PD 1/14218/i-35/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy, jeżeli w postanowieniu organu pierwszej instancji pominięto ocenę prawną stanowiska pytającego, to postanowienie takie rażąco narusza prawo?

PD 1/14218/i-35/05

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. interpretacja urzędu skarbowego
  2. naruszenie prawa
  3. rażące naruszenie prawa
  4. sentencja decyzji
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Organy podatkowe -> Informacja dla podatnika
  2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Organy podatkowe -> Zapytanie pisemne

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr PDP/423-14/05/BA/20949, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,

uchyla z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Stare Miasto.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2005 roku Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare - Miasto, działając w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w dniu 15 czerwca 2005 roku wydał postanowienie Nr PDP/423-14/05/BA/20949, w treści którego prawidłowo przytoczono przepisy prawa, jednakże pominięto ocenę prawną stanowiska pytającego. Powyższe stoi w sprzeczności z przepisami art. 14 a § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej, co przesądza o stwierdzeniu, że w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto z dnia 15 czerwca 2005 roku rażąco narusza prawo.

Dlatego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Od decyzji tej służy Stronie odwołanie na podstawie art. 221 Ordynacji podatkowej do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.