Sieć przesyłowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sieć przesyłowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci przesyłowych.

Fragment:

(...) z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) przez sieci uzbrojenia terenu rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp. Reasumując powyższe zauważyć należy, że sieć przesyłowa jest częścią składową budowli – sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla. Łączna wartość elementów składających się na całość techniczno-użytkową ustalona na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym stanowi podstawę opodatkowania na potrzeby (...)