Rzecznik | Interpretacje podatkowe

Rzecznik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to rzecznik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dodatkowe wynagrodzenie, należne rzecznikom dyscyplinarnym, o którym mowa w § 12 Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121), wyznaczonym do pełnienia tej funkcji w polskich kontyngentach wojskowych jest wolne, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 83 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) granicami państwa przysługuje uposażenie zasadnicze ustalone z uwzględnieniem grupy uposażenia określonej dla stanowiska służbowego, na jakie został wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa. W myśl ust. 6 tej ustawy, żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyznane inne należności pieniężne, odpowiednio do warunków pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż otrzymywane przez rzeczników dyscyplinarnych skierowanych do wykonywania tej funkcji w polskich kontyngentach wojskowych dodatkowe wynagrodzenie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. (...)
2011
1
paź

Istota:
Centrum Szkolenia prosi o pomoc w interpretacji co do kwestii zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach poza granicami.
Fragment:
(...) najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej "uposażeniem". Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, wypłaca jednostka wojskowa, w której rzecznik dyscyplinarny pozostaje na zaopatrzeniu finansowym w ramach innych należności żołnierzy zawodowych za miesiąc poprzedni, w terminie płatności uposażenia - § 8 w/w rozporządzenia. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w przedmiotowej sprawie dodatkowe wynagrodzenie dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w czasie pełnienia służby poza granicami kraju w polskim kontyngencie wojskowym spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko zawarte we wniosku z dnia 26.10.2006 r. należy uznać za prawidłowe. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Rzecznik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.