Sentencja decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sentencja decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy, jeżeli w postanowieniu organu pierwszej instancji pominięto ocenę prawną stanowiska pytającego, to postanowienie takie rażąco narusza prawo?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr PDP/423-14/05/BA/20949, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uchyla z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Stare Miasto. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2005 roku Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare - Miasto, działając w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w dniu 15 czerwca 2005 roku wydał postanowienie Nr PDP/423-14/05/BA/20949, w treści którego (...)