IBPP4/4513-268/16-3/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w opisanej sytuacji, gdy z dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz „stanu faktycznego” wynika, że nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi dwuosobowym, to po stronie Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z wniosku z 20 lipca 2016 r. (data wpływu 22 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 10 października 2016 r. (data wpływu 21 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów ciężarowych klasyfikowanych do kodu CN 8704 oraz w zakresie opodatkowania samochodu osobowego powstałego po przerobie samochodu ciężarowego zarejestrowanego w tym charakterze na terytorium Polski;
 • nieprawidłowe - w zakresie czynników na jakich podstawie Wnioskodawca dokonuje przyporządkowania samochodu do odpowiedniego kodu CN.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 października 2016 r. (data wpływu 21 października 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 września 2016 r. znak: IBPP4/4513-268/16-1/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży samochodów, Wnioskodawca chciałby sprowadzić z terenu innych państw Unii Europejskiej na teren Polski samochody marki: Mercedes Gl, Mercedes Ml, Mercedes Glk, Bmwx5, Bmw x6, Bmw x3, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Toyota Rav4, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe, Honda Cr-V, Kia Sorento, Kia Sportage, Mitsubishi Asx, Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla Verso, Toyota Verso, Audi A3, Ford S-Max, Ford Galaxy, Subaru Tribeca, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Lexus Rx,Mercedes B, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero, Land Rover, Mercedes E, Porsche Cayyenne, Jepp Wrangler, Audi A6, Bmw Serie 5, które na terenie tych krajów po dokonaniu w nich przeróbek klasyfikowane są według kodu CN 8704. Pojazdy te zostały wyprodukowane jako auta osobowe pięciodrzwiowe. Uprawniona stacja diagnostyczna na terenie państwa zakupu przed ich wprowadzeniem na polski obszar celny dokona przebudowy pojazdów zmieniającej ich przeznaczenie na pojazdy ciężarowe, dwuosobowe typu VAN N1 z jednym rzędem siedzeń, pięciodrzwiowe i nieposiadające stałych punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń oraz bez wyposażenia bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu. Wnioskodawca zastanawia się czy w takiej sytuacji zobowiązany będzie po ich wprowadzeniu na polski obszar celny do dokonania zapłaty podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym przedmiotowego pojazdu, klasyfikując go do pozycji CN 8704 na podstawie powyższych cech jak również dokumentów potwierdzających bezsprzecznie ciężarowy charakter pojazdu wystawionych przez właściwe władze (np. dowód rejestracyjny, zmienione świadectwo homologacji, badanie techniczne w zagranicznej stacji diagnostycznej - wszystko po dokonaniu przeróbek).

Ciężarowy charakter pojazdów Wnioskodawca potwierdza dokumentami:

 1. zagraniczną kartą pojazdu;
 2. zagranicznym dowodem rejestracyjnym;

z których będzie wynikało, iż sprowadzane przeze niego pojazdy w dacie wprowadzenia na polski obszar celny będą samochodami ciężarowymi klasy N1 zgodnie z dyrektywą 2007/46/EG załącznik II C nr 3 i posiadają 2 miejsca, trwałą przegrodę za siedzeniem kierowcy, brak foteli oraz pasów bezpieczeństwa z tyłu (w przestrzeni towarowej), a także unieruchomione na stałe szyby boczne z usuniętym mechanizmem ich opuszczania, co wskazywać będzie na dokonanie w ww. pojazdach zmian konstrukcyjnych w przestrzeni za fotelem kierowcy.

Odpowiednie urzędy z państw pochodzenia pojazdów będą klasyfikowały wymienione pojazdy jako samochody ciężarowe, dwuosobowe, z zamkniętą skrzynią. Ładowność pojazdów będzie znacznie przekraczała 500 kg, co będzie wskazywało, że część dopuszczalnej ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera będzie dużo niższa od części przypadającej na towary (wynoszącej ponad 340 kg). Właściwe organy kraju ich pochodzenia jednoznacznie klasyfikują pojazdy jako ciężarowe, co Wnioskodawca już weryfikował przed złożeniem niniejszego wniosku. Decydującym kryterium klasyfikacji pojazdów jest ich przeznaczenie, a w przedmiotowej sytuacji głównym przeznaczeniem ww. pojazdów jest transport towarów. Są to pojazdy przeznaczony do transportu towarów, co zalicza je do kodu CN 8704. W konsekwencji Wnioskodawcy wydaje się, że powinienem być przy sprowadzeniu takich pojazdów zwolniony z zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży samochodów, sprowadza z terenu innych państw Unii Europejskiej na teren Polski następujące samochody marki: Mercedes Gl, Mercedes Ml, Mercedes Glk, Bmwx5, Bmw x6, Bmw x3, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Toyota Rav4, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe, Honda Cr-V, Kia Sorento, Kia Sportage, Mitsubishi Asx, Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla Verso, Toyota Verso, Audi A3, Ford S-Max, Ford Galaxy, Subaru Tribeca, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Lexus Rx,Mercedes B, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero, Land Rover, Mercedes E, Porsche Cayyenne, Jepp Wrangler, Audi A6, Bmw Serie 5, które na terenie tych krajów po dokonaniu w nich „przeróbek” klasyfikowane są według kodu PCN 8704 jako pojazdy ciężarowe. Pojazdy te zostały wyprodukowane w danym kraju zakupu jako auta osobowe pięciodrzwiowe.

Uprawniona stacja diagnostyczna na terenie państwa zakupu przed ich wprowadzeniem do Polski dokonała przebudowy pojazdów zmieniającej ich przeznaczenie na pojazdy ciężarowe dwuosobowe typu VAN N1 z jednym rzędem siedzeń, pięciodrzwiowe i nie posiadające stałych punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń oraz bez wyposażenia bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu.

Ciężarowy charakter pojazdów potwierdzony jest nw. dokumentami wystawionymi przez właściwe organy państwa zakupu:

 1. zagraniczną kartą pojazdu;
 2. zagranicznym dowodem rejestracyjnym,

z których wynika, iż sprowadzane pojazdy w dacie wprowadzenia do Polski będą samochodami ciężarowymi klasy N1 zgodnie z dyrektywą 2007/46/EG załącznik 11 C nr 3 i posiadają 2 miejsca, trwałą przegrodę za siedzeniem kierowcy, brak foteli oraz pasów bezpieczeństwa z tyłu (w przestrzeni towarowej), a także unieruchomione na stałe szyby boczne z usuniętym mechanizmem ich opuszczania, co wskazywać będzie na dokonanie w ww. pojazdach zmian konstrukcyjnych w przestrzeni za fotelem kierowcy i klasyfikowanie ich do kodu PCN 8704.

Odpowiednie i uprawnione do tego celu urzędy z państw pochodzenia (zakupu) pojazdów klasyfikują wymienione pojazdy jako samochody ciężarowe PCN 8704, dwuosobowe, z zamkniętą skrzynią. Ładowność pojazdów znacznie przekracza 500 kg, co wskazuje, że część dopuszczalnej ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera będzie dużo niższa od części przypadającej na towary (wynoszącej ponad 340 kg). Decydującym kryterium klasyfikacji pojazdów jest ich przeznaczenie, a w przedmiotowej sytuacji głównym przeznaczeniem ww. pojazdów jest transport towarów. Są to zatem pojazdy przeznaczone do transportu towarów, co zalicza je do kodu PCN 8704.

Na pytanie Organu o jednoznaczne wskazanie do jakiego kodu CN będą zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zasad klasyfikacji określonymi w Nomenklaturze Scalonej przyporządkowane nabywane wewnątrzwspólnotowo samochody Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że kupowane przez niego samochody wg jego oceny klasyfikować należy do pozycji 8704, jako samochody ciężarowe.

Na marginesie Wnioskodawca informuje, że podobny do sytuacji stan faktyczny został opisany w Wyroku WSA w Bydgoszczy nr I S.A./Bd 720/15 z dnia 22.09.2015 roku.

Również podobna sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-857/09/DG z dnia 01.02.2010 roku wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP3/443-112/10-4/TK z dnia 21.12.2010 roku oraz nr ILPP3/443- 112/10-3/TK z dnia 21.12.2010 roku, wydanych w trybie art. 14b par. 1 i par. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 ze zmianami).

Organy te stwierdzają, iż w związku z dokonaniem przerobienia pojazdu ciężarowego, zarejestrowanego w tym charakterze na terenie Polski, na pojazd osobowy, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego (https://interpretacje-podatkowe.org/samochod- osobowy/).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanej sytuacji, gdy z dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz „stanu faktycznego” wynika, że nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi dwuosobowym, to po stronie Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym?
 2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdów, nie będących samochodami osobowymi w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tych pojazdach przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, to po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, gdy z zagranicznych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu oraz zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz stanu faktycznego będzie wynikało, że w chwili nabycia kupowany pojazd jest samochodem ciężarowym, dwuosobowym, pięciodrzwiowym, to po stronie Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto, w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdów nie będących samochodami osobowymi, w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tych pojazdach przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Wnioskodawca stanowisko opiera na tym, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.)

Zgodnie z art. 100 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należytej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, ze podatek został zapłacony - art. 100 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Wynika stąd, że samochody klasyfikowane do kodu CN 8704, co do zasady, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo następujące pojazdy: Mercedes Gl, Mercedes Ml, Mercedes Glk, Bmwx5, Bmw x6, Bmw x3, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Toyota Rav4, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe, Honda Cr-V, Kia Sorento, Kia Sportage, Mitsubishi Asx, Mitsubishi Outlander, Toyota Corolla Verso, Toyota Verso, Audi A3, Ford S-Max, Ford Galaxy, Subaru Tribeca, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Lexus Rx,Mercedes B, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero, Land Rover, Mercedes E, Porsche Cayyenne, Jepp Wrangler, Audi A6, Bmw Serie 5. Samochody te były wyprodukowane jako pojazdy osobowe, które po przebudowie zostały dopuszczone do ruchu w innym państwie członkowskim, jako samochody ciężarowe, co powinno skutkować ich klasyfikowaniem jako samochody ciężarowe stosownie do kodu CN 8704,

Stanowisko potwierdza również treść Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz, Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zgodnie z którym jestem samodzielnie uprawniony do klasyfikowania prowadzonej działalności, swoich produktów (wyroby i usługi), towarów, środków trwałych i obiektów budowlanych według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Samodzielne stosowanie tych klasyfikacji pociągać może dla Wnioskodawcy ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych i stąd potrzeba wystąpienia w niniejszym wnioskiem.

Oczywistym jest, że klasyfikowaniu danego pojazdu do określonej kategorii samochodów bez znaczenia jest to, w jaki sposób w praktyce pojazd będzie wykorzystywany. Kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie zasadniczego, właściwego, podstawowego przeznaczenia pojazdu a w tym zakresie, elementem mającym determinujący wpływ na ustalenie jego przeznaczenia są posiadane przez niego cechy świadczące o pełnieniu funkcji użytkowej, np. polegającej w głównej mierze na przewozie osób (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1337/10). Oczywistym jest, że klasyfikację pojazdów dla celów ustalenia, czy dany samochód podlega opodatkowaniu akcyzą nie dokonuje się na podstawie przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym albowiem odnoszą się one jedynie dla potrzeb rejestracji pojazdu i nie mają zastosowania do powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Ustawa o podatku akcyzowym jednoznacznie wskazuje, że do celów podatku akcyzowego należy stosować przepisy i definicje zawarte w tej ustawie. A zatem w kontekście ustawy podatkowej należy dokonywać oceny rodzaju nabytego pojazdu i skutków tego nabycia dla powstania obowiązku w podatku akcyzowym (por. WSA w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 685/11). Z dokumentów zagranicznych oraz stanu faktycznego w sposób nie zbity wynika, że po wyprodukowaniu ww. pojazdów uległa zmiana ich funkcja z osobowej na ciężarową i to nie dla celów rejestracji a dla celów faktycznie wykonywanej przy ich użyciu działalności gospodarczej. Stały się on pojazdami posiadającymi 2 miejsca, trwałą przegrodę za siedzeniem kierowcy, brak foteli oraz pasów bezpieczeństwa z tyłu (w przestrzeni towarowej), a także unieruchomione na stałe szyby boczne z usuniętym mechanizmem ich opuszczania. Wskazuje to na faktyczne zmiany konstrukcyjne w przestrzeni za fotelem kierowcy co z kolei skutkuje zmianą ich funkcji na ciężarową. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym nie będzie wiązał się obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe - w zakresie braku opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów ciężarowych klasyfikowanych do kodu CN 8704 oraz w zakresie opodatkowania samochodu osobowego powstałego po przerobie samochodu ciężarowego zarejestrowanego w tym charakterze na terytorium Polski;
 • nieprawidłowe - w zakresie czynników na jakich podstawie Wnioskodawca dokonuje przyporządkowania samochodu do odpowiedniego kodu CN.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 2 w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

 1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu na terytorium kraju;
 2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
 3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. (art. 101 ust. 3 ustawy)

Stosownie do treści art. 101 ust. 4 ustawy, jeżeli sprzedaż samochodu osobowego powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania, a w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, z dniem wykonania tych czynności. Sprzedawca jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej sprzedaży.

Natomiast za sprzedaż samochodu osobowego w rozumieniu ww. ustawy, stosownie do art. 100 ust. 5, uznaje się jego:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.

Stosownie do art. 102 ust. 1 podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Stosownie do art. 102 ust. 2, w przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonał inny podmiot niż podmiot, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która nabyła prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel. Równocześnie zauważyć należy, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju w stosunku do których wystąpiły czynności określone w art. 100 ust. 1-2c ww. ustawy o podatku akcyzowym.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że decydujące znaczenie w sprawie ma ustalenie czy przedmiotem czynności polegającej na przemieszczeniu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju lub czynności, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy jest samochód osobowy w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy tj. pojazd objęty pozycją CN 8703 przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, czy też inny pojazd niespełniający ww. definicji samochodu osobowego. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przedmiotem sprzedaży będą pojazdy zaliczone przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704. W tym miejscu należy zatem zauważyć, że samochody ciężarowe klasyfikowane do kodu 8704, co do zasady, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Samochody ciężarowe bowiem nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy jako wyrób podlegający opodatkowaniu.

W związku z powyższym pojazdy zaklasyfikowany do CN 8704 nie będące samochodami osobowymi w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy nie będą podlegać podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy. Ponadto w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdów, nie będących samochodami osobowymi w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tych pojazdach przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to czynność ta również nie mieści się w przedmiocie opodatkowania określonym w art. 100 ustawy. W tym przypadku nie powstanie zatem obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy.

Tym niemniej należy zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Zatem to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje pojazd mechaniczny do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobu (samochodu) do danego kodu CN. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca winien w celu prawidłowego opodatkowania nabywanych samochodów w pierwszej kolejności ustalić ich prawidłowy kod CN na podstawie zasad klasyfikacyjnych zawartych w Nomenklaturze Scalonej.

W tym miejscu należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym funkcjonuje instytucja Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), której celem jest umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Tym samym Wnioskodawca może zwrócić się do uprawnionego organu (Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu) o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA).

Jak stanowi bowiem art. 7d ustawy WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Powyższe pozwala na określenie prawidłowego kodu CN nabywanych samochodów i ich prawidłowego opodatkowania. Tym samym w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w celu wyeliminowania ewentualnych sporów z organami podatkowymi, jeszcze przed dokonaniem nabycia opisanych samochodów powinien ustalić jaki jest prawidłowy kod CN nabywanych samochodów uwzględniając fakt, że może on być sklasyfikowany zarówno u kontrahenta zagranicznego jak i u Wnioskodawcy tylko do jednego kodu CN.

W tym miejscu Organ pragnie wyraźnie zaznaczyć, że przedmiotem interpretacji indywidualnych może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego, zaś przepisy związane z klasyfikacją danego wyrobu do określonego kodu CN Nomenklatury Scalonej, czyli przepisy dotyczące klasyfikacji towarowej wyrobów, nie są przepisami prawa podatkowego, o których mowa w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a tym samym nie podlegają zakresowi interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest badanie i ustalanie czy podane przez Wnioskodawcę we wniosku informacje są zgodne z prawdą. Konieczna jest bowiem analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i dokonanie stosownych ustaleń na podstawie zebranych materiałów, a to stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Organ wydający interpretację nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku późniejszego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ interpretacyjny nie prowadzi postępowania dowodowego, a jedynie ogranicza się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które jest ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez Wnioskodawcę.

Dlatego odpowiadając wprost na pytanie pierwsze należy stwierdzić, że posiadanie przez Wnioskodawcę zagranicznych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu oraz zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz stanu faktycznego z których będzie wynikało, że w chwili nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazd jest samochodem ciężarowym sklasyfikowanym do kodu CN 8704, dwuosobowym, pięciodrzwiowym nie jest podstawą do uznania w postępowaniu interpretacyjnym prowadzonym w trybie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym. Dokumenty te mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Oczywiście brak jest przeciwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku akcyzowego dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, że powyższe dokumenty nie są podstawą do uznania, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym. Jak już wyżej wskazano, za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Przyporządkowanie do odpowiedniego kodu CN powinno być dokonane na podstawie zasad klasyfikacyjnych określonych w Nomenklaturze Scalonej. Prawidłowa klasyfikacja wyrobu do kodu CN ma zatem kluczowe znaczenie celem właściwego opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów, które Wnioskodawca zamierza nabywać. Zatem mimo, że Wnioskodawca zasadnie uważa, że pojazdy zaklasyfikowane do kodu CN 8704 nie będą podlegać podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy to nie można podzielić stanowiska Wnioskodawca, że posiadanie ww. zagranicznych dokumentów jest podstawą do uznania, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów ciężarowych klasyfikowanych do kodu CN 8704 oraz w zakresie opodatkowania samochodu osobowego powstałego po przerobie samochodu ciężarowego zarejestrowanego w tym charakterze na terytorium Polski;
 • nieprawidłowe - w zakresie czynników na jakich podstawie Wnioskodawca dokonuje przyporządkowania samochodu do odpowiedniego kodu CN.

Dodatkowo, tut. Organ zauważa, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, § 2 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy. Z powyższych przepisów wynika, że Organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w którym jednoznacznie wskazano, że nabywane samochody klasyfikowane są do kodu CN 8704 jako samochody ciężarowe. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo należy dodać, że w zakresie powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zarejestrowania pojazdu po stronie kolejnego właściciela zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.