ITPP2/4512-1075/15/PB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku transakcji przekazania na rzecz wspólnika nieruchomości, opodatkowanie czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Samochodów.
ITPP2/4512-1075/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. działki
 3. nieruchomość zabudowana
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. przekazanie
 6. samochód
 7. stawka
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniach 20 stycznia 2016 r. (opłata), 15 lutego i 21 marca 2016 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku transakcji przekazania na rzecz wspólnika Nieruchomości nr 1 i 3 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Samochodu nr 1 i 2 – jest prawidłowe;
 • zwolnienia od podatku transakcji przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 2, 4, 6, 10 oraz działki zabudowanej (2) wchodzącej w skład Nieruchomości nr 7 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 5, 8, 9 oraz działek niezabudowanych (1) i (3) wchodzących w skład Nieruchomości nr 7 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 stycznia, 15 lutego i 21 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji przekazania na rzecz wspólnika Nieruchomości nr 1 i 3 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Samochodu nr 1 i 2 oraz - zwolnienia od podatku transakcji przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 2, 4, 6, 10 oraz działki zabudowanej (2) wchodzącej w skład Nieruchomości nr 7 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 5, 8, 9 oraz działek niezabudowanych (1) i (3) wchodzących w skład Nieruchomości nr 7.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wspólnicy spółki pod firmą X.X.X.X. s.j. (dalej jako „Spółka”) postanowili zaprzestać wspólnego prowadzenia działalności. W związku z powyższym rozważają wystąpienie ze Spółki lub jej likwidację. W obu wypadkach (likwidacji Spółki lub wystąpienia wspólnika) majątek Spółki nie będzie wyprzedawany, a ważniejsze aktywa, przede wszystkim nieruchomości i samochody, zostaną wydane przez Spółkę wspólnikom (lub występującym wspólnikom) w naturze. Własność tych składników majątkowych przeniesiona zostanie na mocy aktów notarialnych zawartych pomiędzy Spółką, a jej obecnymi wspólnikami, lub, jeżeli forma notarialna nie będzie niezbędna, także na podstawie umów zawartych w innej formie (przede wszystkim pisemnej). Wśród aktywów, które mają zostać w ten sposób wydane wspólnikom, wymienić należy:

 1. nieruchomość położoną przy al. X. XXXX w miejscowości X., działka nr XXX, księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 1”);
 2. nieruchomość położoną w miejscowości X., przy ul. X. XX, działka nr XX, księga wieczysta nr XXX (lub działki powstałe w wyniku podziału działki nr XXX) (dalej jako „Nieruchomość nr 2”);
 3. nieruchomość położoną przy al. X. XX w miejscowości X., działka nr XXX, księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 3”);
 4. nieruchomość położoną przy al. X. XX w miejscowości X., działka nr XXX, księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 4”);
 5. nieruchomość położoną przy ul. XX. X w miejscowości X., działka nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 5”);
 6. nieruchomość położoną przy al. X. XX w miejscowości X., działka nr XXX, księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 6”);
 7. nieruchomości położone przy ul. XX. XX i XX oraz ul. X. w miejscowości X., księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomości nr 7”);
 8. nieruchomość położoną przy ul. X. w miejscowości X., działka nr XXX, księga wieczysta nr XXX (dalej jako „Nieruchomość nr 8”);
 9. nieruchomość położoną przy ul. X. w miejscowości X. (dalej jako „Nieruchomość nr 9”);
 10. nieruchomość rolną położoną przy al. X. w miejscowości X. (dalej jako „Nieruchomość nr 10”);
 11. samochód AUDI A5, nr XXX, nr rejestracyjny XX XXX (dalej jako „Samochód nr1”);
 12. samochód AUDI A1, nr XXX , nr rejestracyjny XX XXX (dalej jako „Samochód nr 2”).

Nieruchomość nr 1, o powierzchni 786,00 m2, została nabyta przez Spółkę w 2000 r. na podstawie umowy sprzedaży. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 800,00 m2. Budynek został wzniesiony w 2006 r. Od 6 marca 2008 r. ww. budynek wynajmowany był przez Spółkę, na podstawie umowy najmu, na rzecz spółki akcyjnej z siedzibą w miejscowości W.

Nieruchomość nr 2, o powierzchni 3,15 ha, została nabyta przez Spółkę w 2008 r. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z 9 kwietnia 2008 r. oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości z 29 kwietnia 2008 r. Nieruchomość ta zabudowana jest halą magazynowo-biurową o powierzchni ok. 600 m2 oraz halą magazynowo-biurową o powierzchni ok. 1.200,00 m2. Hale te zostały wzniesione w latach 90-tych. Od 16 lipca 2008 r. hala magazynowo-biurowa o powierzchni ok. 1.200,00 m2 wynajmowana była przez Spółkę, na podstawie umowy najmu, na rzecz spółki akcyjnej z siedzibą w miejscowości W. Aktualnie prowadzony jest podział geodezyjny działki nr 316 na mniejsze działki ewidencyjne.

Nieruchomość nr 3, o powierzchni 0,1054 ha, jest przedmiotem użytkowania wieczystego przez Spółkę. Nieruchomość ta została nabyta przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży z 20 grudnia 2006 r. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni 120,00 m2, stanowiącym własność Spółki. Budynek został wzniesiony w 1958 r.

Nieruchomość nr 4, o powierzchni 0,0027 ha, jest przedmiotem użytkowania wieczystego przez Spółkę. Nieruchomość ta została nabyta przez Spółkę na podstawie umowy użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży budynku z 28 października 2014 r. Nieruchomość ta zabudowana jest stanowiącym własność Spółki budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 24,00 m2. Budynek został wzniesiony w 1939 r. Nieruchomość była i jest nadal wynajmowana jako powierzchnia reklamowa. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez wnioskodawców nieruchomość była przedmiotem najmu od 2008 r.

Nieruchomość nr 5, o powierzchni 0,4427 ha została nabyta przez Spółkę w 2014 r. na podstawie umowy sprzedaży. Nieruchomość ta jest niezabudowana i nie prowadzono na niej żadnych prac budowlanych. Nieruchomość ma charakter usługowy.

Nieruchomość nr 6, o powierzchni 0,1299 ha, została nabyta przez Spółkę 28 grudnia 2006 r. na podstawie umowy sprzedaży (rep. X nr XXXXX/XXXX). Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem murowanym dwupiętrowym oraz garażem. Budynek został wzniesiony w 1938 r.

Jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (B - tereny mieszkaniowe).

Nieruchomości nr 7 obejmują: (1) działkę niezabudowaną nr XXX (adres ul. X.X. XX) o powierzchni 1.134 m2; (2) działkę zabudowaną (budynki z lat 60-tych i 70-tych XX w.) nr XXX (adres ul. X.X. XX) o powierzchni 1.231 m2 - ta działka jest wynajmowana przez wnioskodawcę komisowi samochodowemu od 4 lat; (3) działkę niezabudowaną nr XXX (przy ul. X.) o powierzchni 414 m2 (wszystkie te trzy działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działki usługowo-handlowe).

Nieruchomość nr 8, o powierzchni 0,0178 ha, została nabyta przez Spółkę 18 października 2012 r. na podstawie umowy sprzedaży. Nieruchomość ta (nabyta jako działka XXX) jest niezabudowana i objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na działki usługowo - handlowe.

Nieruchomość nr 9 jest niezabudowana i jest objęta planem przestrzennego zagospodarowania jako działki usługowo-magazynowe.

Nieruchomość nr 10 obejmuje działkę nr XXX o powierzchni 1.488 m2. Jest to działka niezabudowana o przeznaczeniu rolnym, bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Tylko jedno nabycie nieruchomości przez Spółkę udokumentowane zostało fakturą VAT. Miało to miejsce przy nabyciu nieruchomości (działki „niezabudowanej”, stanowiącej „inne tereny zabudowane”) przy al. X. XX w miejscowości X. (nieruchomość oznaczona we wniosku jako Nieruchomość nr 3). Faktura wystawiona została na kwotę 280.000,00 zł netto plus podatek VAT (22%) 61.600,00 zł, tj. 341.600,00 zł brutto. Fakturę wystawiono 20 grudnia 2006 r.

Spółka odliczyła podatek naliczony VAT.

Spółka dokonała następujących ulepszeń nieruchomości:

Nieruchomość nr 1: wartość początkowa w księgach rozrachunkowych środków trwałych wynosi 511.801,53 zł (przy czym wartość rynkowa jest obecnie znacznie większa). Miały miejsce następujące ulepszenia (zwiększenia wartości początkowej):

 • w grudniu 2014 r. - instalacja gazowa - 7.000,00 zł netto.

Dodatkowo, na nieruchomości wzniesiono wiatę magazynową, która pozostaje inwestycją nieukończoną (nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie):

 • w grudniu 2010 r. - konstrukcje stalowe z obudową - 112.000,00 zł netto;
 • w lutym 2011 r. - posadzka - 9.000,00 zł netto.

Wiata jest oparta swoją przednią ścianą o tylną ścianę głównego budynku i z tego też powodu nie posiada własnej ściany od tej strony, ale nie jest na stałe związana z budynkiem konstrukcyjnie. Wydatki na ulepszenie budynku (7.000,00 zł) nie przekraczają 30% wartości początkowej (próg ten wynosi 153.540,45 zł). Nawet po doliczeniu wydatków na wiatę próg ten nie zostaje przekroczony (łączna kwota wydatków to 128.000,00 zł), ale, w ocenie Spółki, z uwagi na brak konstrukcyjnego związania z budynkiem i nieukończenie inwestycji wiata nie powinna być traktowana jako ulepszenie budynku. Spółka odliczyła naliczony VAT związany z ww. wydatkami.

Nieruchomość nr 2: wartości początkowe przyjęte po zakupie nieruchomości przedstawiają się następująco:

 1. hala magazynowa -1.454.927,00 zł;
 2. hala magazynowa - 602.770,00 zł;
 3. budynek socjalno-biurowy - 200.000,00 zł;
 4. grunty OSR - 400.000,00 zł.

Powyższe budynki nie zostały ulepszone przez Spółkę. Z kolei, w odniesieniu do gruntów OSR Spółka wzniosła ogrodzenia: w lipcu 2008 r. za 19.159,52 zł netto, w maju 2012 r. za 8.809,87 zł netto. Spółka odliczyła podatek naliczony VAT związany z ww. wydatkami.

Na innych nieruchomościach Spółka nie dokonywała ulepszeń.

W akcie notarialnym dokumentującym nabycie Nieruchomości nr 5 znajduje się adnotacja „działka niezabudowana i nie prowadzono na niej żadnych prac budowlanych, leży na terenie posiadającym obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona jest pod realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych”. Działka położona jest na terenie 1.5 w strefie MB oznaczonym symbolem ZMu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta X., co oznacza teren przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową. W ocenie Spółki, jest to więc teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość przy ul. X. jest wynajmowana cała wraz ze wszystkimi budynkami. Nie były dokonywane ulepszenia budynków (Nieruchomość nr 7).

Samochód „nr 10” (AUDI A5) był sprowadzony na rachunek z USA i był opodatkowany podatkiem VAT przy jego rejestracji, na rachunku źródłowym nie było VAT-u. Samochód „nr 11” (Audi Al) był sprowadzony z terytorium Unii Europejskiej i miał naliczony podatek VAT podczas jego rejestracji, a faktura z UE zawierała VAT 0%. Oba samochody są osobowe i od obu samochodów zostało odliczone 50% podatku naliczonego VAT.

Żadna z nieruchomości ani ruchomości nie była wykorzystywana przez Spółkę wyłącznie do czynności zwolnionych.

W ocenie Spółki, tzw. wiata posadowiona na Nieruchomości nr 1 nie będzie samodzielną budowlą w rozumieniu prawa budowlanego w dniu planowanego przeniesienia własności. Jest to tak naprawdę hala magazynowa, tylko potocznie określana przez Spółkę mianem wiaty. Jest to przy tym dobudówka do głównego budynku, wykonana z płyty dwuwarstwowej, osadzona na słupkach wbudowanych w murowane fundamenty z projektem budowlanym. W środku znajduje się posadzka betonowa. Niemniej jednak, co Spółka chce podkreślić, wiata pozostaje w momencie przekazania własności Nieruchomości nr 1 pozostawać będzie inwestycją nieukończoną (nie zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie).

Budynek socjalno-biurowy (o powierzchni 150m2) był przedmiotem najmu na rzecz Pana X.Y. w dniach 14 maja 2009 r. do 27 stycznia 2010 r. Następnie był on przedmiotem najmu na rzecz Pana X.X. w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2010 r. Budynek ten został wybudowany ok. 2000 r., a więc jeszcze przed nabyciem Nieruchomości nr 2 przez Spółkę. Nabycie Nieruchomości nr 2, w tym trwale związanego z gruntem budynku socjalno-biurowego, nie zostało udokumentowane fakturą VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 1 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 2. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 2 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 3. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 3 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 4. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 4 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia od podatku...
 5. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 5 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia od podatku VAT...
 6. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 6 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 7. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 7 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 8. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 8 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 9. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 9 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 10. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 10 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...
 11. Czy wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Samochodu nr 1 i Samochodu nr 2 będzie podlegało opodatkowaniu VAT oraz czy będzie korzystało ze zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Pytanie nr 1

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 1 będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo od podatku od towarów i usług (dalej jako „VAT”). Nieruchomość nr 1 zabudowana jest budynkiem wzniesionym przez Spółkę w 2006 r. W 2008 r. budynek ten został wynajęty spółce akcyjnej z siedzibą w miejscowości W., tak więc doszło wtedy do tzw. pierwszego zasiedlenia tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że obecnie dostawa omawianej nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 2

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 2 będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo z VAT. Nieruchomość nr 2 zabudowana jest budynkami (halami) wzniesionymi jeszcze w latach 90-tych XX w. W konsekwencji, nabycie tej nieruchomości przez Spółkę w 2008 r. na podstawie umowy sprzedaży może zostać uznane za tzw. pierwsze zasiedlenia „tej” nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy podatku od towarów i usług (oczywiście, o ile takie pierwsze zasiedlenie nie nastąpiło jeszcze wcześniej, ale wnioskodawca nie posiada w tym zakresie bliższych informacji). Dodatkowo, w lipcu 2008 r. jedna z hal została wynajęta spółce akcyjnej z siedzibą w miejscowości W., co również spełnia definicję pierwszego zasiedlenia.

To wszystko oznacza, że obecnie dostawa omawianej nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 3

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 3 będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo z VAT.

Nieruchomość nr 3 zabudowana jest budynkiem wzniesionym w 1958 r. W konsekwencji, nabycie tej nieruchomości przez Spółkę w 2006 r. na podstawie umowy sprzedaży może zostać uznane za tzw. pierwsze zasiedlenie tej nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (oczywiście, o ile takie pierwsze zasiedlenie nie nastąpiło jeszcze wcześniej, ale wnioskodawca nie posiada w tym zakresie bliższych informacji). Oznacza to, że obecnie dostawa omawianej nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 4

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 4 będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo z VAT. Nieruchomość nr 4 zabudowana jest budynkiem wzniesionym w 1939 r. W konsekwencji, nabycie tej nieruchomości przez Spółkę 28 października 2014 r. na podstawie umowy sprzedaży może zostać uznane za tzw. pierwsze zasiedlenie tej nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak, nieruchomość ta była przedmiotem najmu począwszy od 2008 r. Oznacza to, że już w 2008 r. miało miejsce tzw. pierwsze zasiedlenie (o ile nie jeszcze wcześniej). W konsekwencji, dostawa omawianej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 5

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 5 będzie dostawą towaru podlegającą opodatkowaniu VAT. Nieruchomość nr 5 pozostaje niezabudowana i ma przeznaczenie usługowe. Oznacza to, że jej dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Pytanie nr 6

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 6 będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo z VAT. Nieruchomość nr 6 zabudowana jest budynkiem wzniesionym w 1938 r. W konsekwencji, nabycie tej nieruchomości przez Spółkę w 2006 r. na podstawie umowy sprzedaży może zostać uznane za tzw. pierwsze zasiedlenia tej nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (oczywiście, o ile takie pierwsze zasiedlenie nie nastąpiło jeszcze wcześniej, ale wnioskodawca nie posiada w tym zakresie bliższych informacji). Dodatkowo, nieruchomość ta jest od kilku lat wynajmowana na cele reklamowe. To wszystko oznacza, że obecnie dostawa omawianej nieruchomości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 7

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 7 wymienionej w podpunkcie (2) – działka zabudowana wynajmowana od 4 lat komisowi samochodowemu – będzie dostawą towaru zwolnioną przedmiotowo z VAT, jako że oddanie jej w najem 4 lata temu było tzw. pierwszym zasiedleniem (o ile nie nastąpiło ono jeszcze wcześniej). Z kolei, wydanie działek niezabudowanych wymienionych w podpunktach (1) oraz (3) będzie podlegało opodatkowaniu VAT, z uwagi na postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 8

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 8 będzie dostawą towaru opodatkowaną VAT ze względu na postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 9

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 9 będzie dostawą towaru opodatkowaną VAT z uwagi na postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 10

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Nieruchomości nr 10 będzie dostawą towaru korzystającą ze zwolnienia przedmiotowego z VAT z uwagi na rolny charakter nieruchomości i brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie nr 11

Wydanie przez Spółkę jej wspólnikowi, w związku z likwidacją Spółki lub wystąpieniem wspólnika, Samochodu nr 1 i Samochodu nr 2 będzie dostawą towaru opodatkowaną VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku transakcji przekazania na rzecz wspólnika Nieruchomości nr 1 i 3 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Samochodu nr 1 i 2;
 • nieprawidłowe ¬– w zakresie zwolnienia od podatku transakcji przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 2, 4, 6, 10 oraz działki zabudowanej (2) wchodzącej w skład Nieruchomości nr 7 oraz opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste wspólnika Nieruchomości nr 5, 8, 9 oraz działek niezabudowanych (1) i (3) wchodzących w skład Nieruchomości nr 7.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Według art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 14 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ustęp 2 ww. artykułu stanowi, iż przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. Ponadto, zgodnie ust 4 ww. artykułu przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zdefiniowane zostały w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że nieodpłatne czynności, o których mowa w tych przepisach, tylko wówczas są uznawane za odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którymi wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Podkreślić należy, ze art. 7 ust. 2 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również nieodpłatne przekazanie towarów z tytułu nabycia których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia podatku, ale w towarach tych zawarte są części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia i które spowodowały trwały wzrost wartości towarów do momentu ich bezpłatnego przekazania.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. § 2 ww. artykułu stanowi, że czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013 poz. 1722, z późn. zm.), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ww. ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Na podstawie ust. 11 cyt. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

W myśl ust. 7a tego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W myśl art. 29a ust. 8 ustawy, przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza treści wniosku oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że transakcje przekazania na cele osobiste wspólników Nieruchomości nr 1 i 3 oraz ruchomości oznaczonych jako Samochód 1 i 2 będą stanowiły dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym będą one podlegały opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Jednakże czynności przekazania obiektów posadowionych na Nieruchomościach nr 1 i 3 będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż z okoliczności sprawy wynika, że dostawy te będą dokonywane po upływnie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, a Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektów przekraczających 30% ich wartości początkowej. Zwolnienie od podatku - przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy - będzie miało również zastosowanie do przekazania gruntów, na których posadowione są przedmiotowe budynki.

Natomiast transakcja przekazania na cele osobiste Samochodów 1 i 2 podlegać będzie – stosownie do treści art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkowaniu 23% stawką podatku, gdyż – jak wynika z uzupełnienia wniosku – przy ich nabyciu Spółce przysługiwało prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego.

Ze względu na okoliczność, iż dostawy Nieruchomości nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na rzecz Spółki nie były udokumentowane fakturami VAT, przy nabyciu tych Nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji mając na względzie treść art. 7 ust. 2, nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości nie będzie stanowiło dostawy w rozumieniu ustawy i nie będzie podlegało opodatkowaniu. W związku z powyższym, bezprzedmiotowym stało się rozpatrywanie kwestii związanych ze zwolnieniem od podatku transakcji przekazania przedmiotowych nieruchomości na rzecz wspólnika, a stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że obiekty będące przedmiotem czynności stanowią budynki lub budowle w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Należy zauważyć, że interpretacji udzielono przy założeniu, że nieodpłatne przekazanie Nieruchomości oraz pojazdów samochodowych nastąpi przed rozwiązaniem Spółki, w związku z tym przedmiotem interpretacji nie jest przepis art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.