Skóra | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skóra. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Dostawa surowych (w stanie nieprzetworzonym) skór z norek i lisów podlega opodatkowaniu w wysokości 22% ponieważ została wyłączona z opodatkowania stawką 3% i stawką 7%

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2009r. (data wpływu 15 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy surowych (nieprzetworzonych) skór z norek i lisów na rynek krajowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o określenie jakie skóry należące do grupy PKWiU 15.1 należą do skór niejadalnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje dostawy skór zakwalifikowanych do grupowania PKWiU : 15.11.22-00.11, 15.11.22-00.12,15.11.22-00.21 , 15.11.22-00.22 , 15.11.22-00.23 , 15.11.22-00.24 . Zdaniem podatnika dostawa skór z grupy PKWiU 15.1 powinna być opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7% .

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 1997r Nr 137 poz. 926 ze zm ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.06.2004r., uzupełnione pismami z dnia 02.07.2004r. i 03.08.2004r. tutejszy Organ uprzejmie wyjaśnia , że przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) stanowi , iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 18 załącznika nr 3 zostało wymienione mięso i produkty mięsne ( PKWiU ex 15.1 ) z wyłączeniem : - tłuszczów technicznych , - produktów ubocznych garbarni , - skór i skórek , niejadalnych , - usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych . Według objaśnień do w/w załącznika symbol ‘’ ex ‘’ oznacza , że wymieniona pozycja dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu / usługi z danego grupowania. Odnosząc powyższe do (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy sprzedaż uzyskanych z uboju skór wołowych surowych o symbolu PKWiU 15.11.22-00, tj. skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych surowe, podlegają od dnia 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w według stawki 22 %?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Z. z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie wyjaśnia: Dostawa towarów zakwalifikowanych do symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 15.11.22-00 - „skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe”, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlega od dnia 1.05.2004 r. opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %. (...)