Rzeczowy majątek ruchomy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzeczowy majątek ruchomy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2010 r. usługi na ruchomym majątku rzeczowym wykonywane na terytorium Polski na rzecz Spółki z siedzibą w Szwajcarii, zarejestrowanej w Polsce jako VAT czynny, będą nadal podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2009 r. (data wpływu 23 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług na (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium Polski.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 3 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2009 r. (data wpływu 16 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług wykonywanych poza terytorium Polski - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy polski zleceniodawca jest zobowiązany podać Wnioskodawcy numer z kodem PL, ze względu na to, że Wnioskodawca wykonuje dla niego usługi na terenie państw będących członkiem Unii Europejskiej, bądź państw trzecich?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008r. (data wpływu 20 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku posługiwania się przez polski podmiot numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL w odniesieniu do swojego podwykonawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2008r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czynności polegające na remoncie organów nie będą objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Usługi związane z remontem organów, świadczone przez firmę niemiecką na rzecz wnioskodawcy będą opodatkowane podatkiem od wartości dodanej na terenie Niemiec.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kurii, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z remontem zabytkowych organów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z remontem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, w jaki sposób powinna być opodatkowana usługa serwisowa świadczona na rzecz kontrahentów zagranicznych.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 12.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.01.2006r.) uzupełnionym 28.03.2006r. i 11.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest głównie świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych na aparaturę i sprzęt medyczny. Wszystkie świadczone przez Spółkę usługi serwisowe dokonywane są na terytorium państw członkowskich na podstawie zleceń od kontrahentów zagranicznych. Mogą być to (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów z krajów członkowskich oraz sposobu ich dokumentowania.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2005r. (uzupełnionym w dniu 06.12.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy usługi regeneracji zaworów, które stanowią część sprężarek przemysłowych. W zakres usługi wchodzą: 1.demontaż zaworów; 2.kontrola defektoskopowa przepustnic i gniazd; 3.pomiary geometryczno - liniowe; 4.mycie zaworów w myjce parowo - chemicznej; 5.piaskowanie; 6.legalizacja powierzchni uszczelniających gniazd i przepustnic; 7.wymiana części szybko zużywających się; w przypadku wystąpienia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługa wykonywana przez Stronę na rzecz kontrahenta na materiałach powierzonych, będących w całości (w pierwszym wariancie) lub w części (w drugim wariancie) własnością zleceniodawcy, stanowią usługę na majątku ruchomym ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona rozpoczęła współpracę z kontrahentem z Unii Europejskiej, polegającą na montażu obiektywów. Współpraca przebiega na dwa różne sposoby: Niemiecki kontrahent przesyła polskiej Spółce wszystkie komponenty, zaś polski podmiot dokonuje jedynie montażu nowego urządzenia z powierzonych części Niemiecki kontrahent przesyła jedynie elementy mechanizmu obiektywu, do których Polska Spółka montuje (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi możliwości ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia w wysokości od kwoty sumy bezpośrednio zapłaconych w całości faktur podatnikom będących ich wystawcami.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 21.06.2005 r.(data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę jest świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej. Charakter prowadzonej działalności powoduje, iż Spółka generuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ Spółce przysługuje prawo do zwrotu różnicy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, gdzie będą opodatkowane świadczone przez nią usługi uszlachetniania wykonywane na terytorium Polski na rzecz klienta z Niemiec.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że producent niemiecki zamierza eksportować do państwa trzeciego samochody osobowe podlegające przetworzeniu. Spółka otrzymała ofertę świadczenia na zlecenie producenta niemieckiego usługi uszlachetniania tych samochodów osobowych i w ten sposób współdziałania w procesie produkcji. Po zdemontowaniu części samochodowe będą w całości wywożone z Polski na terytorium państwa trzeciego. Zdaniem Spółki opisane (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 26.09.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w zakresie podatku od towarów i usług uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł umowę z podmiotem amerykańskim na wykonanie usług polegających na mechanicznej i elektrycznej instalacji urządzeń medycznych. Powyższe usługi Podatnik wykonuje na terytorium Czech i Turcji. Faktury wystawiane są na rzecz kontrahenta amerykańskiego.Podatnik stoi na stanowisku, że powyższe usługi nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż są to usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d (...)