Sauna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sauna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przy założeniu, że wykonywanie tej usługi będzie się odbywać w obiektach budowlanych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, Wnioskodawca może w swojej kalkulacji cenowej, przyjąć opodatkowanie tej usługi podatkiem od towarów i usług na poziomie stawki obniżonej w wysokości 8%?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe oraz opis sprawy należy stwierdzić, że przedstawione przez Wnioskodawcę czynności polegające na dostawie i montażu saun, należy uznać za kompleksową usługę, przedmiotem której jest montaż i uruchomienie saun a nie dostawa poszczególnych materiałów budowlanych i instalacyjnych, czy też zbiór wyodrębnionych w jej ramach usług. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z wykonaniem sauny na wymiar, wykorzystującej w sposób istotny elementy konstrukcyjne budynku lub lokalu, gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia, w którym została zamontowana sauna oraz materiałów budowlanych wykorzystanych do ich montażu. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile planowane przez Wnioskodawcę czynności – polegające na dostawie i montażu sauny domowej, nie będącej sauną wolnostojącą – będą świadczone na podstawie umowy regulującej kompleksowe świadczenie usług budowlanych i usługi te wykonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to do czynności tych należy zastosować preferencyjną stawkę podatku 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, art. 146a pkt 2 z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust. 12c ustawy o podatku od towarów i usług.

2016
15
mar

Istota:

Zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych w stanie faktycznym czynności, obejmujących opłaty za korzystanie z siłowni, solarium lub sauny

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 15 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych w stanie faktycznym czynności obejmujących opłaty za korzystanie z siłowni, solarium lub sauny. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za odpłatnością, Wnioskodawca udostępnia klientom możliwość korzystania z siłowni, solarium lub sauny. Klient uiszczając w tym wypadku opłatę ma prawo do korzystania w określonym czasie z pomieszczeń siłowni lub z solarium lub z sauny. Klient nie ma możliwości (w określonym czasie) do zamiany pomieszczenia, w którym przebywa. Inaczej mówiąc, odpłatność za wejście w określonym czasie na przykład do solarium nie uprawnia klienta do korzystania z sauny lub siłowni. Klient ma też prawo do wejścia za odpłatnością do siłowni, solarium lub sauny przy czym uiszczając opłatę sam decyduje w którym pomieszczeniu będzie przebywał. Inaczej mówiąc odpłatność za wejście w określonym czasie uprawnia klienta do korzystania w określonym czasie z siłowni, sauny, solarium. Opłata za wejście do pomieszczeń (osobno do siłowni, solarium lub sauny jak też jako opłata za wejście do wszystkich pomieszczeń) pobierana jest za określony przedział czasowy w danym dniu lub też jako opłata za wstęp w określonym okresie (tydzień, miesiąc) bez określenia limitu przebywania w poszczególnych dniach.

2015
10
lis

Istota:

Stawka podatku VAT dla pojedynczych wejść, karnetów czasowych oraz sprzedaży hurtowej usługi siłowni, squash, sauny, zajęć fitness i usługi masażu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W zakres usługi sauna wchodzi prawo wstępu do sauny i przebywania tam dowolną ilość czasu, ograniczoną godzinami otwarcia klubu w danym dniu. W zakres usługi masaż wchodzi prawo do skorzystania z usługi masażu w gabinecie w ramach klubu, wykonanego przez profesjonalnego masażystę zatrudnionego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca sprzedaje swoje usługi w zakresie klubu fitness w następujących formach: Pojedyncze wejście - Klient może zakupić jednorazowy wstęp na następujące usługi: siłownia (możliwość skorzystania w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), zajęcia fitness (możliwość skorzystania z dowolnej liczby i rodzaju zajęć w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), squash (korzystanie z kortu płatne za godzinę, jej połowę lub wielokrotność, w ramach opłaty Klient ma możliwość skorzystania z sauny), sauna (możliwość skorzystania w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), masaż (korzystanie z masażu płatne za godzinę). Karnet czasowy - Klient może zakupić usługę wstępu na siłownię, usługę zajęć fitness lub usługę sauny, w ramach z góry określonego przedziału czasu (tzn. miesiąc lub jego wielokrotność), z możliwością skorzystania z tych usług w z góry ustalonym przedziale godzin (tzn. godziny poranne, popołudniowe lub w trakcie weekendów).

2015
11
sie

Istota:

8 % stawka podatku VAT dla usług wstępu na siłownię i saunę

Fragment:

(...) saunę - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: 8 % stawki podatku VAT dla usług wstępu na siłownię i saunę, prawa do korekty deklaracji VAT-7 z tytułu świadczonych usług wstępu na siłownię i saunę w związku ze zmianą stawki opodatkowania z 23% na 8%. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). W jednostce organizacyjnej, będącej budżetową samorządową jednostką gminną objętą systemem oświaty funkcjonuje basen szkolny, w skład którego wchodzi pływalnia, sauna i siłownia. W godzinach przedpołudniowych z basenu korzystają uczniowie szkoły oraz innych jednostek bezpłatnie (w tym inne szkoły, osoby niepełnosprawne). W godzinach popołudniowych w ramach prowadzonych usług z basenu korzystają osoby indywidualne oraz firmy za odpłatnością. Zespół Szkół jest szkołą publiczną, działającą w ramach systemu edukacji obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2014
18
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla usługi wstępu związanej z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej

Fragment:

W zakres usługi sauna wchodzi prawo wstępu do sauny i przebywania tam dowolną ilość czasu, ograniczoną godzinami otwarcia klubu w danym dniu. W zakres usługi masaż wchodzi prawo do skorzystania z usługi masażu w gabinecie w ramach klubu, wykonanego przez profesjonalnego masażystę zatrudnionego przez Wnioskodawczynię. Wnioskodawczyni sprzedaje swoje usługi w zakresie klubu fitness w następujących formach: Pojedyncze wejście - Klient może zakupić jednorazowy wstęp na następujące usługi: siłownia (możliwość skorzystania w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), zajęcia fitness (możliwość skorzystania z dowolnej liczby i rodzaju zajęć w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), squash (korzystanie z kortu płatne za godzinę, jej połowę lub wielokrotność, w ramach opłaty Klient ma możliwość skorzystania z sauny), sauna (możliwość skorzystania w ciągu jednego dnia, w ramach jednego wstępu), masaż (korzystanie z masażu płatne za godzinę). Karnet czasowy - Klient może zakupić usługę wstępu na siłownię, usługę zajęć fitness lub usługę sauny, w ramach z góry określonego przedziału czasu (tzn. miesiąc lub jego wielokrotność), z możliwością skorzystania z tych usług w z góry ustalonym przedziale godzin (tzn. godziny poranne, popołudniowe lub w trakcie weekendów).

2013
15
gru

Istota:

Stawka podatku dla usług korzystania z sauny i basenu.

Fragment:

W budynku hali basenowej znajduje się również, oddzielony od hali basenowej, aneks saunowy, w ramach którego do dyspozycji klientów zostały udostępnione cztery sauny: ceramiczna łaźnia parowa, sucha sauna fińska, aromatyczna sauna sucha z drzewa cedrowego oraz sauna solna (dalej: sauna). Wstęp do sauny możliwy jest jedynie przez halę basenową. Spółka oferuje różnego rodzaju bilety wstępu: bilety całodzienne, które umożliwiają klientom w ramach ceny uiszczonej za bilet korzystanie z całego obiektu basenowego, czyli basenów z atrakcjami oraz sauny bez ograniczeń czasowych co do hali basenowej i sauny (dalej: bilety całodzienne); bilety czasowe (godzinne lub dwugodzinne) na basen (dalej: bilety czasowe na basen), które umożliwiają korzystanie tylko z hali basenowej i nie zawierają w ramach uiszczonej ceny możliwości pobytu w saunie. Klient, który zakupi bilet czasowy na basen może jednak skorzystać z sauny. Wówczas w momencie wejścia przez klienta do sauny licznik czasu pobytu w hali basenowej się wyłącza i uruchamia się pomiar czasu spędzonego w saunie - klient wnosi dodatkową opłatę za korzystanie z sauny (czas spędzony w saunie liczony jest w minutach). Opłata za wstęp do sauny jest realizowana w momencie wyjścia z kompleksu basenowego wraz z ewentualną opłatą za przekroczenie czasu pobytu na basenie (...)

2013
1
lis

Istota:

Jaka stawka VAT (23% czy 8%) jest właściwa w przypadkach dotyczących wykonywania czynności dostawy, montażu i uruchomienia kabin saun wykonywanych zarówno przez producenta wyrobu, jak i przez podmiot nie będący producentem wyrobu, sklasyfikowanych w PKWiU 2008 w pozycji 43.32.10.0., w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że z dniem 1 maja 2013 r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą, która jest związana między innymi ze świadczeniem usług montażu i dostawy saun, pieców oraz akcesoriów dodatkowych, które zostaną zamontowane na stałe w kabinie, bądź na zewnętrznej elewacji sauny. Sauny są nabywane bezpośrednio od producentów w celu sprzedaży i montażu głównie w budynkach mieszkalnych, objętych społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wg PKOB 111 i 112 i w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150 m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300 m2. Sauny sprzedawane są wraz z usługą montażu i uruchomienia. Są trwale przymocowane w wewnątrz budynku i w przypadku zmiany miejsca położenia wymagają wcześniejszego demontażu. Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności (dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, bez względu na to, czy dokonuje ich producent wyrobu czy podmiot niebędący producentem) musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, bądź przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2013
11
sie

Istota:

Zastosowanie 8% stawki podatku od towarów i usług dla opisanych w stanie faktycznym czynności, obejmujących opłaty za korzystanie z siłowni, solarium lub sauny

Fragment:

Zatem bilet wstępu, np. do siłowni, sauny czy solarium daje możliwość nie tylko wejścia do obiektu, ale przede wszystkim możliwość czynnego korzystania z dostępnych w tych pomieszczeniach urządzeń. Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za odpłatnością, udostępnia klientom możliwość korzystania z siłowni, solarium lub sauny. Klient uiszczając w tym wypadku opłatę ma prawo do korzystania w określonym czasie z pomieszczeń siłowni lub z solarium lub z sauny. Klient nie ma możliwości (w określonym czasie) do zamiany pomieszczenia, w którym przebywa. Inaczej mówiąc odpłatność za wejście w określonym czasie na przykład do solarium nie uprawnia klienta do korzystania z sauny lub siłowni. Klient ma też prawo do wejścia za odpłatnością do siłowni, solarium lub sauny przy czym uiszczając opłatę sam decyduje, w którym pomieszczeniu będzie przebywał. Inaczej mówiąc odpłatność za wejście w określonym czasie uprawnia klienta do korzystania w określonym czasie z siłowni, sauny, solarium. Opłata za wejście do pomieszczeń (osobno do siłowni, solarium lub sauny jak też jako opłata za wejście do wszystkich pomieszczeń) pobierana jest za określony przedział czasowy w danym dniu lub też jako opłata za wstęp w określonym okresie (tydzień, miesiąc) bez określenia limitu przebywania w poszczególnych dniach.

2013
6
cze

Istota:

Czynności związane z dostawą, montażem i uruchomieniem kabin saun oraz montażem urządzeń do saun, montażem wanien SPA, łaźni parowych itp., opodatkowane są podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach świadczonych usług Zainteresowany zajmuje się również wykonywaniem i montażem saun oraz urządzeń SPA – wanien SPA, łaźni parowych, pieców do saun itp., w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Każda kompletna sauna zbudowana jest z kabiny drewnianej (wykonywana z własnego materiału lub kupowana jako gotowa kabina innego producenta celem sprzedaży z usługą montażu), pieca do sauny (kupowanego i sprzedawanego z usługą montażu) oraz akcesoriów (kupowanych i montowanych w tej kabinie). Wanny SPA i łaźnie parowe są kupowane i odsprzedawane zawsze z usługą dostawy, montażu i uruchomienia. Konstrukcja łaźni oraz siedziska w niej są wykonywane z własnego materiału. Sauny, jak i łaźnie, wanny SPA są wykonywane jako wolnostojące, ale w większości (80%) są wykonywane jako indywidualnie do określonego pomieszczania i tam zabudowywane na stałe, pod wymiar. Do każdej instalacji, wykonuje się również przyłącza podstawowych mediów, tzn. instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna i wentylacyjna. Zarówno sauny, jak i inne urządzenia SPA sprzedawane są zawsze z usługą montażu i uruchomienia. Łącznie zatem stanowią usługę obejmującą kompleksowo dostawę i montaż elementów własnej produkcji, jak i innych producentów.

2011
21
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wstęp do siłowni i sauny.

Fragment:

Zainteresowany jest obiektem sportowym, prowadzi działalność polegającą na: wynajmie kortów tenisowych, świadczeniu usług fitness, wellnes, świadczeniu usług sportowych (szkółki tenisowe itp.), świadczeniu usług polegających na udostępnianiu dla klientów indywidualnych sali siłowni i sauny. Usługi udostępniania siłowni i sauny Wnioskodawca zaklasyfikował pod symbolem PKWiU 96.04.10.0 - jako „ usługi związane z poprawą kondycji fizycznej ” - i jako usługi mające na celu poprawę samopoczucia. Jednocześnie, w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT wymieniono „ pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu ” jako korzystające z opodatkowania 8% stawką VAT. Ustawodawca wskazał „ bez względu na symbol PKWiU ”. Zdaniem Zainteresowanego sprzedaż usług: wejście do sauny i wejście do siłowni, korzysta z preferencyjnej stawki VAT 8%, ponieważ jest to usługa w zakresie wstępu. Klient indywidualnie korzysta z pomieszczenia sauny i siłowni. Dowód zakupu (bilet) stanowi paragon fiskalny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowych wstępów (bilet = paragon fiskalny) do sauny i siłowni korzysta z preferencyjnej 8% stawki VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie pkt 186 załącznika nr 3 do ustawy VAT - sprzedaż wstępu do siłowni i sauny korzysta z opodatkowania stawką 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.