IPPP2/443-962/11-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Pobieranie składek członkowskich nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2011r. (data wpływu 11 sierpnia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2011r. (data wpływu 17 listopada 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT składek członkowskich wnoszonych przez członków A. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT składek członkowskich wnoszonych przez członków A.. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 listopada 2011r. (data wpływu 17 listopada 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-962/11-2/AK z dnia 4 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie A. jest organizacją, której podstawowa działalność obejmuje sporty motorowe. W ramach stowarzyszenia A. działają, zgodnie ze Statutem, jednostki organizacyjne - jest to dziesięć Komisji oraz trzy stałe Zespoły. Poza tym powoływane są, w razie potrzeby, Zespoły robocze.

Komisje to:

 1. Komisja Sportu Samochodowego
 2. Komisja Sportu Motocyklowego
 3. Komisja Sportu Kartingowego
 4. Komisja Sportów Popularnych i Turystyki
 5. Komisja Caravaningu
 6. Komisja Pojazdów Zabytkowych
 7. Komisja Modelarstwa Kołowego
 8. Komisja BRD
 9. Komisja Seniorów
 10. Komisja Rzeczoznawców

Zespoły stałe to:

 1. Zespól Inwestycyjny
 2. Zespół Historyczny
 3. Zespół Odznaczeń

Działalność poszczególnych Komisji polega na:

Ad.1 Komisja Sportu Samochodowego

Komisja organizuje imprezy dla kierowców amatorów, zrzeszonych w A. i niezrzeszonych, zwane KJS (Konkursowa Jazda Samochodem), rallysprinty - różniące się od KJS krótszą trasą. Imprezy te zaliczane są zarówno do cyklu Pucharu A. jak i do Mistrzostw Okręgu X . Komisja organizuje rajdy Samochodowe dla zawodników licencjonowanych. Są to imprezy rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz Rajdowego Debiutu. W chwili obecnej Komisja nie organizuje wyścigów samochodowych płaskich, wyścigów górskich, rallycrosu ani rajdów terenowych, ze względu na brak infrastruktury, jednakże w imprezach tych startują zawodnicy klubowi. Wszystkie powyższe imprezy zawierają w sobie jazdę na czas po wyznaczonej trasie.Uczestnicy imprezy - zawodnicy celem wzięcia udziału w imprezie dokonują wpłat wpisowego do A..

Wpisowe:

 • w imprezach rangi MP, PP i RD we wpisowym zawierają się: wszelkie wydawnictwa rajdowe (regulamin, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (naklejki z numerami, naklejki z logo imprezy, reklama obowiązkowa - „pasek sponsorski”), naklejki identyfikacyjne (na samochody rajdowe, treningowe, serwisowe), identyfikatory dla zawodników i ekipy towarzyszącej,
 • w imprezach rangi KJS, rallysprint: wszelkie wydawnictwa rajdowe (regulamin, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (naklejki z numerami, naklejki z logo imprezy, reklama obowiązkowa - „pasek sponsorski”), naklejki identyfikacyjne (na samochody rajdowe, treningowe, serwisowe), identyfikatory dla zawodników i ekipy towarzyszącej, często w ramach wpisowego załogi otrzymują poczęstunek.

We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy).

Ad.2. Komisja Sportu Motocyklowego

Analogicznie jak Komisja Sportu Samochodowego organizuje i współorganizuje imprezy motocyklowe. Imprezy rozgrywane są w dyscyplinach

 • Motocross
 • Cross Country
 • Enduro
 • Trial
 • Wyścigi motocyklowe
 • Supermoto
 • Skutery.

Ze względu na brak infrastruktury klubowej KSM nie organizuje zawodów motocrossowych, trialu, enduro. Podobnie jak w sporcie samochodowym wszystkie powyższe dyscypliny sportu motocyklowego zawierają jazdę na czas po wyznaczonej trasie.

Wpisowe:

 • w imprezach rangi mistrzowskiej we wpisowym zawierają się: wszelkie wydawnictwa imprezy (regulamin imprezy, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (naklejki z logo imprezy, reklama obowiązkowa - „pasek sponsorski”), naklejki identyfikacyjne (na samochody towarzyszące i serwisowe), identyfikatory dla zawodników i ekipy towarzyszącej.

We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy).

Ad.3. Komisja Sportu Kartingowego.

Ze względu na brak infrastruktury klubowej (toru kartingowego) KSK nie organizuje żadnych imprez. Jedynie zawodnicy Komisji uczestniczą w zawodach rangi Mistrzostw i Pucharu Polski. Wszystkie zawody rozgrywane są na specjalnych torach.

Ad.4. Komisja Sportów Popularnych i Turystyki

Komisja statutowo zajmuje się:

 • nawigacją samochodową,
 • turystyką motorową,
 • turystyka osób niepełnosprawnych.

Organizuje imprezy turystyczne i nawigacyjne zarówno rangi klubowej, jak i Mistrzostw Okręgu X oraz Mistrzostw Polski. W imprezach tych uczestniczą zarówno członkowie klubów sfederowanych w X jak i amatorzy niesfederowani. Podczas imprez tych rozgrywane są zarówno odcinki turystyczne jak i nawigacyjne, a także odcinki jazdy na regularność i jazda na czas po wyznaczonej trasie (tzw. próby sprawnościowe)

Wpisowe:

 • w imprezach rangi Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Okręgu we wpisowym zawierają się: wszelkie wydawnictwa imprezy (regulamin imprezy, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (numery startowe, naklejki z logo imprezy, reklama obowiązkowa - „pasek sponsorski”), naklejki identyfikacyjne (na samochody biorące udział w imprezie i ewentualnie serwisowe), identyfikatory dla zawodników i ekipy towarzyszącej
 • w ramach wpisowego zarówno na trasach turystycznych jak i nawigacyjnych organizator zapewnia uczestnikom bilety wstępu np. do zwiedzanego muzeum, ewentualne opłaty parkingowe, poczęstunek, posiłek - przy imprezach wielodniowych.

We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników.

Ad.5. Komisja Caravaningu

Komisja ta zajmuje się specyficzną „odmianą” turystyki samochodowej a mianowicie caravaningiem. W tej dyscyplinie rozgrywane są zawody Mistrzostwa Okręgu X oraz Mistrzostwa Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą, które polegają na jeździe na czas po wyznaczonej trasie samochodem z przyczepą oraz próby sprawności prowadzenia samochodu bez przyczepy również na czas po wyznaczonej trasie.

Wpisowe:

 • w imprezach każdej rangi we wpisowym zawierają się: wszelkie wydawnictwa imprezy (regulamin imprezy, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (numery startowe), naklejki identyfikacyjne (na samochody biorące udział w imprezie i ewentualnie serwisowe), identyfikatory dla zawodników.
 • w ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom bilety wstępu do atrakcji turystycznych na trasie imprezy, ewentualne opłaty parkingowe, poczęstunek, posiłek - przy imprezach wielodniowych.

We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników.

Ad.6. Komisja Pojazdów Zabytkowych

Komisja ta zrzesza posiadaczy zabytkowych (powyżej 25 lat) pojazdów mechanicznych. Organizowane są przez Komisje imprezy rang Mistrzostw Okręgu X oraz Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Polegają one na jazdach turystycznych, próbach sprawności prowadzenia samochodu (jazda na czas po wyznaczonej trasie), zlotach do wyznaczonych punktów oraz konkursach elegancji i sprawdzaniu stopnia zgodności pojazdu z oryginałem.

Wpisowe:

 • w imprezach każdej rangi we wpisowym zawierają się: wydawnictwa imprezy (regulamin imprezy, książki drogowe, komunikaty, ewentualnie mapy), tablice rajdowe i numery startowe, naklejki identyfikacyjne (na samochody biorące udział w imprezie i ewentualnie serwisowe), identyfikatory dla zawodników. W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom ewentualne opłaty parkingowe, poczęstunek, posiłek - przy imprezach wielodniowych.

We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla pozostałych uczestników.

Ad.7. Komisja Modelarstwa Kołowego

Jest to „najmłodsza” stażem Komisja i skupia głównie młodzież szkolną. Organizowane są, na terenie Autodromu, na przygotowanych torach: Off Roadowym (terenowym) i OnRoadowym (asfaltowym) imprezy rangi Mistrzostw Klubu, Mistrzostw Mazowsza oraz Mistrzostw Polski modeli samochodów elektrycznych sterowanych radiem. Wyścigi odbywają się na czas na specjalnie przygotowanych torach.

Wpisowe (o ile występuje):

 • obejmuje identyfikatory dla zawodników. W ramach wpisowego organizator może zapewnić uczestnikom poczęstunek, z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki dla uczestników.

Ad.8. Komisja BRD

Główną domeną działalności Komisji jest organizowanie imprez propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Imprezy dedykowane są zarówno do dzieci i młodzieży - rowerowe tory przeszkód (jazda na czas na rowerze po wyznaczonej trasie), motorowerowe tory przeszkód, jak i do osób dorosłych np. tzw. próba Stewart’a (jazda z piłką na specjalnym talerzu na masce samochodu po wyznaczonej trasie z pomiarem czasu). Organizowane są szkolenia i egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla dzieci i młodzieży.

Klubowa Komisja BRD jest od lat organizatorem Wojewódzkich Finałów Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Wojewódzkich Finałów Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wpisowe (o ile występuje):

 • obejmuje identyfikatory dla zawodników. W ramach wpisowego organizator może zapewnić uczestnikom numery startowe, poczęstunek, z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy) oraz drobne upominki uczestników.

Ad.9. Komisja Seniorów

Komisja ta skupia byłych zawodników i działaczy (którzy ukończyli 55 rok życia). Komisja ta, analogicznie jak KS Samochodowego organizuje imprezy samochodowe dla swoich członków, Ogólnopolskie Kryterium Bizonów, Konkursy Bezpiecznej Jazdy. Wszystkie te imprezy oparte są o regulaminy sportu samochodowego, jedynie w klasyfikacjach wprowadzone są tzw. „współczynniki wiekowe

Wpisowe:

 • w imprezach rangi klubowej czy ogólnopolskiej: wszelkie wydawnictwa rajdowe (regulamin, książki drogowe, komunikaty, mapy), tablice rajdowe (naklejki z numerami, naklejki z logo imprezy), naklejki identyfikacyjne (na samochody rajdowe i ewentualnie serwisowe), identyfikatory dla zawodników i ekipy towarzyszącej, często w ramach wpisowego załogi otrzymują poczęstunek. We wszystkich imprezach z wpisowego przewidziane są nagrody regulaminowe (puchary, dyplomy).

Ad.10. Komisja Rzeczoznawców

Komisja ta nie organizuje żadnych imprez. Członkowie jej zajmują się rzeczoznawstwem samochodowym, maszyn i urządzeń mechanicznych.

Ad. Zespoły

Stałe Zespoły klubowe praktycznie nie organizują samodzielnie imprez motoryzacyjnych. Zdarza się jednak, że Zespół Historyczny współorganizuje imprezy np. z Komisją Pojazdów Zabytkowych, czy Komisją Seniorów.

Zgodnie ze statutem, działalność A. realizuje przede wszystkim następujące cele:

 1. inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
 2. rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
 3. rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
 4. kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
 5. integrowanie środowiska automobilistów;
 6. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
 7. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższe cele A. realizuje przez:

 1. zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
 2. inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
 3. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
 4. organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
 5. udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
 6. prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 7. prowadzenie działalności wychowawczo - szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
 9. udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
 10. organizowanie życia klubowego;
 11. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej A.;
 12. wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
 13. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;
 14. prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Działalność A. obejmuje m.in.:

 1. Wpłaty składek członkowskich przez członków A. w wartościach ustalonych uchwałą Zarządu;
 2. Wpłaty wpisowego na imprezy organizowane przez A. przez osoby:
  1. będące czynnymi podatnikami podatku VAT,
  2. nie będące czynnymi podatnikami podatku VAT,
  3. będące członkami A. lub osobami z licencją sportową,
  4. wpłaty wpisowego przez firmy za zawodników z licencją sportową,
  5. wpłaty wpisowego na imprezy sportowe i turystyczne KJS, świadczone na rzecz członków A. i nie tylko, tj. osób fizycznych bez licencji sportowych (uczestnictwo ogólno dostępne);
 3. Przekazywanie nieodpłatne uczestnikom rajdów i innych imprez sportowych koszulek, czapek, kamizelek oznaczonych logo A.. Przekazywanie tych przedmiotów dotyczy uczestników, którzy wpłacili wpisowe na imprezę.

Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Wnioskodawcę odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczany jest na cele działalności statutowej Wnioskodawcy (wskazane powyżej).

Działalność określona w powyższych punktach wykonywana jest zarówno na rzecz członków Wnioskodawcy uprawiających sporty motorowe (sportowcy zawodowi, sportowcy amatorzy, sportowcy z licencją sportową), jak i na rzecz osób trzecich uprawiających sporty motorowe (niebędących członkami Wnioskodawcy).

A. ma wątpliwości, czy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w tym art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, sprzedaż niektórych z wyżej wymienionych działalności, w szczególności w zakresie wpłat wpisowego, będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT, a w związku z tym faktury winny być wystawiane z zastosowaniem stawki „zw” podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 listopada 2011r. (data wpływu 17 listopada 2011r.) Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z definicją klubu sportowego określoną ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010r. Nr 127 poz. 857, z póż. zmian) oraz definicją umieszczoną na stronach GUS, Stowarzyszenie A. jest podmiotem posiadającym status klubu sportowego, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT. W szczególności w zakresie celów statutowych A.realizuje zadania polegające na rozwijaniu sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego oraz rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej.

Należy przy tym dodać, iż A. jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komisje i Zespoły działające w ramach Stowarzyszenia A. nie działają w formie wyodrębnionych formalnie i organizacyjnie oddziałów Stowarzyszenia i nie są odrębnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wpłaty składek członkowskich przez członków A.w wartościach ustalonych uchwałą Zarządu podlegają pod podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując konstrukcję obecnych zwolnień z podatku VAT, przewidzianych w ustawie o VAT, należy wskazać, że poprzez odejście od odwołań do klasyfikacji statystycznych (obowiązujące do końca 2010r.), ustawodawca zdecydował, iż zakres zwolnień określany będzie przede wszystkim w oparciu o wykładnię językową, która jest jednocześnie podstawową metodą wykładni przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że znaczenie pojęć użytych w omawianych przepisach powinno być interpretowane w oparciu o ich powszechne rozumienie językowe (i definicje słownikowe). Zgodnie z definicją słownikową sport to każda forma aktywności (fizycznej i umysłowej) podejmowanej w celu rywalizacji - zbiorowej lub indywidualnej, w różnych grach i dyscyplinach. Podobną definicję zawiera art. 2 Ustawy o Sporcie, w której wskazano, że sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.W tak rozumianym pojęciu sportu mieszczą się sporty motorowe.

W ocenie Wnioskodawcy podstawowe znaczenie dla zastosowania zwolnień z podatku VAT świadczeń wykonywanych przez A.ma art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanym przepisem w zakresie świadczeń zwolnionych z VAT mieszczą się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Konstrukcja przywołanego przepisu ustawy o VAT wprowadza zatem zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla usług związanych ze sportem, wskazując jednocześnie na szereg warunków, które muszą zostać spełnione łącznie, aby możliwe było zastosowanie wskazanego zwolnienia z VAT.

Ponadto, w zakresie opłacania przez członków Stowarzyszenia składek należy wskazać, że nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy wnoszoną składką a dostawą towarów czy jakąkolwiek usługą świadczoną na rzecz jego członków, a składki członkowskie przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samej organizacji, z jej bieżącą działalnością i realizowaniem jej celów statutowych.

Zatem odpowiadając na pytania jak powyżej, zdaniem A. wpłaty składek członkowskich przez członków A. w wartościach ustalonych z uchwałą Zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Składki te nie stanowią bowiem odpłatności za jakąkolwiek dostawę towarów lub usług i nie rodzą po stronie członka żadnego roszczenia.

Wpłata składki stanowi jedynie potwierdzenie członkowstwa w Stowarzyszeniu i nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT, nie stanowi bowiem dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ww. ustawy. Zatem wpłaty te nie będą opodatkowane podatkiem VAT.

Jednakże w przypadku rozdawania na imprezach sportowych koszulek czy czapeczek innym osobom - gościom imprezy nie będącym uczestnikami rajdu – A winien wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT należny od tego przekazania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl postanowień art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 cyt. ustawy.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o sporcie wynika natomiast, iż kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń

Powołane przepisy wskazują zatem, iż uprawianie kultury fizycznej następuje głównie w formie i w klubach sportowych. Te z kolei zrzeszając się mogą działać w formie stowarzyszenia lub związku sportowego.

W myśl art. 2 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie działa na podstawie statutu, o czym stanowi art. 9 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. Do związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o czym stanowi art. 22 ust. 2 ww. ustawy o stowarzyszeniach.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż jest organizacją, której podstawowa działalność obejmuje sporty motorowe. W ramach stowarzyszenia A. działają, zgodnie ze Statutem, jednostki organizacyjne - jest to dziesięć Komisji oraz trzy stałe Zespoły. Poza tym powoływane są, w razie potrzeby, Zespoły robocze.

Zgodnie ze statutem, działalność A.realizuje przede wszystkim następujące cele:

 1. inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
 2. rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
 3. rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
 4. kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
 5. integrowanie środowiska automobilistów;
 6. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
 7. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższe cele A.realizuje przez:

 1. zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
 2. inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
 3. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
 4. organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
 5. udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
 6. prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
 7. prowadzenie działalności wychowawczo - szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
 9. udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego;
 10. organizowanie życia klubowego;
 11. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej A.;
 12. wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
 13. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska;
 14. prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego.

Działalność A. obejmuje m.in.:

 1. Wpłaty składek członkowskich przez członków A. w wartościach ustalonych uchwałą Zarządu;
 2. Wpłaty wpisowego na imprezy organizowane przez A. przez osoby:
  1. będące czynnymi podatnikami podatku VAT,
  2. nie będące czynnymi podatnikami podatku VAT,
  3. będące członkami A. lub osobami z licencją sportową,
  4. wpłaty wpisowego przez firmy za zawodników z licencją sportową,
  5. wpłaty wpisowego na imprezy sportowe i turystyczne KJS, świadczone na rzecz członków A. i nie tylko, tj. osób fizycznych bez licencji sportowych (uczestnictwo ogólno dostępne);
 3. Przekazywanie nieodpłatne uczestnikom rajdów i innych imprez sportowych koszulek, czapek, kamizelek oznaczonych logo A.. Przekazywanie tych przedmiotów dotyczy uczestników, którzy wpłacili wpisowe na imprezę.

Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Wnioskodawcę odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczany jest na cele działalności statutowej Wnioskodawcy (wskazane powyżej).

Wnioskodawca wskazał, iż Stowarzyszenie A. jest podmiotem posiadającym status klubu sportowego, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Zauważyć należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, muszą być wpisane do księgi ewidencyjnej klubów sportowych. Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia ewidencji klubów sportowych oraz dane, podlegające wpisowi do tej ewidencji.

Przedmiotowe Rozporządzenie zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449), które zostało opublikowane w dniu 15 listopada 2011r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, który został wpisany do ewidencji, o której mowa w ww. Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, a jedynie wykonuje czynności statutowe związane ze sportem.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w ramach grupy podmiotów będących „związkami stowarzyszeń i innych osób prawnych”, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, mieszczą się również stowarzyszenia, brak bowiem uzasadnionych przesłanek aby przedmiotowy przepis nie obejmował samych stowarzyszeń.

Zauważyć należy, iż definicja świadczenia usług, wskazana w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy, zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Zatem opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi. Tak więc usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia. Odbiorcą świadczenia musi być inny podmiot niż wykonujący usługę.

Czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Mając powyższe na uwadze, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za opłatę, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez dokonującego wpłaty.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie pobiera od członków A. składkę członkowską.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, A wskazał, iż w zakresie opłacania przez członków Stowarzyszenia składek nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy wnoszoną składką, a dostawą towarów czy jakąkolwiek usługą świadczoną na rzecz jego członków, a składki członkowskie przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samej organizacji, z jej bieżącą działalnością i realizowaniem jej celów statutowych.

Jak już wskazano, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług czynności, które podlegają opodatkowaniu, tj. dostawa towarów oraz świadczenie usług powinny mieć charakter odpłatny, z tym, że pomiędzy otrzymaną zapłatą, a wykonanym świadczeniem powinien istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonanego świadczenia, a zatem wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Składki członkowskie są opłacane przez członków Stowarzyszenia z racji przynależności do tego Stowarzyszenia i służą realizacji działalności statutowej. Składki te nie stanowią wynagrodzenia za realizację celów statutowych. Jeżeli nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy wnoszoną składką, a dostawą towarów lub usługą świadczoną na rzecz jego członków, a składki członkowskie przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samej organizacji, z jej bieżącą działalnością i realizowaniem jej celów statutowych – wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Składki te nie stanowią bowiem odpłatności za jakąkolwiek dostawę towarów lub usług i nie rodzą po stronie członka żadnego roszczenia.

Otrzymywanej składki członkowskiej nie można uznać więc za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, gdy nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczonymi usługami, a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem. Wynagrodzenie powinno mieć charakter wzajemny i ekwiwalentny, tzn. powinna istnieć bezpośrednia i jasno zindywidualizowana relacja pomiędzy podmiotami tego stosunku zobowiązaniowego. Składki członkowskie nie stanowią również wynagrodzenia za dostawę towarów, bowiem w wyniku dokonania powyższych czynności nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Należności powyższe przeznaczane są na potrzeby związane z utrzymaniem samej organizacji, z jej bieżącą działalnością i realizowaniem jej celów statutowych.

Zatem pobieranie składek członkowskich nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.