Sieć telekomunikacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć telekomunikacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonanie instalacji teleinformatycznej będzie podlegać od dnia 1 września 2006 r. obowiązkowi rejestracji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 24.08.2006 r.), uzupełnionego pismami z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 08.09.2006 r.), 15.09.2006 r. ( data wpływu do tut. Organu podatkowego 15.09.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje dla abonentów instalacje teleinformatyczne, dzięki którym mogą korzystać z dostępu do sieci Internet. Usługa wykonania takiej instalacji polega najczęściej na zamontowaniu w komputerze abonenta (...)