Salon gier | Interpretacje podatkowe

Salon gier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to salon gier. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zmiana lokalizacji salonu gier w trakcie okresu rozliczeniowego powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 42 a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier są obowiązane do składania deklaracji podatkowych, obliczania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier reguluje przepis art. 42b ww. ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Ponieważ ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie reguluje kwestii właściwości miejscowej organów podatkowych w sytuacji zmiany np. lokalizacji ośrodka gier w trakcie okresu rozliczeniowego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 przepisy ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się do podatków (...), do których ustalenia lub określenia uprawnione są organy (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy obroty osiągane z gier na urządzeniach zręczniościowych bedą podlegały ewidencji na ksaie rejsetrującej.?Czy i od kiedy rozpocząć ewidencję obrotów opodatkowanych na kasie rejestrującej?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast na postawie ust.7 pkt.3 tejże ustawy Minister Finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego ze względu na rodzaj (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Salon gier
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.