Samochód rozmontowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód rozmontowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy dokonanie zmian w samochodzie polegających na wymontowaniu "kratki" i przekształceniu samochodów zakupionych jako ciężarowe (z przysługującym pełnym odliczeniem podatku VAT od zakupu) w samochody osobeowe, będzie skutkowało koniecznością zwrotu uprzednio odliczonego podatku VAT ?

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a - art. 14d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 16.03.2006 r. (uzupełniony w dniach 03.04.2006 r. i 11.05.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku zwrotu przez Podatnika kwoty podatku naliczonego, odliczonej z tytułu nabycia samochodów uznanych za ciężarowe, w związku z przekształceniem go w samochody osobowe, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku. W dniu 16.03.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek, który został uzupełniony w dniach: 03.04.2006 r. i 11.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)