Samoopodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samoopodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów podatkowych wykonywane usługi szkolenia mogę zaliczyć do działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 09.01.2007 r. uzupełnionego w dniu 24.01.2007 r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wykonywanych usług do działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści złożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pan jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie: kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (wg PKD 80.42.B). Działalność prowadzona jest na terenie całego kraju. W ramach tej działalności prowadzi Pan: 1. W „x” - zajęcia dydaktyczne na kursach (...)