polegających na montażu w budynkach mieszkalnych skrzynek pocztowych zakupionych od producenta.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług, świadczenia usług polegających na montażu w budynkach mieszkalnych skrzynek pocztowych zakupionych od producenta.Strona stoi na stanowisku, że montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych powinna być opodatkowana stawką 7%, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz ust. 2 do 31.12.2007r. ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz stanu prawnego stwierdza co następuje: (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na przyjmowaniu od klientów depozytów do skrytek depozytowych bądź wynajmie skrytek depozytowych.
W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona, powołując się m.in. na otrzymaną opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na przyjmowaniu od klientów depozytów do skrytek depozytowych bądź wynajmie skrytek depozytowych.W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona, powołując się m.in. na otrzymaną opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i (...)