Ryczałt miesięczny | Interpretacje podatkowe

Ryczałt miesięczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ryczałt miesięczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymany od zakładu pracy zwrot kosztów w formie ryczałtu pieniężnego powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 29 lipca 2008r.) uzupełnionym w dniu 26 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania ryczałtu miesięcznego z tytułu używania do celów służbowych przez pracownika socjalnego pojazdu stanowiącego jego własność - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2008r. wpłynął do (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy ryczałt pieniężny wypłacany za używanie pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że X wypłaca pracownikom socjalnym ryczałt pieniężny za używanie pojazdu do celów służbowych wykonujących pracę w terenie. Przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie wnioskodawca uważa, że ryczałt pieniężny wypłacany pracownikom socjalnym za używanie pojazdu do celów służbowych wykonujących prace w terenie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę przestawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach stwierdza co następuje :na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23 b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy należy brać kurs kupna euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku , czy też kurs kupna z ostatniego dnia miesiąca należy rozumieć jak w § 8 pkt 2 uchwały zarządu NBP tj. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut na stronie internetowej NBP ogłaszane następnego dnia roboczego po ostatnim dniu miesiąca?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28 maja 2007r., w sprawie przeliczania kursu euro dla celów podatku od gier, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W świetle art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2006r. nr 217, poz. 1590), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.