PP/443-28/MG/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług składowania odpadów?

PP/443-28/MG/03

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
 1. moment powstania obowiązku podatkowego
 2. składowanie odpadów (śmieci)
 1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeden z wyjątków od tej reguły został ujęty w art. 6 ust. 8b pkt 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

 1. a. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
 2. b. telekomunikacyjnych świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a,
 3. c. świadczenia usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125-128 załącznika Nr 3 do ustawy.
<
 • W załączniku Nr 3 do ustawy w poz. 105 i poz. 125-128 zostały wymienione następujące usługi:
 • Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług),
 • 105 41.00.20 Usługi w zakresie rozprowadzania wody,
 • 125 90.00.11 Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków,
 • 126 ex 90.00.12 Usługi w zakresie opróżniania szamb - z wyłączeniem usług szaletów publicznych,
 • 127 90.00.2 Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów,
 • 128 90.00.30 Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu.

Dla ustalenia prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku wykonywania przez Państwa usług składowania odpadów, konieczna jest prawidłowa klasyfikacja tej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z pisma Państwa wynika, że posługujecie się symbolem PKWiU - 90.00.2. Do klasyfikacji świadczonych usług zobowiązany jest sam podatnik, który w razie wątpliwości może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Jeżeli prawidłowa klasyfikacja świadczonych przez Państwa usług - wg PKWiU - objęta jest symbolem 90.00.2, to obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług należy ustalać zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 1 powołanej ustawy, tj. z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony we właściwej umowie. W przeciwnym razie - na zasadach ogólnych, tzn. z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.