Rzeczy osobiste | Interpretacje podatkowe

Rzeczy osobiste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzeczy osobiste. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego uzytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w zwiazku z wykonywaną pracą) objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego stosownie do art.25 ust.2 ustawy z dnia 23.stycznia 2004r. o podatku akcyzowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 03-06-2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr ...z dnia 28-11-2002r. Przywóz pojazdu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego użytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w związku z wykonywaną pracą) objetego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do §1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) od podatku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się pod warunkiem że:- w stosunku do tych rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła,- przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy te nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie. Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość i lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu. Stanowisko, że w .przypadku dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego na terytorium kraju, którego przywóz z Francji nastąpił przed rozszerzeniem Wspólnoty i który (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 14.03.2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr E05/050300/00/000024 z dnia 12.03.1999r. Przywóz pojazdu nastąpił z terenu (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.