Saldo debetowe | Interpretacje podatkowe

Saldo debetowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to saldo debetowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odsetki wypłacane w ramach struktury Cash poolingu przez jej uczestników (m.in. przez Klienta posiadającego saldo debetowe) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (tj. przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „ustawa pdop”)?
Fragment:
(...) Banku. Klient i Posiadacz Rachunku Centralnego (Klient poboczny) zobowiązują się zapewnić, aby na Rachunku Centralnym były przestrzegane limity uzgodnione z Bankiem. Bank jest upoważniony do dokonywania przelewów nawet wtedy, gdyby w rezultacie nastąpiło przekroczenie linii kredytowej udzielonej na Rachunku Centralnym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odsetki wypłacane w ramach struktury Cash poolingu przez jej uczestników (m.in. przez Klienta posiadającego saldo debetowe) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (tj. przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: „ustawa pdop”)... Zdaniem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy umorzone w 2007 r. odsetki powstałe od nie spłaconego salda debetowego na rachunku bankowym oszczędnościowo – rozliczeniowym w wysokości 8 025,55 zł należy opodatkować podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) umorzone zobowiązanie i należy je traktować jako inne nieodpłatne świadczenie w rozumieniu powołanego wyżej art. 11 ust. 1 ustawy, co skutkuje uzyskaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, jako świadczenie o charakterze niepieniężnym. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, w dniu 29 maja 2000 r. Wnioskodawca zawarł z X umowę na prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego „S”. Na koncie powstało saldo debetowe w wysokości 3,937,91 zł od których Bank naliczył odsetki. W czerwcu 2007 r. Centrum Restrukturyzacji i Windykacji X zaproponowało Wnioskodawcy umorzenie odsetek od zadłużenia pod warunkiem jednorazowej spłaty długu. Wnioskodawca wywiązał się z umowy, a odsetki zostały umorzone. Biorąc zatem powyższe pod uwagę umorzone odsetki od niespłaconego salda debetowego stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.