0111-KDIB3-3.4012.90.2018.3.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stwierdzenie czy sprzedaż przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach planowanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionego pismem z 29 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy sprzedaż przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach planowanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy sprzedaż przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach planowanej transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 29 marca 2018 r. (data wpływu 4 kwietnia 2018 r.) oraz pismem z 28 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 0111-KDIB3-3.4012.90.2018.2.MS, 0111-KDIB2-2.4014.37.2018.3.MSI z 14 maja 2018 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X” sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej Wnioskodawca) rozważa sprzedaż spółce Y S.A. z siedzibą w K. (dalej Kupujący) wskazanych w dalszej części wniosku składników majątkowych (dalej Transakcja).
Wnioskodawca jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przy budowie urządzeń i konstrukcji przemysłowych, przeważającym natomiast przedmiotem działalności Kupującego jest wydobywanie węgla kamiennego. Między Wnioskodawcą a Kupującym nie istnieją żadne powiązania kapitałowe, osobowe ani biznesowe.

Wnioskodawca jest producentem urządzeń przemysłu cementowego takich jak kruszarki, schładzacze, separatory, rolki podporowe piecowe, przepustnice, zbiorniki, przenośniki ślimakowe, kompensatory. Sprzedawca zatrudnia około 120 osób. Siedzibą jego działalności jest miasto W., tam też znajduje się majątek, który ma być przedmiotem transakcji. Oprócz tego Wnioskodawca posiada wyodrębniony majątek w D.

W ramach zakładu pracy usytuowanego w miejscowości W. zatrudnieni są u Wnioskodawcy zarówno pracownicy fizyczni, jak i umysłowi. Ich pracą zarządza kierownik produkcji, który sprawuje bezpośredni nadzór nad produkcją.

Wnioskodawca prowadzi jedną księgowość, sporządza jedno sprawozdania finansowe, przy czym pod względem rachunkowo-księgowym wydzielone są konta analityczne dotyczące odrębnie majątku w W. i w D. Na bazie zapisów kont analitycznych możliwe jest ustalenie wyniku finansowego odrębnie dla majątku w W. oraz dla majątku w D.

Poszczególne zakłady (tj. w D. i W.) prowadzą odrębną gospodarkę materiałową oraz magazynową - zarówno pod względem formalnym (księgowo-rachunkowym), jak i faktycznym. Przy czym dział księgowy i kadrowy jest wspólny dla całej spółki, a wiec obydwu zakładów.

Wnioskodawca nie jest podmiotem zaległości (urząd skarbowy, ZUS, gmina, instytucje finansujące np. banki).

W miejscowości W. majątek trwały Wnioskodawcy zorganizowany jest w dwóch wydziałach: Produkcyjnym oraz Administracyjnym. Na ten majątek składają się:

 1. Nieruchomości, a mianowicie prawo własności gruntu nieogrodzonego, zabudowanego dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem, oraz trzema halami produkcyjnymi, jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi o powierzchni:
 • hala nr C o pow. 1.994,0 m2,
 • hala nr D o pow. 3.316,0 m2,
 • hala nr E o pow. 3.214,0 m2.

RUCHOMOŚCI PRZYPISANE DO WYDZIAŁU PRODUKCYJNEGO:

 • Agregat do malowania z pompą ADAL i pistoletem,
 • Agregat sprężarkowy SCS-2,5,
 • Agregat sprężarkowy AS-1200,
 • Agregat zasilający AZ-2S,
 • AUTOBUS CRAFER,
 • Dłutownica DAA-16,
 • DŁUTOWNICA TYP7340,
 • FORD TRANSIT,
 • Frezarka 6/R81,
 • Frezarka Fl-250,
 • Frezarka konsolowa FYA-41M,
 • Frezarka pozioma FW-400,
 • Frezarka uniwersalna FWD-32,
 • Giętarka do rur GH-4,
 • Gilotyna hydrauliczna DARLEY,
 • Hydrodynamiczny Agregat Malarski 70-50,
 • Kompresor WE53,
 • Maszyna do cięcia gazowego,
 • Mieszarka Staring,
 • Nożyce gilotynowe GS-4016,
 • Nożyce gilotynowe SCTP-16x3150,
 • Nożyce uniwersalne SCFDAY-160,
 • Oczyszczarka OW-5000,
 • Ostrzałka do pił tarczowych 3692M,
 • Ostrzałka do pił taśmowych i tarczowych,
 • PIEC HARTOWNICZY POK 73,
 • PIŁA TAŚMOWA S-800,
 • Piła taśmowa PT30A,
 • Piła taśmowa S-250,
 • Podajnik drutu,
 • PODAJNIK DRUTU,
 • Półautomat z podajnikiem,
 • PÓŁAUTOMAT SPAWALICZY,
 • Półautomat spawalniczy,
 • PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 430W,
 • Półautomat spawalniczy DEP-400,
 • Półautomat spawalniczy DEP-400,
 • Półautomat spawalniczy DEP-400,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy DEP-401,
 • Półautomat spawalniczy MAGMIG 402,
 • Półautomat spawalniczy MAGMIG 402,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 401A,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 401A,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 401A,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 401C,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 403W,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 425W,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 550,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 550,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 550,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG 630,
 • Półautomat spawalniczy MAGOMIG LAM630,
 • PÓŁAUTOMAT spawalniczy MAGPOL400,
 • PÓŁAUTOMAT spawalniczy MAGPOL 630,
 • PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY,
 • Prasa do sworzni,
 • PRASA HYDRAULICZNA KRAWĘDZIOWA,
 • Prasa hydrauliczna PI+WN-25,
 • Prasa krawędziowa LOD-2000D,
 • Prasa mimośrodowa PMS-160B,
 • Prostowarka do blach UBR-16,
 • Prostownik spawalniczy SPG-250,
 • Prostownik spawalniczy TEP-800,
 • Przecinarka plazmowa PLASMASTER,
 • Pullmax,
 • Rozdzielnia RZW/380/220V,
 • Rozdzielnia RZW/500V,
 • SPAWARKA,
 • Spawarka ARC250,
 • SPAWARKA INWERTOROWA 200-W,
 • Stacja transformatorowa IŁVd 400,
 • STACJA UZDATNIANIA WODY,
 • Stanowisko malarskie z odpylaniem,
 • STÓŁ DO CIĘCIA,
 • SUPORT PLAZMOWY,
 • SUSZARKA ELEKTRYCZNA SEL-11,
 • Suwmiarka MAJD,
 • Suwnica 30T prze na wolę,
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • Suwnica pomostowa 8+8T Rozstaw 32m,
 • Suwnica pomostowa 8T Rozstaw 22,5 m,
 • Szlifierka do głowic 3B667,
 • Szlifierka do otworów SOC-100,
 • Szlifierka do płaszczyzn SPD-30B,
 • Szlifierka do wałków SWB-25,
 • Szlifierka do wierteł 3659M,
 • Szlifierka narzędziowa NUA-25,
 • Szlifierka narzędziowa NUA-25,
 • Szlifierka wzdłużna HDEu-125,
 • ŚRUTOWNICA PRZELOTOWA LAUCO 150 NP.,
 • Tokarka gwinciarka 1M63M,
 • Tokarka kołowa TUD-50x2000,
 • Tokarka OUS-1,
 • Tokarka OUS-1,
 • TOKARKA TR-115*3,
 • Tokarka uniwersalna 16D20,
 • Tokarka uniwersalna TUM 35D1,
 • Ukosowarka MB-20 PROM,
 • Urządzenie do cięcia plazmą HR-PLASMA,
 • URZĄDZENIE DO GWINTOWANIA,
 • Waga elektroniczna MCSO-8000,
 • WENTYLATOR HCTT,
 • Wiertarka kadłubowa 2A150,
 • Wiertarka kadłubowa WKA-40,
 • WIERTARKA MAGNETYCZNA TX910,
 • Wiertarka promieniowa 2H55,
 • Wiertarka promieniowa KOWSVIT,
 • Wiertarka promieniowa WR50/2,
 • Wiertarka promieniowa WR50/2,
 • Wiertarko-frezarka 2B-635,
 • Wiertarko-frezarka 2M614,
 • Wiertarko-frezarka ADP-115,
 • Wózek widłowy EAGLETOOLMEX 7/5,
 • Wózek widłowy GPW-2007,
 • Wypalarka dwupalnikowa ZINSER 3005/CNC50,
 • WYTACZARKA,
 • ZAMIATARKA
 • Zespół podający,
 • Zespół podający,
 • Zespół Podający ZP20,
 • ZESTAW MALARSKI NXT60 TLOTWS0028,
 • ZGRZEWARKA LUNA TYP KLT120,
 • Zwijarka do blach XZMP 3150/10,
 • ŻURAW SAMOCHODOWY,
 • ŻURAW WOLNOSTOJĄCY.

RUCHOMOŚCI PRZYPISANE DO WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:

 • Biurko,
 • CENTRALA TELEFONICZNA,
 • DRUKARKA EPSON N2550,
 • Drukarka HP LASERJET 1015,
 • DRUKARKA IGŁOWA OKI,
 • DRUKARKA LASEROWA OKI,
 • DRUKARKA LASEROWA P110-3300,
 • Drukarka MP9300,
 • Drukarka OKI3320,
 • DYSK ZEWNĘTRZNY 1MB,
 • Klimatyzator,
 • KLIMATYZATOR,
 • KOMPUTER E4500,
 • KOMPUTER HP XW 4600,
 • KOMPUTER HPXW4600,
 • KOMPUTER INTEL COREE6750,
 • KOMPUTER INTELL,
 • KOMPUTER VISTA BUSINES,
 • KOMPUTER VISTA BUSINES,
 • KOMPUTERCORE DUO E 6750,
 • KOMPUTER EP 6200,
 • KOMPUTER ENGINE M 300,
 • KOMPUTER FUJITSU ESPRIMO,
 • Kopiarka,
 • KSEROKOPIARKA M316,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5548,
 • Meble,
 • Meble,
 • Meble,
 • MEBLE BIUROWE,
 • MEBLE EKO,
 • Meblościanka,
 • NAWIGACJA GPS,
 • NOTEBOOK,
 • NOTEBOOK HP 5-1210 T4200,
 • Odkurzacz,
 • Oprogramowanie SOLIDWORKS,
 • OSPRZĘT KOMPUTEROWY,
 • Ploter,
 • Ploter HP Desing JET 430/EH A14MB,
 • SAMOCGÓD HONDA CRV 2,2,
 • Sejf,
 • SERWER IBMX3500M3,
 • SZAFA 2D/BUK,
 • Urządzenia systemu monitoringu,
 • URZĄDZENIE DRUKUJĄCE -PLOTER T 520,
 • Zabudowa meblowa,
 • Zabudowa meblowa,
 • Zabudowa meblowa,
 • ZAMIATARKA,
 • ZESTAW KOMP. + DRUKARKA,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY,
 • Zestaw komputerowy,
 • Zestaw komputerowy,
 • Zestaw komputerowy,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY -17-4770,
 • Zestaw komputerowy Celeron 1,7,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY CORE 2,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY E8200,
 • Zestaw komputerowy Intel e 8400,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 15 661( CUPAK),
 • ZESTAW KOMPUTEROWY MICROSOFT SURFACE PRO,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY PRO DH -700 SFF,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY PRO DH -700 SFF,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY PRO DH -700 SFF,
 • ZESTAW KOMPUTEROWY PRO DH-700SFF,
 • Zestaw mebli,
 • Zestaw mebli,
 • ZESTAW MEBLI,
 • Zestaw meblowy,
 • ZMIANA WERSJI PROGRAMU.

Wnioskodawca zamierza całkowicie zakończyć produkcję w zakładzie w W. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa poprzez wygaszenie działalności zakładu w W., zbycie poszczególnych składników znajdującego się tam majątku oraz zintegrowanie pozostałych składników z zakładem w D. Do planowanej transakcji strony przystąpią dopiero po zakończeniu przez Wnioskodawcę produkcji w zakładzie w W.

W ramach planowanej transakcji kupujący zamierza nabyć od Wnioskodawcy jedynie nieruchomości (grunty zabudowane halami produkcyjnymi oraz budynkiem biurowym) oraz część nieruchomości a mianowicie:

 • Prasa hydrauliczna PI+WN-25,
 • Prasa krawędziowa LOD-2000D,
 • Prostowarka do blach UBR-16,
 • Zwijarka do blach XZMP 3150/10,
 • Nożyce gilotynowe GS-4016,
 • Nożyce gilotynowe SCTP-16x3150,
 • Wypalarka dwupalnikowa ZINSER 3005/CNC50,
 • PRASA HYDRAULICZNA KRAWĘDZIOWA,
 • Tokarka uniwersalna TUM 35D1,
 • Tokarka OUS-1,
 • Tokarka OUS-1,
 • Tokarka gwinciarka 1M63M,
 • Tokarka uniwersalna 16D20,
 • Tokarka kołowa TUD-50x2000,
 • Wiertarka promieniowa WR50/2,
 • Wiertarko-frezarka ADP-115,
 • Wiertarka kadłubowa 2A150,
 • Wiertarka promieniowa 2H55,
 • Wiertarko-frezarka 2B-635,
 • Wiertarka promieniowa WR50/2,
 • Wiertarko-frezarka 2M614,
 • Frezarka pozioma FW-400,
 • Frezarka konsolowa FYA-41M,
 • Piła taśmowa PT30A,
 • Piła taśmowa S-250,
 • Szlifierka wzdłużna HDEu-125,
 • Szlifierka do wałków SWB-25,
 • Szlifierka narzędziowa NUA-25,
 • Szlifierka do głowic 3B667,
 • Szlifierka narzędziowa NUA-25,
 • Szlifierka do płaszczyzn SPD-30B,
 • Szlifierka do wierteł 3659M,
 • Wiertarka promieniowa KOWSVIT,
 • Pullmax,
 • WYTACZARKA,
 • URZĄDZENIE DO GWINTOWANIA,
 • TOKARKA TR-115*3,
 • PIŁA TAŚMOWA S-800,
 • WIERTARKA MAGNETYCZNA TX910,
 • Agregat zasilający AZ-2S,
 • Agregat sprężarkowy SCS-2,5,
 • Agregat sprężarkowy AS-1200,
 • Kompresor WE53,
 • Hydrodynamiczny Agregat Malarski 70-50,
 • WENTYLATOR HCTT,
 • Oczyszczarka OW-5000,
 • STÓŁ DO CIĘCIA,
 • ŚRUTOWNICA PRZELOTOWA LAUCO 150 NP,
 • ZESTAW MALARSKI NXT60 TLOTWS0028,
 • SPAWARKA INWERTOROWA 200-W,
 • SPAWARKA,
 • Maszyna do cięcia gazowego,
 • SUPORT PLAZMOWY,
 • Mieszarka Staring,
 • Stanowisko malarskie z odpylaniem,
 • Rozdzielnia RZW/500V,
 • Rozdzielnia RZW/380/220V,
 • Stacja transformatorowa IŁVd 400,
 • ŻURAW WOLNOSTOJĄCY,
 • Suwnica 30T prze na wolę,
 • Suwnica pomostowa 8T Rozstaw 22,5 m,
 • Suwnica pomostowa 8+8T Rozstaw 32, m
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • SUWNICA POMOSTOWA 20/5T,
 • Stacja uzdatniania wody,
 • Waga elektroniczna MCSO-8000,
 • FORD TRANSIT,
 • ŻURAW SAMOCHODOWY,
 • AUTOBUS CRAFER,
 • Wózek widłowy EAGLETOOLMEX 7/5,
 • Wózek widłowy GPW-2007,
 • Suwmiarka MAJD,
 • ZAMIATAEKA,
 • Szlifierka do otworów SOC-100,
 • Ukosowarka MB-20 PROM,
 • Ostrzałka do pił taśmowych i tarczowych,
 • Ostrzałka do pił tarczowych 3692M,

a więc tylko te składniki, które Kupujący uznaje za przydatne do prowadzenia swojej produkcji. Należy przy tym nadmienić, iż Kupujący nie zamierza kontynuować działalności produkcyjnej Wnioskodawcy, gdyż nabywane aktywa będzie wykorzystywał do produkcji i remontów maszyn górniczych, a więc w innym celu niż czyni to obecnie Wnioskodawca.

W związku z tym Kupujący nie przejmie żadnych umów przychodowych Wnioskodawcy, jego know-how, bazy klientów, zapasów, tajemnicy przedsiębiorstwa, nie będzie korzystał z jego marki ani referencji. Kupujący nie przejmie żadnych zobowiązań Wnioskodawcy, w tym zobowiązań z tytułu realizowanych kontraktów ani umów kosztowych. W szczególności Kupujący obejmie nabywany majątek swoimi umowami na dostawę mediów i ochronę mienia, jak również swoim ubezpieczeniem, tym samym nie przejmie dotychczasowych umów Wnioskodawcy. Nie będą kontynuowane żadne umowy zaopatrzeniowe, w tym na dostawę surowców.

Transakcja nie będzie obejmowała środków pieniężnych - zarówno na rachunkach bankowych, jak również w kasie, ani wierzytelności. Kupujący nie przejmie ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Sprzedającego. Jedyna dokumentacja przejmowana przez Kupującego to dokumentacja techniczna maszyn niezbędna do ich wykorzystywania zgodnie z zaleceniami producenta. Transakcja nie obejmuje wartości niematerialnych, z wyjątkiem ewentualnych licencji niezbędnych do korzystania przez Kupującego z nabywanych urządzeń.

Nabywca nie będzie kontynuował działalności gospodarczej zbywcy, a możliwość wykorzystania nabytego majątku będzie miała miejsce dopiero po połączeniu go z majątkiem Kupującego.

W ramach Transakcji nie dojdzie też do przejścia zakładu pracy. Niektórzy z dotychczasowych pracowników produkcyjnych mogą znaleźć zatrudnienie u Kupującego, będzie to jednakże indywidualnie uzgadniane między Kupującym a poszczególnymi osobami bez udziału Wnioskodawcy. Nie planuje się przy tym zatrudnienia pracowników administracyjno-biurowych.

W piśmie z 28 maja 2018 r. Wnioskodawca stwierdził, że przedmiotem Transakcji nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem Transakcji nie będzie także zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Stanowisko powyższe Wnioskodawca wywodzi z następującej analizy:

Zespół składników, który ma być przedmiotem Transakcji, nie jest wyodrębniony finansowo. Zespół zbywanych składników nie stanowi samodzielnej gospodarki finansowej - nie przypisano mu środków, które służą finansowaniu działalności, a więc przy pomocy których można regulować zobowiązania. Brak wyodrębnienia i przypisania przedmiotowemu zespołowi składników majątkowych środków finansowych powoduje, że tenże zespół składników nie finansuje swojej działalności. W ramach przedmiotowego zespołu składników nie ma środków pieniężnych w kasie czy na rachunkach bankowych, przy pomocy których można byłoby finansować działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie w oparciu o tenże majątek.

Wnioskodawca nie posiada i nie będzie też posiadał narzędzi rachunkowych, które umożliwiają przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do przedmiotowego zespołu składników majątkowych (nie stanowi on jednostki samobilansującej). Aktywa, pasywa oraz przychody i koszty są ewidencjonowane jedynie w ramach prowadzonej przez jednostkę rachunkowości finansowej. Wnioskodawca nie wdrożył urządzeń rachunkowości zarządczej, pozwalającej przypisać poszczególnych wydziałom produkcyjnym oraz pomocniczym przychody, koszty oraz aktywa i pasywa.

Zespół składników majątkowych nie jest w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniony organizacyjne - nie posiada swojego miejsca w schemacie organizacyjnym w przedsiębiorstwie jako dział, wydział. W KRS nie wyodrębniono oddziałów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Składniki stanowią wyłącznie część mienia znajdującego się w miejscowości W.

Mający być przedmiotem planowanej Transakcji zespół składników nie będzie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy przed sprzedażą. Są to tylko niektóre składniki majątkowe usytuowane w miejscowości W., które same nie realizują żadnych powierzonych im zadań gospodarczych. O tym, że zespół składników nie jest wyodrębniony funkcjonalnie świadczy brak wyznaczonych im zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (samodzielnie nie tworzą wydziału czy wydziałów produkcji podstawowej albo pomocniczej, a jedynie wchodzą w skład funkcjonującego przedsiębiorstwa); samodzielnie przedmiotowe składniki majątku nie realizują żadnego procesu produkcji podstawowej czy pomocniczej, nie pełnią też funkcji ogólnego zarządu, nie realizują funkcji zaopatrzenia czy sprzedaży; składniki te stanowią jedynie niezorganizowane (niepowiązane wzajemnie, nierealizujące samodzielnie żadnego wyodrębnionego procesu) składniki majątku Wnioskodawcy. Przedmiotowy zespół składników nie obejmuje składników: niematerialnych, zobowiązań, oznaczenia indywidualizującego te składniki, praw wynikających z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikających z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środków pieniężnych, koncesji i zezwoleń, patentów i innych praw własności przemysłowej, majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedyne przekazywane licencje związane są z oprogramowaniem nabywanego sprzętu.

Mający być przedmiotem planowanej transakcji zespół składników majątkowych nie ma zdolności do niezależnego funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Przede wszystkim zespół ten nie został wyodrębniony:

 • finansowo (nie posiada środków, którymi mógłby samodzielnie w oderwaniu od pozostałych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy finansować swoją działalność),
 • organizacyjnie - nie posiada urządzeń rachunkowości finansowej czy zarządczej pozwalających na planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolę pracy w ramach tylko tych składników,
 • funkcjonalnie - zespół składników nie realizuje samodzielnie (niezależnie od pozostałego majątku Wnioskodawcy) jakichkolwiek procesów gospodarczych (zaopatrzenia, produkcji, zarządzania, sprzedaż, itd.).

Transakcją objęte są wyłącznie ruchomości oraz nieruchomości (+ karty gwarancyjne oraz licencje do oprogramowania maszyn). Transakcja nie będzie obejmowała umów, wierzytelności, pracowników, etc. Będące przedmiotem transakcji składniki majątku nie pozwalają na prowadzenie samodzielnej działalności z uwagi na brak środków pieniężnych pozwalających zapewnić płynność finansową, umów, które mogłyby być realizowane, wierzytelności, zobowiązań, oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo, etc.

Przedmiotem Transakcji nie będą prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Wnioskodawca wyjaśnia, iż obecnie zbywane składniki przedsiębiorstwa nie są oddane przez Wnioskodawcę osobom trzecim do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.

W zbywanym zespole składników majątkowych po wyłączeniu wskazanych w opisie sprawy elementów nie zostaną zachowane związki funkcjonalne pomiędzy jego poszczególnymi składnikami. Nabywca nie będzie w stanie tylko i wyłącznie w oparciu o nabywane od Wnioskodawcy składniki majątku prowadzić działalności gospodarczej. Składniki te nie obejmują wymienionych wcześniej elementów niematerialnych, zobowiązań, wierzytelności, środków pieniężnych, doświadczenia, etc. Wyłącznie w oparciu o nieruchomości, budynki i ruchomości działalność gospodarcza nie może być prowadzona.

Nabyte składniki majątku dopiero po połączeniu z majątkiem Nabywcy będą nadawały się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywca nie będzie kontynuował działalności Wnioskodawcy, nabywane składniki majątku na to nie pozwalają, przede wszystkim nie obejmują umów handlowych, wiedzy i doświadczenia, nie pozostają też ze sobą w takim związku, aby mogły realizować jakikolwiek proces gospodarczy; jak wyjaśniono, będą mogły być wykorzystywane dopiero po połączeniu z majątkiem Nabywcy. Nabywca prowadzi inny rodzaj działalności niż Wnioskodawca. Nabytym składniki majątkowe wykorzystywane będą do innych celów, niż są wykorzystywane w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Nie jest możliwe prowadzenie działalności wyłącznie w oparciu o zbywane składniki majątku, bowiem:

 • nie obejmują środków pieniężnych lub wierzytelności które mogłyby finansować zobowiązania (np. z tytułu wynagrodzeń, zaopatrzenia w materiały i towary, etc.),
 • nie obejmują umów przychodowych, które mogłyby być realizowane po wyodrębnieniu,
 • nie obejmuje umów kosztowych (takich jak umowy na dostawy mediów, ochronę, dostawy materiałów do produkcji), które pozwalałyby na prowadzenie produkcji,
 • nie obejmują znaku towarowego, marki czy firmy, pod którą mogłaby być prowadzona działalność gospodarcza,
 • nie obejmuje wiedzy i doświadczenia, dzięki którym można byłoby wykorzystać tylko nabyte składniki majątku dla celów prowadzonej działalności.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (nr 1 - ostatecznie sformułowane w piśmie z 28 maja 2018 r.):

Czy zespół składników majątkowych zbywany przez Wnioskodawcę w ramach planowanej Transakcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym we wniosku z 23 marca 2018 r. i w piśmie z 28 maja 2018 r.), w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. - dalej UVAT) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm. - dalej UCIT) nie zdefiniowano pojęcia „przedsiębiorstwo”. Art. 4a pkt 3 UCIT odsyłała do art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm. - dalej KC), a UVAT nie zawiera w tym zakresie żadnych uregulowań. Przepisy prawa podatkowego, tj. art. 2 pkt 27e UVAT oraz art. 4a pkt 4 UCIT definiują natomiast pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, która nie występuje z kolei w przepisach KC.

Zgodnie zatem z art. 551 KC przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty I inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że w treści tego przepisu ustawodawca posłużył się słowem „w szczególności”, co w świetle § 153 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) oznacza, że wyliczenie wszystkich elementów zakresu definiowanego pojęcia w tym przepisie nie jest możliwe. Jak zauważył zaś Z. Radwański, wskazany w art. 551 KC wykaz składników przedsiębiorstwa nie uwzględnia wielu innych tak charakterystycznych dla działania przedsiębiorstw aktywów - zwłaszcza z tytułu rachunków bankowych (zob. Radwański Z., „Prawo cywilne. Część ogólna”. Warszawa 1994, s. 116). Tym samym aby transakcja dotyczyła przedsiębiorstwa, obejmować powinna zwłaszcza te składniki, które wymienione zostały w art. m1 KC. Nie ma istotnego znaczenia wartość zbywanego majątku, jak bowiem podkreśla W. Czachórski, nawet gdy zbywane składniki majątku przedstawiają znaczną wartość w porównaniu do całości, niekoniecznie dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa (zob. Czachórski W., „Zobowiązania. Zarys wykładu”, Warszawa 1995, s. 276 oraz powołane tam orzecznictwo).

Przedmiotem czynności prawnej zawsze muszą być zatem istotne elementy przedsiębiorstwa, które decydują o tym, iż chodzi o wyodrębniony kompleks składników przystosowanych do realizacji celów gospodarczych (zob. Radwański Z., „Prawo cywilne.,.”, s. 116). Idzie przy tym nie tylko o aktywa lecz także pasywa, w art. 551 KC zawarto bowiem jedynie wykaz typowych składników przedsiębiorstwa, pośród których znalazły się także zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem (zob Radwański Z , „Prawo cywilne...”, s. 115). Również A. Bartosiewicz i R. Kubacki stoją na stanowisku, że nabywca przejmuje nie tylko aktywa, lecz także pasywa przedsiębiorstwa (zob. Bartosiewicz A., Kubacki R., „VAT. Komentarz 2014”, Warszawa 2014, s. 114).

Wnioskodawca jest zdania, że wobec faktu iż przedmiotem przyszłej transakcji ma być mienie Wnioskodawcy nieobejmujące żadnych składników umiejscowionych w zakładzie położonym na terenie D., a gdy zaś idzie o majątek umiejscowiony w W. - nie będzie on obejmował wszystkich aktywów i w ogóle nie będzie zawierał pasywów - zespół nabytych w przyszłości aktywów nie będzie tworzył przedsiębiorstwa.

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarto w art. 2 pkt 27e UVAT. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zatem organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania. Taką samą definicję zawarto w art. 4a pkt 4 UCIT. Aby mienie przedsiębiorstwa podatnika mogło być uznane za jego zorganizowaną część, musi - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (zob. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 1517/14, opubl. LEX nr 1952744). Ustalenie, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będzie możliwe po uprzednim zbadaniu, czy zespół składników majątkowych mógłby stanowić samodzielnie działające przedsiębiorstwo (zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 2 listopada 2011 r. (sygn. akt LEX nr 1131714).

Zdaniem Wnioskodawcy istotny jest potencjał, jak również formalne wyodrębnienie składników majątkowych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowić ma potencjalne przedsiębiorstwo, warunkiem niezbędnym do jej istnienia jest wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie; wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Odrębność finansową należy rozpatrywać w kontekście co najmniej takiego prowadzenia ksiąg rachunkowych, który pozwalałby na rozdzielenie przychodów i działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa od przychodów i kosztów całego przedsiębiorstwa. W rozważanym zdarzeniu przyszłym nie można wykazać odrębności finansowej, albowiem nabyte w przyszłości składniki majątkowe nie obejmują środków finansowych oraz rachunków bankowych, które mogłyby służyć finansowaniu działalności, gdyby realizować miały samodzielnie funkcje gospodarcze.

Warto zauważyć, że transakcja zbycia tzw. nieruchomości komercyjnych (sprzedaż centrum handlowego czy biurowca, będących głównym aktywem spółki) nie oznacza zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak podaje Ł. Zalewski, z art. 2 pkt 27e UVAT wynika, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy taki zespół składników majątkowych, który jest zdolny do prowadzenia niezależnej i samodzielnej działalności gospodarczej. Nie chodzi o to, aby zespół składników majątkowych był zdolny do prowadzenia działalności po uzupełnieniu go o inne składniki majątkowe. Przykładowo same tzw. nieruchomości komercyjne nie tworzą jeszcze zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy samego przedsiębiorstwa, nawet jeśli były później wykorzystywane przez przedsiębiorcę do działalności gospodarczej i wynajmowane innym podmiotom, co pozwalało uzyskiwać przychody. Transakcji powinno towarzyszyć przeniesienie praw wynikających z umów najmu oraz zobowiązań na nabywcę (zob. Zalewski Ł., Fiskus kwestionuje VAT od transakcji nieruchomościowych. „Gazeta Prawna” z 8 listopada 2016 r., nr 216). Taki też charakter będą miały aktywa, które w przyszłości zamierza nabyć Kupujący. Skoro Wnioskodawca nie zamierza przenieść na Kupującego umów czy zobowiązań, nie dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zauważyć także należy, że - jak podkreślił w jednym ze swych orzeczeń WSA w Bydgoszczy - nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo dopiero u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić przedsiębiorstwo u zbywcy (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 135/08, LEX nr 465776). Zdaniem A. Bartosiewicza w obecnym brzmieniu przepisów, gdy wyłączona z zakresu VAT jest także czynność zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pogląd wyrażony przez sąd ten znajduje uzasadnienie (zob. Bartosiewicz A., Kubacki R., „VAT...”, s. 116). Nie dojdzie wobec tego do zbycia przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części również i z tego powodu, że poszczególne składniki mienia Wnioskodawcy będące przedmiotem przyszłej transakcji dopiero po połączeniu z majątkiem już posiadanym przez Kupującego będą nadawały się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca jest zatem zdania, że składniki majątkowe, które zamierza sprzedać, nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, albowiem nie mogłyby stanowić samodzielnie działającego przedsiębiorstwa. Świadczy o tym brak środków pieniężnych oraz należności, które mogłyby zapewnić ewentualnemu przedsiębiorstwu płynność finansową. Składniki te nie obejmują umów, które mogłyby być realizowane, nie obejmują także innych zobowiązań, które miałyby zostać przeniesione na Kupującego. Kupującemu nie zostanie przekazana tajemnica przedsiębiorstwa, księgi handlowe (chociażby w zakresie kont analitycznych), dokumenty księgowe związane z nabywanym majątkiem etc. Wreszcie Kupujący nie będzie kontynuował działalności zbywcy polegającej na budowie urządzeń i konstrukcji przemysłowych, nabyte mienie pozwoli też Kupującemu na odrębne prowadzenie działalności w przedmiocie wydobywanie węgla kamiennego. Mienie to będzie musiało zostać uzupełnione i przystosowane do potrzeb Kupującego, aby można je było nadal użytkować w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do zbywanego zespołu składników majątkowych Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), tym samym sprzedaż składników majątku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 2. czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego - warunków planowanej Transakcji, należy uznać, iż przedmiot Transakcji nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tym samym do Transakcji znajdować będą zastosowanie przepisy ustawy o VAT (nie znajduje zastosowanie wyłączenie z art. 6 ustawy o VAT), przedmiot Transakcji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na podstawie ww. art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zaznaczenia wymaga, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast w art. 2 pkt 27e ww. ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-97/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przy budowie urządzeń i konstrukcji przemysłowych w zakresie produkcji urządzeń przemysłu cementowego takich jak kruszarki, schładzacze, separatory, rolki podporowe piecowe, przepustnice, zbiorniki, przenośniki ślimakowe, kompensatory. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca posiada zakłady w D. i W.

Wnioskodawca zamierza całkowicie zakończyć produkcję w zakładzie w W. W związku z tym planuje przeprowadzenie restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa poprzez wygaszenie działalności zakładu w W., zbycie poszczególnych składników znajdującego się tam majątku oraz zintegrowanie pozostałych składników z zakładem w D. Do planowanej transakcji strony przystąpią dopiero po zakończeniu przez Wnioskodawcę produkcji w zakładzie w W.

W ramach planowanej transakcji sprzedaży kupujący zamierza nabyć od Wnioskodawcy jedynie nieruchomości - prawo własności gruntu nieogrodzonego, zabudowanego dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem biurowym i trzema halami produkcyjnymi, jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi oraz niektóre urządzenia i maszyny stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjnego w W. przydatne kupującemu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie produkcji i remontów maszyn górniczych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy sprzedaż wskazanych składników majątkowych należy traktować jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT, tj. jako dostawę niestanowiącą sprzedaży przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pozostającą poza zakresem opodatkowania VAT.

Konfrontując przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego z przywołanymi przepisami należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja nie będzie obejmowała istotnych składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o których stanowi art. 551 Kodeksu cywilnego. W wyniku dokonanej transakcji na nabywcę przejdzie jedynie prawo własności gruntu nieogrodzonego, zabudowanego dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem biurowym i trzema halami produkcyjnymi, jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi oraz niektóre urządzenia i maszyny stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjnego w W. Przy czym na nabywcę nie przejdą jak wskazał Wnioskodawca żadne inne elementy wymienione w art. 551 K.c.

Kupujący nie przejmie żadnych umów przychodowych Wnioskodawcy, jego know-how, bazy klientów, zapasów, tajemnicy przedsiębiorstwa, nie będzie korzystał z jego marki ani referencji. Kupujący nie przejmie żadnych zobowiązań Wnioskodawcy, w tym zobowiązań z tytułu realizowanych kontraktów ani umów kosztowych. Kupujący obejmie nabywany majątek swoimi umowami na dostawę mediów i ochronę mienia, jak również swoim ubezpieczeniem, tym samym nie przejmie dotychczasowych umów Wnioskodawcy. Nie będą kontynuowane żadne umowy zaopatrzeniowe, w tym na dostawę surowców.

Transakcja nie będzie obejmowała środków pieniężnych - zarówno na rachunkach bankowych, jak również w kasie, ani wierzytelności. Kupujący nie przejmie ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Jedyna dokumentacja przejmowana przez kupującego to dokumentacja techniczna maszyn niezbędna do ich wykorzystywania zgodnie z zaleceniami producenta. Transakcja nie obejmuje wartości niematerialnych, z wyjątkiem ewentualnych licencji niezbędnych do korzystania przez kupującego z nabywanych urządzeń. Kupujący nie przejmie również pracowników zatrudnionych w zakładzie w W. (niektórzy z dotychczasowych pracowników produkcyjnych mogą znaleźć zatrudnienie u kupującego, będzie to jednakże indywidualnie uzgadniane między kupującym a poszczególnymi osobami bez udziału Wnioskodawcy, kupujący nie planuje przy tym zatrudnienia pracowników administracyjno-biurowych).

Nabywca nie będzie kontynuował działalności gospodarczej zbywcy, a możliwość wykorzystania nabytego majątku będzie miała miejsce dopiero po połączeniu go z majątkiem kupującego.

W konsekwencji, opisany przedmiot transakcji nie może być uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Przedmiotu niniejszej sprzedaży nie można uznać za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, o którym mowa w tym przepisie.

Opisane we wniosku składniki majątkowe, które Wnioskodawca zamierza sprzedać nie będą stanowiły również zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie łącznie wszystkich przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak podał Wnioskodawca wskazany we wniosku zespół składników majątkowych mających być przedmiotem planowanej sprzedaży obejmujący prawo własności gruntu nieogrodzonego, zabudowanego dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem biurowym i trzema halami produkcyjnymi, jednokondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi oraz niektóre urządzenia i maszyny stanowiące wyposażenie zakładu produkcyjnego w W. stanowi jedynie część składników majątkowych tego zakładu. Zespół ten nie jest wyodrębniony finansowo - nie przypisano mu środków, które służą finansowaniu działalności, przy pomocy których można regulować zobowiązania (finansować działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie w oparciu o tenże majątek). Zespół ten nie posiada i nie będzie też posiadał narzędzi rachunkowych, które umożliwiają przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do przedmiotowego zespołu składników majątkowych (nie stanowi on jednostki samobilansującej). Aktywa, pasywa oraz przychody i koszty są ewidencjonowane jedynie w ramach prowadzonej przez jednostkę rachunkowości finansowej. Wnioskodawca nie wdrożył urządzeń rachunkowości zarządczej, pozwalającej przypisać poszczególnych wydziałom produkcyjnym oraz pomocniczym przychody, koszty oraz aktywa i pasywa.

Zespół składników majątkowych nie jest również w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniony organizacyjne - nie posiada swojego miejsca w schemacie organizacyjnym w przedsiębiorstwie jako dział, wydział. W KRS nie wyodrębniono oddziałów w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Składniki stanowią wyłącznie część mienia znajdującego się w miejscowości W.

Mający być przedmiotem planowanej transakcji zespół składników nie będzie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Są to tylko niektóre składniki majątkowe usytuowane w miejscowości W., które same nie realizują żadnych powierzonych im zadań gospodarczych. O tym, że zespół składników nie jest wyodrębniony funkcjonalnie świadczy brak wyznaczonych im zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (samodzielnie nie tworzą wydziału czy wydziałów produkcji podstawowej albo pomocniczej, a jedynie wchodzą w skład funkcjonującego przedsiębiorstwa); samodzielnie przedmiotowe składniki majątku nie realizują żadnego procesu produkcji podstawowej czy pomocniczej, nie pełnią też funkcji ogólnego zarządu, nie realizują funkcji zaopatrzenia czy sprzedaży; składniki te stanowią jedynie niezorganizowane (niepowiązane wzajemnie, nierealizujące samodzielnie żadnego wyodrębnionego procesu) składniki majątku Wnioskodawcy.

Mające być przedmiotem sprzedaży składniki majątku dopiero po połączeniu z majątkiem nabywcy będą nadawały się do prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywca nie będzie kontynuował działalności Wnioskodawcy, nabywane składniki majątku na to nie pozwalają, będą mogły być wykorzystywane dopiero po połączeniu z majątkiem Nabywcy. Przy czym nabywca prowadzi inny rodzaj działalności niż Wnioskodawca. Nabytym składniki majątkowe wykorzystywane będą do innych celów, niż są wykorzystywane w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

Zatem składniki majątkowe mające być przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nie będą stanowiły organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespołu składników materialnych i niematerialnych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Tak, więc przedmiot transakcji sprzedaży nie może również zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W związku z powyższym przedmiot sprzedaży (składniki majątkowe Wnioskodawcy), w świetle przedstawionych okoliczności nie może zostać uznany ani za przedsiębiorstwo w rozmienieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, skoro przedmiot sprzedaży – zbywane składniki majątkowe – nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego sprzedaż nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątkowych będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów tj. czynność objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do zbywanego zespołu składników majątkowych nie znajdzie zastosowanie art. 6 ustawy o VAT, tym samym sprzedaż składników majątku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jest prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywiste zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do pozostałych pytań sformułowanych we wniosku (nr 2, 3 i 4), tut. Organ informuje, że wydane zostały w tym zakresie odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.