Ryczałt miesięczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryczałt miesięczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy otrzymany od zakładu pracy zwrot kosztów w formie ryczałtu pieniężnego powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 29 lipca 2008r.) uzupełnionym w dniu 26 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania ryczałtu miesięcznego z tytułu używania do celów służbowych przez pracownika socjalnego pojazdu stanowiącego jego własność - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2008r. wpłynął do (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ryczałt pieniężny wypłacany za używanie pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że X wypłaca pracownikom socjalnym ryczałt pieniężny za używanie pojazdu do celów służbowych wykonujących pracę w terenie. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie wnioskodawca uważa, że ryczałt pieniężny wypłacany pracownikom socjalnym za używanie pojazdu do celów służbowych wykonujących prace w terenie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę przestawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach stwierdza co następuje :na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należy brać kurs kupna euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku , czy też kurs kupna z ostatniego dnia miesiąca należy rozumieć jak w § 8 pkt 2 uchwały zarządu NBP tj. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut na stronie internetowej NBP ogłaszane następnego dnia roboczego po ostatnim dniu miesiąca?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28 maja 2007r., w sprawie przeliczania kursu euro dla celów podatku od gier, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2006r. nr 217, poz. 1590), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na (...)