Składki ZUS | Interpretacje podatkowe

Składki ZUS | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składki ZUS. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapłata składek ZUS przez płatnika.
Fragment:
ZUS przeprowadził kontrolę i okazało się, że nie zostały uiszczone składki ZUS. Zainteresowana zarabiała w firmie zewnętrznej określoną kwotę pomniejszoną o podatek i składkę zdrowotną. Po kontroli pracodawca (nowa dyrekcja szpitala) poinformował personel (również Wnioskodawczynię), że pracownicy, którzy w owym czasie byli zatrudnieni przez firmę zewnętrzną będą musieli podpisać zgodę na spłatę zaległych składek ZUS - pracownika. W wyniku kontroli ZUS pracodawca opłacił całe zaległe składki ZUS oraz karę za niedopełnienie tego obowiązku. Próbowano wtedy pracowników nakłonić do spłacenia części tej należności, ale Wnioskodawczyni i pozostali pracownicy podanych kwot nie spłacili. Obecnie, razem z PIT-em od pracodawcy Zainteresowana otrzymała PIT-8C, w pkt D „ nieodpłatne świadczenia ” i kwota. Jest to kwota, którą zapłacił pracodawca do ZUS za Wnioskodawczynię. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zleceniodawca ureguluje składki na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorców w tej części, w której winny być pokryte z dochodu zleceniobiorców, to dla zleceniobiorcy jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.
2014
11
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS w części finansowej przez płatnika składek małżonków pozostałych wspólników (bratowych) proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce (25%)?
Fragment:
W kwestii składek ZUS w części zapłaconej przez płatnika art. 23 ww. ustawy nie wymienia tego wydatku jako wydatku nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu. Według Wnioskodawczyni wynagrodzenie za pracę oraz składki ZUS tylko Jej męża zatrudnionego przez spółkę nie stanowią dla Niej kosztu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wynagrodzenie za pracę oraz składki ZUS w części finansowanej przez płatnika pozostałych małżonków wspólników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w takim procencie w jakim pozostają Jej udziały w spółce, czyli 25%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2013
20
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Składki ZUS
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.