Skrytka pocztowa | Interpretacje podatkowe

Skrytka pocztowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skrytka pocztowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaką stawką opodatkowane jest świadczenia usług polegających na montażu w budynkach mieszkalnych skrzynek pocztowych zakupionych od producenta.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług, świadczenia usług polegających na montażu w budynkach mieszkalnych skrzynek pocztowych zakupionych od producenta.Strona stoi na stanowisku, że montaż skrzynek pocztowych w budynkach mieszkalnych powinna być opodatkowana stawką 7%, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) oraz ust. 2 do 31.12.2007r. ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz stanu prawnego stwierdza co następuje: (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na przyjmowaniu od klientów depozytów do skrytek depozytowych bądź wynajmie skrytek depozytowych.
W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona, powołując się m.in. na otrzymaną opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na przyjmowaniu od klientów depozytów do skrytek depozytowych bądź wynajmie skrytek depozytowych.W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona, powołując się m.in. na otrzymaną opinię Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.