Sankcja ekonomiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sankcja ekonomiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa.

Fragment:

(...) W dniu 06.01.2004 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Spółdzielni Pracy “...” z dnia 31.12.2003 r., w którym Spółdzielnia wyjaśnia, iż jest producentem środków ochrony indywidualnej – osłon twarzy, okularów. Wskazując, iż z dniem 01.05.2004 r. zostanie wprowadzony obowiązek oznaczanie produktów dotychczas posiadających certyfikat B znakiem CE, Spółdzielnia podkreśla, iż obecnie brak jest informacji dotyczącej daty rozpoczęcia wydawania certyfikatów na znak CE. Wobec powyższego w Spółdzielni powstały wątpliwości czy produkty oznaczone znakiem B można będzie po 30.04.2004 r. wprowadzać do obrotu bez naruszenia obowiązującego prawa. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), udziela się informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie. Na wstępie tutejszy organ informuje, iż zgodnie z art. 14a § (...)