Sektorowy Program Operacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Sektorowy Program Operacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
paź

Istota:

Czy od wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej - umowy o dzieło, który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, powinien być pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)?

Fragment:

W ramach standardu, Spółka przekazuje także przedsiębiorcy niezbędne narzędzia (arkusze kalkulacyjne) do sporządzania wymaganych prawem ochrony środowiska ewidencji i deklaracji a także sporządza raporty z testowanej usługi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej konsultant także sporządza ewidencje i deklaracje środowiskowe, jednak nie uczy przedsiębiorców samodzielnego sporządzania takiej dokumentacji oraz nie przekazuje niezbędnych narzędzi oraz nie sporządza raportów z testowanej usługi. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiotem wykonywanej przez konsultanta usługi jest przetestowanie standardu jej świadczenia, a takiego zakresu czynności konsultant nie ma w zakresie prowadzonej działalności. W związku z tym Spółka zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek od przychodów z samodzielnej działalności (art. 13 pkt 8). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie tut. organ zauważa, iż przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca powołał się na nieistniejący art. 41 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże mając na uwadze kontekst przedstawionych informacji Organ podatkowy przyjął, iż Wnioskodawca miał na uwadze treść art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.