Ryzyko wyboru kontrahenta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryzyko wyboru kontrahenta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy Parafia nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi budowlane?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2010 r. (data wpływu 4 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Remont pokrycia dachowego i elewacji kościoła parafialnego” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 października 2010 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
cze

Istota:

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy miejscemświadczenia usług polegających na ocenie ryzyka podmiotów gospodarczych jest miejsce siedzibyusługobiorcy, w przypadku gdy usługi te są świadczone przez Spółkę na rzecz kontrahentówmających siedzibę poza terytorium RP.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 czerwca 2007r. (datawpływu do tutejszego Urzędu 12.06.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając napodstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolityOz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ozmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r., Nr217, poz. 1590), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługipolegające na ocenie ryzyka podmiotów gospodarczych na rzecz kontrahentów mających siedzib~na terytorium kraju oraz na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza (...)