1421AV/443/2143/KK/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadcząc usługi rzeczoznawstwa podatnik może skorzystać z prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług?

1421AV/443/2143/KK/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. rzeczoznawstwo
  2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

Pojęcie "rzeczoznawstwa" jest pojęciem szerszym od doradztwa i zawiera m. in. takie rodzaje działalności jak: badanie rynku, ekspertyzy, wyceny nieruchomości, doradztwo.Od 1 maja 2004 r. brzmienie przepisu nie zezwalającego podatnikom, wykonującym usługi rzeczoznawstwa na korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania uległo zmianie. Zgodnie z obowiązującym obecnie przepisem - art. 113 ust. 13 pkt 2 w/w ustawy "Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie". W poprzednim brzmieniu przepisu obowiązującego do dnia 30.04.2004 r. było: "zwolnień nie stosuje się do ... usług rzeczoznawstwa, w tym usług doradztwa..." .

Jednak zgodnie z § 28 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r., a wcześniej na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 maja 2005 r., wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług usługa rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego znajduje się na liście towarów i usług, stanowiących załącznik do cyt. rozporządzenia, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego świadczy Pani usługi rzeczoznawstwa, polegające na dokonywaniu wyceny nieruchomości. W myśl w/w przepisów usługi te są obligatoryjnie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.Tak więc pomimo nie przekroczenia przez Panią w ubiegłym roku podatkowym kwoty wolnej od podatku, nie może Pani korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.