Samochód | Interpretacje podatkowe

Samochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% od wydatków związanych z dwoma samochodami osobowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych.
Fragment:
Na pytanie „Jakie wydatki dla obu samochodów objęte są zakresem pytania dotyczącego podatku od towarów i usług „ Czy od wydatków dla obu samochodów będę mógł odliczać 50% VAT? ” Informacji w tym zakresie należy udzielić odrębnie dla każdego pojazdu.”, Wnioskodawca wskazał, że „ Dla obu samochodów Wnioskodawca zamierza odliczać 50% podatku VAT od wydatków takich jak badanie techniczne pojazdu, koszty napraw/serwisu, części zamienne i eksploatacyjne, paliwo. ” Na pytanie „ Na kogo będą wystawiane faktury dokumentujące wydatki związane z samochodami objętymi zakresem pytania? ”, Wnioskodawca udzielił odpowiedzi: „ na moją firmę ”. W związku z pytaniem „ Należy wskazać rodzaj, typ pojazdu samochodowego, który Wnioskodawca zamierza nabyć, zgodnie z dokumentami o ruchu drogowym. ”, Wnioskodawca wskazał, iż „ Rodzaj pojazdu - samochód osobowy. Typ - wybór konkretnego typu/marki/modelu zależy od aktualnych ofert na rynku samochodów. Wnioskodawca rozważa zakup samochodu z podwyższonym prześwitem - przestrzenią między nawierzchnią a podwoziem pojazdu (np. Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, VW T-Roc, VW Tiguan, Seat Arona, Seat Ateca, Honda CR-V, Toyota Rav4, Skoda Karoq lub podobne modele) lub samochodu z napędem na 4 koła. Taki samochód (...)
2017
13
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia samochodów oraz pokoju/lokalu
Fragment:
(...) samochodu do użytkowania. Ponadto nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że fakt użytkowania stanowiącego własność wspólnika i jego ojca samochodu na potrzeby prowadzonej wraz z teściową spółki cywilnej nie wygeneruje po stronie jego wspólniczki przychodu podatkowego z nieodpłatnych świadczeń w przypadku, kiedy ona nigdy nie otrzymuje samochodu do użytkowania. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki cywilnej osiąga realną korzyść w postaci wartości świadczeń będących efektem użytkowania samochodów oraz pokoju/lokalu, dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego. Okoliczność, że samochody są używane wyłącznie przez zięcia, nie oznacza, że Wnioskodawczyni nie osiągnie realnej korzyści w postaci nieodpłatnych świadczeń skoro jako wspólnik korzysta z efektów użytkowania samochodów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie braku powstania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów w celach związanych z działalnością gospodarczą należało uznać za nieprawidłowe.
2017
11
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności przeniesienia prawa własności samochodu na rzecz ubezpieczyciela oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku w związku z zakupem części składowych do tego pojazdu.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności samochodu na rzecz ubezpieczyciela oraz braku obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku w związku z zakupem części składowych do tego pojazdu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 26 września 2015 r. nabył Pan do celów prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy marki Ford Mondeo. Transakcja zakupu została udokumentowana fakturą VAT marża, zatem nie miał Pan prawa do odliczenia podatku naliczonego w momencie zakupu ww. samochodu. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był amortyzowany. Od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodu, paliwa oraz części, w tym części składowych (m.in. opon, czujnika ciśnienia opon, akumulatorów, montażu haka) odliczył Pan 50% podatku naliczonego. W dniu 27 lipca 2017 r. samochód został skradziony. Samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym Autocasco dealer, a kradzież została zgłoszona policji. W dniu 14 września 2017 r. na rachunek bankowy zostało wypłacone odszkodowanie za kradzież ww. samochodu. Stosownie do treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przyjętych uchwałą Zarządu TUiR XX S.A. warunkiem wypłaty odszkodowania było m.in. przeniesienie na rzecz XX S.A. prawa własności do pojazdu.
2017
8
gru

Istota:
Wnioskodawczyni będzie miała prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania procedury opodatkowania marży. Spełnione będą bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i Zainteresowana nabyła go od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy tj. podatnika, u którego dostawa tego samochodu była opodatkowana zgodnie z ust. 4 ustawy o VAT, przy czym Wnioskodawczyni nabyła go z zamiarem dalszej odsprzedaży.
Fragment:
Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że nabyła samochód na podstawie faktury VAT-marża w celu dalszej odsprzedaży i nie odliczyła podatku VAT od tej transakcji. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do sprzedaży powyższego samochodu na podstawie faktury VAT-marża. Mając na uwadze przywołane przepisy prawa należy uznać, że Wnioskodawczyni będzie miała prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu do zastosowania procedury opodatkowania marży. Spełnione będą bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i Zainteresowana nabyła go od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy tj. podatnika, u którego dostawa tego samochodu była opodatkowana zgodnie z ust. 4 ustawy o VAT, przy czym Wnioskodawczyni nabyła go z zamiarem dalszej odsprzedaży. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowego samochodu. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego.
2017
7
gru

Istota:
Najem samochodów od kontrahenta z Niemiec jako import usług oraz prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego w związku z tym najmem, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Fragment:
W takim kontekście Spółka pragnie zauważyć, iż w przedstawionym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której Spółka dokona podnajmu samochodów osobowych wynajętych od podmiotu niemieckiego. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odda zatem przedmiotowe samochody w najem Podnajemcom. Spółka nie będzie mieć możliwości użytkowania samochodów do celów innych niż prowadzona działalność z tego względu, iż nie będzie fizycznie dysponować tymi samochodami. Użytkować dany samochód, na podstawie umowy najmu, będzie dany Podnajemca i to po jego stronie zaistnieje ewentualna możliwość wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych. W przedmiotowym przypadku zatem, samochody będą przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu. Dodatkowo, oddanie w najem przedmiotowych pojazdów będzie odbywać się w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Odpłatne oddanie w najem samochodów przez Spółkę należy w kontekście regulacji zawartej w ust. 5 art. 86a ustawy VAT postrzegać jako czynność, która jest przedmiotem działalności Spółki. Na podstawie umów najmu następuje bowiem faktyczne oddanie pojazdu samochodowego w odpłatne użytkowanie (najem). Bez znaczenia pozostaje przy tym, że najem samochodów osobowych nie jest wpisany przez Spółkę w KRS jako jej przedmiot działalności.
2017
7
gru

Istota:
 • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem samochodów na wynajem,
 • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi dotyczącymi przedmiotowych samochodów
 • Fragment:
  (...) Samochody te są oddawane do wynajmu z pełnym bakiem paliwa i odbiór od najemcy tez będzie następował z pełnym zbiornikiem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; Nie istnieje nadzór GPS nad tymi samochodami. Samochody będą wynajmowane na okres nieokreślony w zależności od potrzeb najemców. Pomiędzy poszczególnymi umowami najmu kluczyki od samochodów znajdują się u właściciela w siedzibie firmy. Pomiędzy umowami najmu samochody są garażowane na wyznaczonym parkingu zawartym w regulaminie wewnętrznym firmy. Załatwiając sprawy związane z diagnostyką, naprawami, konserwacją, przeglądami, myjnią, tankowaniem korzysta tylko i wyłącznie właściciel czyli Wnioskodawczyni. Po zakończonej umowie najmu klient zwraca samochód Wnioskodawczyni z pełnym zbiornikiem paliwa na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od faktur dotyczących zakupu tych samochodów (na wynajem) Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć 100 % podatku VAT naliczonego? Czy od faktur kosztowych dotyczących eksploatacji tych samochodów: Czyli napraw samochodowych Zakupu części samochodowych Kosztów za myjnię Kosztów za badania techniczne ze Stacji Kontroli Pojazdów.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  W zakresie możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu.
  Fragment:
  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 12 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka SA nabyła w dniu 18 lutego 2009 r. używany samochód osobowy na podstawie faktury VAT ze stawką VAT „ zwolniony ” zgodnie za par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać powyższy samochód i udokumentować tę operację fakturą „ VAT marża ” zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może zastosować procedurę VAT marża do sprzedaży samochodu zakupionego jako używany bez odliczenia VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż używanego samochodu, który został zakupiony bez odliczenia VAT może być dokonana zgodnie z procedurą VAT marża. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Prawo zastosowania procedury VAT marża do sprzedaży samochodu używanego.
  Fragment:
  Spółka w dniu 29 grudnia 2016 r. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług nabyła używany samochód osobowy na podstawie faktury VAT marża nr X/XX/XXX (bez możliwości odliczenia podatku VAT) w związku z zastosowaniem przez sprzedawcę szczególnej procedury opodatkowania marży przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą. Faktura wystawiona jest w taki sposób, że w treści faktury nie jest wyszczególniony podatek VAT, jest jedynie podana kwota podlegająca zapłacie. Do tej pory Spółka nie nabywała samochodów przy zastosowaniu tej szczególnej procedury. Spółka dokonała zakupu samochodu z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży. W związku z tym, że Spółka zaplanowała sprzedaż samochodu po upływie jednego roku od dnia jego nabycia, to wprowadziła zakupiony samochód do ewidencji środków trwałych i dokonywała odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Samochód od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych był wykorzystywany w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Obecnie Spółka zamierza odsprzedać samochód. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka chcąc odsprzedać samochód może (...)
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) wynikającego z umowy leasingowej samochodu osobowego
  Fragment:
  Wykorzystanie takie (o ile miałoby miejsce) byłoby wykonywaniem przez Spółkę czynności najmu tego samochodu. W momencie kiedy pojazd jest nie wynajęty to dokumenty i klucze do samochodu przechowywane są w sejfie, do którego dostęp ma tylko pracodawca to też pracownik nie może używać pojazdu bez wiedzy pracodawcy. Działalność Spółki prowadzona jest w siedzibie, która nie jest miejscem zamieszkania udziałowców. Wnioskodawca nie będzie wprowadzał dodatkowych procedur dotyczących użytkowania samochodu. Z samochodu będą korzystali (w celu prowadzenia spraw Spółki) tylko udziałowcy stanowiący Zarząd Spółki. W chwili obecnej nikt z pracowników lub członków zarządu nie korzysta z samochodu gdyż jest on wykorzystywany wyłącznie na cele wynajmu. Samochód będzie garażowany pod adresem siedziby Spółki lub w wynajętym miejscu. Nie istnieje nadzór GPS lub inny nad samochodem. Nie będzie prowadzona ewidencja o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy VAT. Została złożona informacja o wyłącznym wykorzystywaniu samochodu do celów działalności gospodarczej - czyli druku VAT-26. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy wykorzystując samochód osobowy, będący w posiadaniu Spółki na podstawie umowy leasingu, na cele związane z wynajmem tego samochodu i do celów związanych z pozostałą działalnością Spółki lub wyłącznie do pozostałej działalności Spółki, Spółka będzie mogła uznać, że podatek naliczony obniżający podatek należny stanowi 100% podatku wykazanego w fakturze dokumentującej czynsze (raty) wynikające z zawartej umowy leasingowej tego samochodu osobowego.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami zastępczymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do pojazdów zastępczych.
  Fragment:
  Sąd wskazał w nim, że: „ (...) analizując treść art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przeznaczenia samochodu zastępczego przekazanego przez stronę skarżącą na mocy umowy najmu do używania innej osobie nie zniweczy okoliczność, że samochód ten będzie podstawiony w określone miejsce przez pracownika spółki. W istocie konieczne do skutecznego wykonania umowy najmu przemieszczenie samochodu będzie miało nierozerwalny związek z działalnością gospodarczą spółki obejmującą oddawanie samochodów w najem. Trudno bowiem przyjąć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oddaniu samochodów w odpłatne używanie, bez możliwości doprowadzenia samochodu do miejsca wskazanego przez najemcę, tym bardziej jeżeli zobowiązuje do tego zawarta umowa. Z tych przyczyn nie do zaakceptowania jest teza, że, samochód zastępczy objęty umową najmu będzie wykorzystywany w innej niż najem działalności gospodarczej spółki, w sytuacji przemieszczenia samochodu na potrzeby zawartej umowy w miejsce wskazane przez najemcę ”. W konsekwencji mając na uwadze okoliczności sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę oraz wykładnię przepisów prawa dokonaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1122/14 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1522/15, należy stwierdzić, że Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami zastępczymi będącymi przedmiotem wniosku.
  2017
  6
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Samochód
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.